Senaste uppdatering: 17 jan 2020

Version 2.0.4

Fix Problemet med översättningsdelning i vissa webbläsare

Version 2.0.3

Fix Fix Jutranslation url

Version 2.0.2

Fix JU Updater
Fix Ändra övergång för lager fungerar inte

Version 2.0.1

Fix Responsivt lager
Fix Ladda glid i backend

Version 2.0.0

Add Möjlighet att lägga till / beställa / ta bort lager
Add Möjlighet att sortera lager i grupper
Add Implementera videolagret
Add Implementera anpassad övergång per lager
Add Nytt materialadministration UX

Version 1.0.3

Fix Hjälptext till JUTranslation
Fix CSS för modal baserat på joomla 3.7

Version 1.0.2

Add JU Översättningsverktyg

Version 1.0.1

Add JED-kontroller

Version 1.0.0

Add Initial release