SEO Glossary changelog

Senaste uppdatering: 31 jan 2020

Version 3.1.3

Add Uppdatering för språkdelning för JUtranslation
Fix Joomla sök plugin
Fix Sökknappen försvinner på muspekaren
Fix Synonymfältvisning i backend

Version 3.1.2

Add Umlaut-tecken i alfabetlistan
Fix Återställningsknappen fungerar inte
Fix Synonym fungerar inte med urval

Version 3.1.1

Fix Sql fel i kategorin layout.

Version 3.1.0

Add Mordern tema för verktygstips, lyhörda vänliga, även på stort innehåll
Add Definition i innehållsbegränsning baserat på menyalternativ
Add Multilanguage används också i Joomla-sökmotorn
Fix Importera skriptförbättringar
Fix Ta bort Google + från sociala nätverk

Version 3.0.6

Fix Jutranslation javascript fix

Version 3.0.5

Fix Ju uppdateringsfel

Version 3.0.4

Add Avancerad sökning i innehålls plugin inklusive synonym meta sökord och beskrivning
Fix Språkrätt och uppdatering

Version 3.0.3

Fix Wikipedia innehåll snabb kopia till definition
Fix Språkrätt och uppdatering

Version 3.0.2

Add Wikipedia API-integration i backend
Fix Unpublish och thrash knappen fungerar inte
Fix Innehållskodningsfel i Joomla
Fix Lägg till inget resultat meddelande om inget resultat hittades på ordlistans sida

Version 3.0.1

Fix Layout buggfixering och textuppdatering

Version 3.0

Add Ny standard temat design, huvud och definitioner layouter
Add Ny Responsiv tema design, topp och definitioner layouter
Add Ny platt tema design, huvud och definitioner layouter
Add Nytt Masonry temat design, huvud och definitioner layouter
Add Definiera allt tema i menyalternativ och använd standardtema från komponentkonfiguration

Version 2.6.5

Add Skapa en Joomla Standard Helper Layout-överskridande (in / html-mapp)
Fix Blank sida returneras när loadin specifika taggar
Fix Backend-fel relaterat till com_k2 hittades inte när k2 inte installerades

Version 2.6.4

Add Bootstrap popover tooltip alternativ (med Joomla bootstrap)

Version 2.6.3

Add K2 dropdown för att lägga till extern länk på definitioner

Version 2.6.2

Fix Länk inbruten: modul och detaljvy och webbplatskarta

Version 2.6.1

Add Lägg automatiskt till länktitel när en definition upptäcks (SEO)
Add Möjlighet att välja ett K2-objekt som anpassad länk
Fix Masonary-rutnätet visar inte fullständig definition

Version 2.6.0

Add Nytt alfabet tema

Version 2.5.5

Fix Språket är inte laddat korrekt

Version 2.5.4

Add Joomla 3,7 klar
Fix Språk som inte laddas i sökrutan
Fix Språk laddas inte i konfiguration

Version 2.5.3

Fix Språkladdningen är inte i modulen

Version 2.5.2

Fix JU Översättnings Spara-knappen kan inte klickaas
Fix Felaktigt fel på modulen i viss konfiguration

Version 2.5.1

Add JU Translation Integration

Version 2.5.0

Add Slideshow layout integration i modulen
Add Masonry layoutintegration för komponentvyer
Fix Xmap-fel på webbadresser
Fix Alias ​​URL check för publicerad

Version 2.4.2

Add Masonary layout integration
Fix SEF-URL-felsökning (senaste Joomla-versionen)
Fix Pagination bugfixering

Version 2.4.1

Add Responsive layout tag verktygstipsjustering på mobilenhet
Fix Jfom-inputfältimplementering

Version 2.4.0

Add Joomla tags integration, lägg till Joomla tags i definitioner
Add Sortera och beställa poster i ordlistor från menyalternativet
Fix 404 fel när aliaset har datumformat

Version 2.3.6

Fix NOLL bug på få plats

Version 2.3.5

Fix Importera funktionen
Fix Fel 500 i backend
Fix Ändra varchar till text för ordlistor beskrivning
Fix Osmap dödligt fel med Xmap plugin seoglossary installerat

Version 2.3.4

Add Hiträknare på ordlistorna
Add Ikonfältet på ordlistor och inmatningsvy
Add Publicerat upp och publicerat nere och skapningsdatum fält på poster
Fix Sök integrationsproblem med Joomla standard sökmotor

Version 2.3.3

Add Nofollow alternativ för definition
Add Alternativ för att öppna länk i samma / nya flik på definitionlänk

Version 2.3.2

Add Lägg till ett sätt att hoppa över SEO glossary-detektering på sammanhang, dvs. com_content.category att hoppa över endast kategori
Fix Fix live uppdaterings support
Fix Fixa extern webbadressbana på ordlistan
Fix Nedan visas komponentbegränsningslista

Version 2.3.1

Fix Säkerhetsfix
Fix Sök eller fallfix för att visa sökresultat från specifika ordlistor
Add Meta nyckelord och meta beskrivning fält
Fix seog_disable kommandotaktivering

Version 2.3.0

Add Importera funktionen för att använda csv med add / replace alternativ
Add Exportera funktionen till att använda csv
Add Implementering av slumpmässig beställning i modul och förlängning
Add Osmap sitemap support
Fix Paginationslänk bruten längst ner
Fix Stäng knappen när verktygstips autoclose ställs till nr
Fix Displayord som börjar från alfabetet, när alfabetisk sökning heter

Version 2.2.4

Fix Säkerhetsfix

Version 2.2.3

Add Joomunited updater

Versioner 2.2.1 till 2.2.2

Add Qltip-implementering, nya verktygstips-teman
Add Ny verktygstipspanelkonfiguration

Version 2.2.0

Add Sammanslagna 2 moduler i en och behåll den gamla kompatibiliteten
Add Modul alternativ för att visa lista med titel bara, titel och intro, definition bara
Add Modul alternativ för att beskära definition automatiskt
Add Modulalternativ för att välja flera ordlistor som källor
Add Modul alternativ att beställa senast, alfabetisk, slumpmässig
Add Modul alternativ för att ändra layout

Version 2.1.2

Fix responsiv vy verktygstipsjustering
Fix Facebook-knappen är inte synlig
Fix Menybegränsning fungerar inte
Fix Avlägsnande av framsidans stylingalternativ

Version 2.1.1

Fix Responsive view på vissa mallar (ordlista)
Fix seog_enable-tagg inuti när plugin-taggen inte fungerar

Version 2.1.0

Add Avancerade verktygstips
Add Franskspråkig filuppdatering
Add Alias ​​funktion för sökmotorvänlig webbadress
Add Justera routerfunktionen för sef url

Version 2.0.1

Add Frontend upplaga
Add Frontend css paginationsförbättring

Version 2.0.0

Add Xmap-plugin
Add Begränsa SEO Glossary-aktivering via meny
Add Begränsa SEO Glossary-aktivering enligt artikelkategorier
Add Begränsa SEO Glossary aktivering av joomla komponenter
Add Kunena kompatibilitet

Version 1.5.32

Fix Video har fel src i verktygstips
Fix Genom att klicka på "Video" -taggen stängs verktygetipset

Version 1.5.29

Fix Sökområdet måste exponeras för lokalisering

Version 1.5.28

Fix Anpassad sidrubrik
Fix anpassad sidtitel
Fix Ordlista beskrivning inte visad

Version 1.5.27

Add Unicode-webbadresser stöds nu (användarbidrag)
Fix transliteration för arabiska och hebreiska (användarbidrag)

Versioner 1.5.24 till 1.5.26

Fix Display #ALL visar inte villkoren i alfabetisk ordning
Add Sökmodul: placera SEO Glossary sökformulärsmodulen var som helst på din webbplats

Versioner 1.5.23 till 1.5.24

Fix Använda php mindre än v5.4 skapar ett varningsmeddelande på fronten

Versioner 1.5.17 till 1.5.21

Fix Särskilda tecken på vissa språk

Version 1.5.16

Fix Entiteter i HTML-start för verktygstips

Versioner 1.5.12 till 1.5.15

Fix Stränga standardvarningar
Add Disqus integration på ordlista och term sida

Version 1.5.11

Fix JS beroenden är inte laddade i vissa fall

Version 1.5.10

Fix Anpassad färg är inte alltid korrekt gjord
Add Kompatibilitet med NoNumber sourcerer
Add {seog: macro} och {seog: term} genvägar kan nu användas i definition
Add {seog: macro} ersätts med värdet av konfigurationsinställningen "Avancerad: Macro"
Add {seog: term} ersätts med termen
Add Ryska språkfiler (stort tack till Хорошевский Алексей http://aleksius.com/)

Version 1.5.7 till 1.5.9

Fix Problem med färgväljaren i administrationen

Versioner 1.5.4 till 1.5.6

Fix Omöjligt att lägga till ny post om inte menyalternativet
Fix Modul som visar opublicerade poster

Version 1.5.3

Fix Saknar beroende av JModel, JController och JView i vissa fall.

Version 1.5.2

Add Merge Joomla 2.5 och 3.x-versionen i ett enda installationspaket

Version 1.5.1

Fix Inaktivera kommandot inte detekterat om det placeras i början av texten

Version 1.5.0

Add Tema kompatibilitet
Fix Saknad språksträng