Hoppa till huvudinnehållet

Droptables changelog

Senaste uppdatering: 11 augusti 2023

Version 4.0.5

Åtgärda Felformat cell
Åtgärda Redigera låsceller med kommandoraden redigering

Version 4.0.4

Lägg till alternativ öppna hyperlänk i ny flik
Fixa några varningar i PHP 8.2
Fix Importera excel på front-end
Fix Formatvärde på celler
Fix Uppdatera några använda bibliotek

Version 4.0.3

Lägg till Möjlighet att välja ett specifikt blad i Excel-fil för import och synkronisering

Version 4.0.2

Fixa Hämta webbadress i HYPERLINK vid import från Google Sheet
Fixa några varningar i PHP 8.1

Version 4.0.1

Åtgärda felet vid import av excel-fil.

Åtgärda brandväggsfelet vid
skapande av db-tabell.

Version 4.0.0

Lägg till radbrytande text i kolumn
Lägg till ny
Fixa Formatera datum i celler
Fixa tabellstil på front-end

Version 3.9.5

Lägg till Droptables för SP Page Builder
Fixa modal höjd när du öppnar Droptables från redigeringsknappen i Joomla 4

Version 3.9.4

Lägg till Möjlighet att definiera kolumnformat för data
Lägg till Definiera sorteringsformatalternativet för varje kolumn i tabellen

Version 3.9.3

Fix Datetime-format
Fix Export-tabell i back-end
Fix Conflict with SP-sidbyggare på front-end

Version 3.9.2

Lägg till alternativ för att ladda ner databastabell på front-end
Fix Error chart display på front-end i vissa fall

Version 3.9.1

Åtgärda fel vid import/synkronisering av excel i vissa fall
Åtgärda Välj tabell i en tabell menyalternativ
Åtgärda Saknar en översättningstext i front-end

Version 3.9.0

Lägg till åtkomstbegränsning: Begränsa tabellupplagan efter kolumn, rad eller datauppsättning efter användargrupp.
Lägg till låskolumner i databastabellutgåvan
Lägg till stödplatshållare i SQL-frågan i databastabellen

Version 3.8.0

Lägg till Möjlighet att göra anpassade databasfrågor
Lägg till Redigera cellinnehåll i databastabeller
Lägg till Göm kolumn på front-end i tabeller från databas
Åtgärda Sammanfoga celler på front-end

Version 3.7.1

Åtgärda Visa hyperlänk i gränssnittet vid paginering
Åtgärda Visa kantceller i gränssnittet när celler sammanfogas
Åtgärda Vissa webbplatser laddar inte php-sql-parser-biblioteket

Version 3.7.0

Lägg till Förbättra responsiv tabell: rullningsläge + storleksinställning
Lägg till Förbättra responstabell: kolumnervisning + kolumninställningar
Lägg till tabell
: upprepad rubrik + storleksinställning Åtgärda
beräkning i celler och beräkningsvärde i diagrammet
Åtgärda fel vid aktivering av sidnumreringsläge
. när sammanslagna celler finns

Version 3.6.5

Åtgärda installationsfel på Joomla 4

Version 3.6.4

Fixa Droptable-databasuppdatering krävs fel i vissa fall
Fixa problem med översättningsdelning på Joomla 4
Fix Det saknas en översättningssträng

Version 3.6.3

Fixa standardradhöjd
Fixa Sorteringsikon på frontend
Fixa alternativa färger på frontend

Version 3.6.2

Fixa kolumnbredd på front-end
Fixa konflikter med vissa tillägg på Joomla 3.10

Version 3.6.1

Fix JU översättningsverktyg
Fix Conflicts with uniform, rokbox, rokgallery extensions på Joomla 3.10

Version 3.6.0

Lägg till ny UX-design för tabellredigeraren
Lägg till ny UX-design för tabellen och kategorihanteraren
Lägg till Förbättra automatisk lagring av tabellen när tabellen inte redigeras
Lägg till ny design för tabell från skapande av databas
Lägg till Joomla 4-kompatibel
Lägg till Förbättra laddningstabellprestanda i front-end

Version 3.5.18

Fixa innehåll ovanför tabellen försvinner i vissa fall

Version 3.5.17

Fix Byt ut den föråldrade funktionen JLanguageMultilang :: getSiteLangs ()

Version 3.5.16

Fixa PHP 7.4-kompatibilitet

Version 3.5.15

Fix Hämta data från Google-kalkylblad fungerar inte
Fixa fel data i databasdiagrammet i frontend

Version 3.5.14

Fix Kan inte importera hyperlänkar från Excel-fil i vissa fall
Fix Conflict med tillägget JSN PageBuilder 3

Version 3.5.13

Åtgärda problem med översättningsdelning i vissa webbläsare

Version 3.5.12

Fix Tooltip visas inte i vissa fall
Fix Export excel-knappen visas inte efter installationen

Version 3.5.11

Åtgärda fel tusentals separatorproblem vid import av Excel-fil
Fixa saknas stil för vissa rader vid import av Excel-fil
Fixa saknade kopplingsvillkor när du uppdaterar en databastabell utan förhandsgranskning

Version 3.5.10

Fix Duplicera rader i frontend i databastabellen med hjälp av anslutningsvillkor
Fix Saknar någon översättningssträng
Fixa omformatering av kod med PHPCS

Version 3.5.9

Fix Fix Jutranslation url

Version 3.5.8

Åtgärda Excel saknas när du importerar i vissa fall
Fix JU Updater

Version 3.5.7

Fixa saknade X-etiketter för stapel, linjediagram i vissa fall
Fixa saknad hyperlänk i html-cell
Fixa duplicerade understrykningsikoner på fliken Format

Version 3.5.6

Åtgärda Php-varning i enstaka tabellvy på frontend
Fixa saknat tabellnamn i enstaka menyalternativ
Fixa analyseringsfel i hantera tabellvyn på frontend

Version 3.5.5

Åtgärda Ta bort rad när tabellen har sammanfogade celler
Fixa förbättrad hämtning / uppdatering av Google Sheets-funktionen

Version 3.5.4

Lägg till kalkylarkstil sparas automatiskt vid hämtning URL
Lägg till Hämta hyperlänkar från Google Kalkylark
Lägg till Få rader och kolumnerstorlekar från Google Kalkylark
Lägg till alternativ för cellmarkering per: Rad + Kolumn / Endast rad / Endast kolumn
Lägg till Möjlighet att definiera inget teckensnitt i cellen (använd ärfteckensnitt )
Lägg till Bläddra i den vänstra kolumntabellistan (hantera stora mängder tabeller)
Lägg till Uppdatera diagramfunktion
Åtgärda Felsida laddas i Microsoft Edge
Fix Slå ihop celler korrekt när automatisk synkronisering är aktiverad
Fix Ändra färgväljaren med cellfunktion

Version 3.5.3

Fix Förbättrad datorfunktion
Fix Fix Improved highlight function

Version 3.5.2

Fix Kolumnbredd tillämpas inte när ett nytt tema tillämpas
Fixa Sortera som standard första kolumn fungerar inte
Fix Dölj tabelldatabaskategori när den är inaktiverad i inställningar

Version 3.5.1

Åtgärda fel vid val av sjökortsdata
Fixa tabellhanterarens frontstorlek inte korrekt tillämpad

Version 3.5.0

Lägg till Admin full UX redesign
Lägg till möjlighet att söka i en tabell från admin och markera celler
Lägg till Auto göm kolumn när skärmstorleken är för liten (lyhörd)

Version 3.4.0

Lägg till nya beräkningsfunktioner: DATUM, DAG, DAGAR, DAGAR 360, ELLER, XOR OCH
Lägg till Möjlighet att göra beräkning på pengaceller
Lägg till datumberäkningsfunktioner

Version 3.3.1

Fix Style när har rader fryst
Fix Position för verktygstips när du rullar
Fix Error relaterat till
datavisningsförhållanden, datagruppregler

Version 3.3.0

Lägg till möjlighet för att aktivera en paginering för varje tabell
Lägg till möjlighet att sortera en kolumn som standard vid tabellbelastning

Version 3.2.6

Fix Hämta data från Google-ark
Fixa det engelska formaterade numret i diagram (tusen separerade med komma)

Version 3.2.5

Fix Nulltext returneras i tom cell

Version 3.2.4

Åtgärda svarstabellproblem
Fixa ACL-behörighet

Version 3.2.3

Åtgärd Exportera alla rader i tabellen från databasen till Excel
Åtgärda Displayproblem på mobil enhet
Fixa kolumnbreddparametern inte tillämpad

Version 3.2.2

Fix- översättningsknappen kan inte klickas efter språkuppdatering
Fix CSS för modal baserat på Joomla 3.7

Version 3.2.1

Fix Pagination-nummer tillämpas inte på databastabeller
Fix Max antal rader inkrementerat för stora skärmar (admin-sida)

Version 3.2.0

Lägg till Skapa tabeller från Joomla-databasen (alla tabeller från databasen)
Lägg till automatisk styling och filtrering för databastabeller
Lägg till tabell automatisk uppdatering vid databasinkrementering
Lägg till databaskälla : tabell, kolumn, filter, definiera ordning och kolumn anpassat namn
Lägg till Skapa diagram från databastabell
Lägg till implementering av JU-översättning
Fixa flera tabeller tablesorterPager
Fix Frontend-stilåtergivning

Version 3.1.3

Fix Color för dataset i diagrammet gäller endast för 3 chattyper
Fix Fix Warning när displaytabellen importeras från Excel-filen

Version 3.1.2

Fix Byt namn på tabellproblem
Fix JS-fel vid Excel-import (endast data)

Version 3.1.1

Fix Språksträng saknas

Version 3.1.0

Lägg Frontend menyn för att hantera tabeller
Lägg Användargrupp ACL på bord, bord edition action begränsning
Lägg Hover färg med en färgväljare val för cell höjdpunkt

Version 3.0.0

Lägg till förbättrad .xls Importera / exportera: möjlighet att bara importera / exportera data
Lägg till hantera Excel-format vid import / export: HTML-länk, teckensnittsfärg, teckenstorlek, cellbakgrundsfärg, cellgräns
Lägg till kalkylbladsdatasynkronisering: Välj en excel-fil på server, hämta data och definiera en synkroniseringsfördröjning
Lägg till kalkylbladsdatasynkronisering: Välj ett Google Sheets, hämta data och definiera en synkroniseringsfördröjning
Lägg till avisering när en fil har en extern synkronisering för att undvika förlorad data
Fix Vertikal rullningsproblem på stort bord
Fixa prestandaförbättring på stor tabell
Fix Första gången verktygstipsen visas blinkar den (JS fix)

Version 2.3.2

Åtgärda visningsproblem när visa/dölj administratörspanelen på vänster sida.
Åtgärda beräkningsfunktionen på cellen fungerar inte i frontend

Version 2.3.1

Fix När höjden är fryst kan du inte komma åt att lägga till linjeknapp
Fixa bilden är stripe i verktygstipset

Version 2.3.0

Lägg till Lägg till verktygstips på celler
Lägg till Lägg till rad- och kolumnfrysning
Lägg till frontend-tabellfiltrering

Version 2.2.0

Lägg till prestandaoptimering, förbättra laddningstiden och för stora tabeller
Lägg till Möjlighet att flytta en tabell från en kategori till en annan
Lägg till Möjlighet att ordna om tabeller i en kategori
Lägg till CSS-redigerare i en ljusruta med kodspeglingsintegrering
Lägg till Möjlighet för att inaktivera autosparing och använd en spara-knapp

Version 2.1.0

Lägg till Lägg till JoomUnited updater
Lägg till Lägg till möjligheten att ladda redigerarknappar i HTML-celler
Lägg till Välj häxredigerarknapp för att ladda individuellt

Version 2.0.4

Fix fix ta bort flera nivåkategorier

Version 2.0.3

Fix fix-kategorier försvinner efter Jooml 3.4.7-uppdatering

Version 2.0.2

Lägg till vänster kolumn infällbar panel
Fixa DropEditor kompatibilitet
Fix Lägg till manifestdeklaration för Joomla 3.4 menyadministratörslista
Fix Byt språkkommentarer till # för att passa Joomla 3.4-kravet

Version 2.0.1

Lägg till bättre kolumnfiltrering på iphone
Lägg till Uppdatera import excel-funktion - endast importera dataområdet istället för alla celler i arket

Version 2.0.0

Lägg Responsive funktionen med kolumn hidding och prioriterad
Lägg Diagram funktion baserad på chart.js
Lägg Cell merge
Lägg Lägg till Excel import export
Lägg Excel exportformatet val i globala alternativ
Lägg Code spegel för css edition
Lägg Lägg col och radhöjd
Lägg CSS gränssnitt förbättring

Version 1.1.0

Lägg till WYSIWYG-redigerare för HTML-tabellcellformat

Version 1.0.1

Lägg till fält för att ändra storlek på rader och kolumner

Version 1.0.0

Lägg till Initial release