WP Table manager changelog WP Table manager

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2023 r.
Kompatybilna z najnowszą wersją Wordpress i wersją stabilną: 6.2

Wersja 3.7.0

Dodaj Możliwość powiększania/pomniejszania zawartości tabeli na ekranie edycji tabeli
Dodaj opcję drukowania tabeli na interfejsie
Dodaj przycisk przekreślenia do edycji zawartości komórki
Napraw funkcję Importuj Excel

Wersja 3.6.1

Napraw problem z wyświetlaniem tabeli w trybie powtarzanego nagłówka
Napraw problem z wyświetlaniem tabeli w trybie ukrywania kolumn

Wersja 3.6.0

Dodaj Możliwość importu danych z pliku CSV do tabeli
Napraw Poprawiona wydajność importu funkcji Excel
Napraw Błąd podczas uruchamiania cronjob synchronizacji pliku Excel z tabelą
Napraw Konflikt szerokości stronicowania naprawiono kolumny

Wersja 3.5.6

Napraw Zapisywanie tabeli kończy się niepowodzeniem w niektórych przypadkach po edycji komórki
Napraw niestandardowe css na stronie edycji tabeli

Wersja 3.5.5

Napraw styl tabeli na froncie.
Napraw ostrzeżenie PHP 8.1 we frameworku JU

Wersja 3.5.4

Napraw synchronizację Google, która nie działa

Wersja 3.5.3

Napraw Zapobiegaj dodawaniu kodu XSS do komórki tabeli
Napraw Zaimplementuj sprawdzanie nonce, aby uniknąć tokena usuwania podatności na problemy

Wersja 3.5.2

Napraw błąd na ekranie edycji tabeli podczas korzystania z przeglądarki Safari
Napraw błąd stronicowania tabeli na interfejsie użytkownika

Wersja 3.5.1

Dodaj Kompatybilność z PHP 8.1
Dodaj Możliwość wybrania określonego arkusza w pliku Excel do importu i synchronizacji
Napraw problem z wykresami podczas korzystania z Divi builder na froncie

Wersja 3.5.0

Dodaj Możliwość wstawienia do treści zaznaczenia komórki tabeli
Dodaj Możliwość dodania czcionek Google z poziomu konfiguracji
Dodaj Możliwość lokalnego pobrania i załadowania czcionek Google (RODO)

Wersja 3.4.1

Napraw nieprawidłowy typ komórki HTML po usunięciu wierszy
Napraw narzędzie do tłumaczenia aktualizacji JU

Wersja 3.4.0

Dodaj 3 nowe motywy tabeli
Dodaj Możliwość kopiowania komórek za pomocą wbudowanego kodu HTML
Dodaj Możliwość kopiowania komórek za pomocą stylizacji

Wersja 3.3.1

Napraw styl aktualizacji w nowych motywach

Wersja 3.3.0

Dodaj Nowy projekt motywu
Dodaj Zawijanie tekstu w kolumnie
Napraw formatowanie daty do komórek
Napraw napraw ostrzeżenie divi w PHP 8
Napraw napraw scalanie wierszy, gdy ma sortowanie i nie stronicowanie
Napraw napraw tabelę eksportu utworzoną z danych z OneDrive

Wersja 3.2.1

Napraw błąd ukrytej kolumny w interfejsie
Napraw widżet Elementor konfliktu
Napraw błąd komórki DateTime w tabeli bazy danych

Wersja 3.2.0

Dodaj Możliwość dodania większej liczby czcionek do zawartości tabeli
Dodaj Ograniczenie dostępu: Ogranicz edycję tabeli według kolumny, wiersza lub zestawu danych według użytkownika lub roli użytkownika.
Dodaj Zablokuj kolumny w edycji tabeli bazy danych
Dodaj opcję pobierania tabeli bazy danych w interfejsie
użytkownika Napraw Pokaż obramowanie komórek na interfejsie podczas łączenia komórek
Napraw Niektóre witryny nie ładują biblioteki php-sql-parser
Napraw Pokaż hiperłącze w interfejsie po włączeniu paginacja tabeli

Wersja 3.1.1

Napraw problem z wyświetlaniem tabeli bazy danych w interfejsie
użytkownika Napraw górną granicę konfliktu za pomocą kreatora stron Divi
Napraw brakujący pierwszy wiersz w interfejsie użytkownika po włączeniu paginacji

Wersja 3.1.0

Dodaj Dodatkowy format dla komórek (symbole wsparcia)
Dodaj Przyciski Cofnij/Ponów
Dodaj Ulepszenie importera Excela
Dodaj Lepsze wsparcie DIVI i Avada
Dodaj Opcja definiowania szerokości obramowania dla komórek
Dodaj Możliwość usunięcia alternatywnych kolorów w tabeli
Dodaj Odświeżenie projektu niestandardowego edytora CSS
Napraw Alternatywne kolory wyświetlanie na interfejsie użytkownika
Napraw ikonę sortowania na interfejsie użytkownika
Napraw domyślną wysokość wierszy

Wersja 3.0.4

Napraw problem z wyświetlaniem w powtarzającym się responsywnym nagłówku
Napraw tabelę bazy danych nie otwiera się na stronie edycji tabeli

Wersja 3.0.3

Napraw konflikt roli użytkownika WP Table Manager WP Media Folder

Wersja 3.0.2

Napraw błąd Avada JS podczas ładowania tabeli

Wersja 3.0.1

Napraw błąd wyświetlania wykresu w interfejsie użytkownika

Wersja 3.0.0

Dodaj Możliwość wykonywania niestandardowych zapytań do bazy danych
Dodaj Edytowanie zawartości komórki w tabelach bazy danych
Dodaj Ukryj kolumnę w interfejsie użytkownika w tabelach z bazy danych

Wersja 2.9.1

Napraw brakujące ustawienie właściciela kategorii i właściciela tabeli

Wersja 2.9.0

Dodaj synchronizację plików Office 365 Excel ( OneDrive )
Dodaj pliki Office 365 Excel do synchronizacji biznesowej
Dodaj Pobierz tylko dane i styl z plików Office 365 Excel
Dodaj automatyczną synchronizację z plikami Office 365 Excel

Wersja 2.8.6

Dodaj moduł tabeli WP Table Manager do kreatora stron Avada
Dodaj moduł wykresów WP Table Manager do kreatora stron Avada

Wersja 2.8.5

Napraw konflikt widżetów WP Table Manager divi WP File Download

Wersja 2.8.4

Dodaj moduł tabeli WP Table Manager do kreatora stron WPBakery
Dodaj moduł wykresów WP Table Manager do kreatora stron WPBakery

Wersja 2.8.3

Napraw tryb responsywny: Powtarzany nagłówek
Napraw moduł tabeli WP Table Manager dla Divi, gdy używasz tylko wtyczki Divi builder
Napraw niewłaściwą szerokość kolumny podczas synchronizacji z plikiem Excel
Napraw aktualizację biblioteki ChartJS

Wersja 2.8.2

Dodaj moduł tabeli WP Table Manager do kreatora stron Divi
Dodaj moduł wykresów WP Table Manager do kreatora stron Divi

Wersja 2.8.1

Napraw konflikt z wtyczką Polylang
Napraw przycisk Importuj Excel nie działa w WordPress 5.6
Napraw Zmień typ wykresu nie działa w niektórych przypadkach

Wersja 2.8.0

Dodaj nowy tryb responsywny: powtórzony nagłówek
Dodaj zaimplementuj cronjob synchronizację Excel / Google Sheet
Dodaj zaimplementuj powiadomienie push z arkusza Google
Dodaj obsługę skrótu wtyczki innej firmy w komórkach tabeli

Wersja 2.7.5

Napraw Nie można zaktualizować niektórych komórek podczas usuwania kolumny
Napraw błąd w interfejsie użytkownika po usunięciu wstawionej tabeli

Wersja 2.7.4

Dodaj widżet tabeli WP Table Manager dla kreatora stron Elementor
Dodaj widżet wykresu WP Table Manager dla kreatora stron Elementor
Napraw niektóre błędy na ekranie edytora tabel w przeglądarce Safari

Wersja 2.7.3

Napraw symbol waluty w funkcjach obliczeniowych
Napraw funkcję Kopiuj / wklej
Napraw Przeciągnij komórki do skopiowania
Napraw Nie wyświetlaj filtrów, gdy dane są grupowane w trybie responsywnym

Wersja 2.7.2

Naprawa kopii tabeli nie jest wykonywana
Napraw Dodaj spację jako separator tysięcy w formacie liczbowym
Napraw Synchronizuj funkcję Excel
Napraw okno Przeglądaj serwer dla stylu pliku Excel
Napraw Cofnij / ponów kliknij prawym przyciskiem

Wersja 2.7.1

Napraw Ustaw domyślną wysokość tabeli na automatyczną
Napraw Sprawdź adres URL podczas pobierania pliku z arkuszy kalkulacyjnych Google
Napraw styl tabeli w interfejsie użytkownika
Napraw ostrzeżenie podczas uaktualniania ze starej wersji

Wersja 2.7.0

Dodaj Nowy projekt UX edytora tabel
Dodaj Nowy projekt UX menedżera tabel i kategorii
Dodaj Lepszy tryb responsywny z grupą komórek i akordeon
Dodaj Możliwość zdefiniowania typu danych dla kolumny
Dodaj Popraw automatyczne zapisywanie tabeli, gdy tabela nie jest edytowana
Dodaj Import Arkuszy Google wykrywa kiedy dane nie są dostępne
Dodaj Popraw wydajność ładowania tabeli na froncie
Dodaj Nowa struktura bazy danych do przechowywania i modyfikowania dużych tabel
Dodaj Nowy projekt tabeli podczas tworzenia bazy danych
Dodaj zgodność z PHP 7.4
Dodaj Opcja usuwania wszystkich danych tabel podczas deinstalacji wtyczki

Wersja 2.6.9

Napraw aktualizator JoomUnited kompatybilny z WordPress 5.5

Wersja 2.6.8

Napraw problem z udostępnianiem tłumaczeń w niektórych przeglądarkach

Wersja 2.6.7

Dodaj Zaimplementuj podgląd bloku
Napraw Zmień położenie podpowiedzi
Napraw Zastosuj separator dziesiętny i ustawienie separatora tysięcy podczas importu pliku Excel

Wersja 2.6.6

Dodaj synchronizację Arkuszy Google automatycznie przy ładowaniu strony frontendowej
Napraw Zastosuj ustawienie dateFormat do funkcji sortowania tabeli
Napraw Usuń nieużywaną taksonomię wptm-tag

Wersja 2.6.5

Napraw adres URL tłumaczenia Jutranslation

Wersja 2.6.4

Napraw wysokie przecinki jako opcja separatora tysięcy nie ma zastosowania.
Napraw tabelę nie wyświetlaną w polu ACF

Wersja 2.6.3

Dodaj dodaj blok wptm gutenberg

Wersja 2.6.2

Napraw ostrzeżenie na php 7.2

Wersja 2.6.1

Napraw Funkcja konwertuje kolor tła domyślnej tabeli na kolor alternatywny
Napraw Funkcjonalność sprawdza wartość null podczas importowania pliku .xlsx

Wersja 2.6.0

Dodaj Przebuduj narzędzie alternatywnych kolorów: utwórz i zastosuj kolory 2 linii
Dodaj przycisk Frontend, aby pobrać tabelę jako plik XLSX
Dodaj aktualizację biblioteki phpspreadsheet.
Napraw Popraw funkcję Importuj i eksportuj pliki xlsx

Wersja 2.5.3

Napraw konflikt wtyczki z nagłówkiem kotwicy
Napraw witrynę przy użyciu równoległych protokołów http i https

Wersja 2.5.2

Dodaj funkcję pobierania stylu arkusza kalkulacyjnego automatycznie zapisaną
Dodaj Pobierz hiperłącze z arkuszy kalkulacyjnych Google
Dodaj Pobierz Pobierz rozmiary linii i kolumn z arkuszy kalkulacyjnych Google
Napraw Błąd ładowania strony w przeglądarce Microsoft Edge
Napraw Połącz poprawnie komórki po włączeniu automatycznej synchronizacji
Napraw Zmień pobieranie kolorów według funkcji komórki

Wersja 2.5.1

Napraw selektor koloru czatu
Napraw Menu prawego przycisku myszy zwraca nieprawidłowe wartości
Napraw Popraw projekt w menedżerze tabel podpowiedzi edytora

Wersja 2.5.0

Dodaj Administratora pełne przeprojektowanie UX
Dodaj Zezwól na edycję zakresu danych wykresu
Dodaj Popraw możliwości wyświetlania w dużym / dużym stole

Wersja 2.4.3

Napraw udostępnianie tłumaczeń

Wersja 2.4.2

Poprawka Poprawiona możliwość tworzenia tabel z bazy danych
Poprawka Poprawiona możliwość tworzenia tabel z linku do arkusza kalkulacyjnego

Wersja 2.4.1

Napraw Zwiększ czytelność i wydajność kodu

Wersja 2.4.0

Dodaj funkcje obliczeniowe: DATA, DZIEŃ, DNI, DAYS360, OR, XOR, AND
Dodaj Możliwość wykonywania obliczeń na komórkach pieniężnych
Dodaj Dodanie funkcji obliczania daty

Wersja 2.3.2

Napraw brakujące uprawnienia dostępu w nowej instalacji

Wersja 2.3.1

Poprawka Zaktualizuj aktualizator :) dla menedżera tabel 2.3.0
Napraw wdrożenie wtyczki instalacyjnej na wielu serwerach

Wersja 2.3.0

Dodaj uprawnienia konfiguracyjne dla roli użytkownika w kategoriach tabel: Utwórz, usuń, edytuj, edytuj własne
Dodaj uprawnienia konfiguracyjne według roli użytkownika w tabelach: Utwórz, usuń, edytuj, edytuj własne
Dodaj uprawnienia konfiguracyjne na rolę użytkownika, aby uzyskać dostęp do WP Table Manager UX
Dodaj Dodaj kolor czcionki dla funkcji podświetlania komórek
Dodaj Możliwość domyślnego sortowania kolumny podczas ładowania strony

Wersja 2.2.10

Napraw błąd wyświetlania po włączeniu opcji Zablokuj najpierw
Napraw paginację nie wyświetlającą się w kategorii tabeli

Wersja 2.2.9

Napraw Importuj plik Excela, który zawiera znaki inne niż utf-8

Wersja 2.2.8

Napraw błąd, gdy framework JU nie jest zainstalowany

Wersja 2.2.7

Napraw problem z aktualizacją z wersji uproszczonej do pełnej

Wersja 2.2.6

Napraw Zaktualizuj aktualizator dla WordPress 4.8

Wersja 2.2.5

Napraw Użyj domyślnego języka en_US

Wersja 2.2.4

Napraw problem związany z domeną tekstową w tłumaczeniu JUT

Wersja 2.2.3

Dodaj implementację JUTranslation

Wersja 2.2.2

Naprawa renderowania interfejsu w stylu CSS
Naprawiono niekompletny styl importowania tabel XLS

Wersja 2.2.1

Fix Excel emisyjnej importer
Fix wyświetlacza problem podczas zamrażania wiersz na urządzeniach mobilnych

Wersja 2.2.0

Dodaj Użyj WP Table manager z programem do tworzenia stron: ACF
Dodaj Użyj WP Table manager z programem do tworzenia stron: Beaver Builder
Dodaj Użyj WP Table manager z programem do tworzenia stron: DIVI Builder
Dodaj Użyj WP Table manager z programem do tworzenia stron: Pochodzenie witryny
Dodaj Użyj WP Table manager ze stroną builder: Themify builder
Dodaj Użyj WP Table manager z programem do tworzenia stron: Live kompozytor
Napraw wyświetlanie
stronicowania w tabelach bazy danych

Wersja 2.1.0

Dodaj Utwórz tabele z bazy danych WordPress (nie tylko tabele WordPres, wszystkie tabele z bazy danych)
Dodaj Automatyczne stylizowanie i filtrowanie tabel bazy danych
Dodaj Automatyczną aktualizację tabeli przy zwiększaniu bazy danych
Dodaj Źródło bazy danych: tabela, kolumna, filtry, zdefiniuj kolejność i niestandardową nazwę kolumny
Dodaj Utwórz wykres z tabeli bazy danych
Napraw Po pierwszym wyświetleniu podpowiedzi miga (poprawka JS)

Wersja 2.0.1

Fix Admin nagłówek kolumny nie reagujący układ
Fix kompatybilność PHP7 do wywozu Excel

Wersja 2.0.0

Dodaj ulepszony .xls Import / Export: możliwość importu / eksportu tylko danych
Dodaj obsługę stylów Excela przy imporcie / eksporcie: łącze HTML, kolor czcionki, rozmiar czcionki, kolor tła komórki, obramowanie komórki
Dodaj synchronizację danych arkusza: Wybierz plik Excela na serwer, pobierz dane i zdefiniuj opóźnienie synchronizacji
Dodaj synchronizację danych arkusza: wybierz arkusz Google, pobierz dane i zdefiniuj opóźnienie synchronizacji
Dodaj powiadomienie, gdy plik ma zewnętrzną synchronizację, aby uniknąć utraty danych
Napraw problem z przewijaniem w pionie na dużej tabeli

Wersja 1.4.1

Naprawiono kompatybilność frameworka PHP7 JU

Wersja 1.4.0

Dodaj narzędzie do filtrowania i zamawiania danych jako opcję
Napraw aktualizację języka

Wersja 1.3.0

Dodaj Dodaj kolumnę i wiersz zamrożenia
Fix ładowania Issue dwukrotnie WPTM w wątku
Fix dostępny od ekranu Wysokość rzutni

Wersja 1.2.1

Fix Tooltip ma nieprawidłowy rozmiar podczas zmiany rozmiaru kolumny

Wersja 1.2.0

Dodaj Wygeneruj podpowiedź do komórki, aktywuj za pomocą opcji globalnej
Dodaj Szanuj role użytkownika WordPress, aby zapewnić dostęp do danych tabeli
Napraw Zmiana nazwy menu w celu dopasowania do szerokości kolumny administratora WordPress
Napraw konflikt Polylang JS
Napraw niestandardowy kursor edycji CSS niewidoczny

Wersja 1.1.1

Napraw połączenie komórek, które nie odzwierciedla się po stronie publicznej.
Napraw kopię tabeli nie kopiuje wszystkich danych

Wersja 1.1.0

Dodaj JoomUnited automatyczny updater
Dodaj optymalizacji wydajności na czas załadunku i duże stoły
dodać Możliwość przenieść tabelę z jednej kategorii do innej
Dodaj Możliwość zmiany kolejności tabel w kategorii
dodać shortcode za tabeli i wykresu
Dodaj Dodaj codemiror w niestandardowym oknie edycji CSS

Wersja 1.0.0

Dodaj wydanie wstępne