WP Meta SEO Changelog WP Meta SEO

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2023 r.
Kompatybilny z najnowszą wersją Wordpress i wersją stabilną: 6.2

Wersja 4.5.6

Napraw niektóre ostrzeżenia PHP

Wersja 4.5.5

Napraw Weryfikuj dane wejściowe src obrazu podczas uruchamiania analizy treści

Wersja 4.5.4

Napraw zabezpieczenia: Dodano sprawdzanie current_user_can() i nonce do niektórych funkcji

Wersja 4.5.3

Fix Security: SQL injection przez subskrybentów.
Fix Security: arbitralne przekierowanie przez subskrybentów

Wersja 4.5.2

Napraw błąd krytyczny w PHP 8
Napraw błąd meta tytułu analizy na WP Meta Seo , gdy masz wiele postów

Wersja 4.5.1

Dodaj Aktualizuj narzędzie do tłumaczenia JU z automatycznym zapisywaniem
Dodaj Natychmiastowa instalacja tłumaczenia i tekstów pomocy
Napraw Tekst czyszczenia metaopisu

Wersja 4.5.0

Dodaj metablok optymalizacji SEO dla DIVI
Dodaj nowe zmienne: %page%, %pagetotla%, %pagenumber% dla paginacji bloga

Wersja 4.4.9

Napraw problem z bezpieczeństwem

Wersja 4.4.8

Napraw połączenie Google Analytics: zaktualizuj autoryzację OAuth2

Wersja 4.4.7

Fix Escape the bułka tarta separatora przed wysłaniem go na stronę

Wersja 4.4.6

Dodaj WP Meta Seo : Szybki podgląd SEO

Wersja 4.4.5

Dodaj Aktualizuj Google API
Napraw sprawdzanie SEO w metaboxie WP WP Meta SEO

Wersja 4.4.4

Napraw konsolę wyszukiwania Google w Elementorze

Wersja 4.4.3

Dodaj domyślne ustawienie obrazu postu dla meta społecznościowej
Napraw sprawdzanie SEO w metaboxie Elementor Meta SEO

Wersja 4.4.2

Napraw Usuń społeczne tagi meta na interfejsie, gdy nie są wypełnione

Wersja 4.4.1

Napraw Usunięte nieużywane zasoby

Wersja 4.4.0

Dodaj meta pole Meta SEO w
edytorze
Elementor Add Bulk dla kategorii postów/produktów

Wersja 4.3.7

Napraw problem z tytułem nagłówka w niektórych motywach

Wersja 4.3.6

Napraw ustawienia aktualizacji ze starej wersji do Google Analytics

Wersja 4.3.5

Dodaj Nowy Google Analytics śledzenie UX
dodać Pomoc Google Analytics nieruchomość v4
dodać Pomoc Google Tag manager
Fix Aktualizacja Meta SEO Meta Description długość
Fix znaczniki HTML Usuń z WP Meta SEO tagi meta

Wersja 4.3.4

Napraw Usuń niektóre przestarzałe funkcje jQuery
Napraw Zaktualizuj bibliotekę Google Analytics

Wersja 4.3.3

Napraw tekst sprawdzania SEO strony aktualizacji

Wersja 4.3.2

Etykietki
napraw znikają z ekranu na listach zbiorczych

Wersja 4.3.1

Napraw nieprawidłowe wyświetlanie podpowiedzi
Napraw Użyj domyślnego kanonicznego adresu URL WordPress dla wszystkich stron, gdy ustawienie kanonicznego adresu URL jest wyłączone
Napraw kolor CSS pola wyboru w panelu administracyjnym

Wersja 4.3.0

Dodaj nowy edytor meta treści z bezpośrednią edycją
Dodaj nowy edytor meta treści w zbiorczym edytorze meta
Dodaj pole słów kluczowych SEO w edycji postu / strony
Dodaj wynik SEO i słowa kluczowe na liście postów

Wersja 4.2.10.1

Poprawka Dodawanie alt obrazu nie zawsze działa

Wersja 4.2.9

Napraw konflikt za pomocą wtyczki Enable jQuery Migrate Helper

Wersja 4.2.8

Dodaj Wyłącz mapę witryny XML rdzenia WordPress domyślnie
Naprawianie podpowiedzi nie jest wyświetlane w WordPress 5.5

Wersja 4.2.7

Napraw wyświetlanie wykresów Google Analytics
Napraw niektóre ostrzeżenia PHP w debug.log

Wersja 4.2.6

Napraw konflikt bibliotek klienta Google za pomocą wtyczki BackupBuddy

Wersja 4.2.5

Dodaj Możliwość automatycznego dodawania artykułów do map witryn
Napraw Wybierz wszystkie posty w mapie witryny

Wersja 4.2.4

Dodaj Możliwość usunięcia prefiksu kategorii
Napraw Obraz programu ładującego wyświetla się niepoprawnie w metaboksie

Wersja 4.2.3

Napraw Komunikat o pomyślnej aktualizacji po zapisaniu ustawień
Napraw Zobacz więcej postów w kategorii w mapie strony
Naprawa Wyświetl odnośnik do mapy witryny XML w wielu witrynach

Wersja 4.2.2

Napraw błąd JS w edytorze Gutenberga, który uniemożliwia załadowanie metaboxu w 100%

Wersja 4.2.1

Napraw problem z udostępnianiem tłumaczeń w niektórych przeglądarkach

Wersja 4.2.0

Dodaj opis dla administratora w każdym temacie WPMS
Dodaj Generuj automatycznie mapę witryny przed pierwszą konfiguracją
Napraw Edytuj niektóre style i podpowiedzi
Napraw konflikt z innymi kartami w metaboksie
Napraw Drobne błędy na stronie mapy witryny

Wersja 4.1.0

Dodaj Wymuś kanoniczny adres URL na treść (post, stronę ...) lub kategorię
Dodaj aktualizację Google Analytics: aktualizuj aplikację i metodę połączenia
Dodaj Lepszy responsywny wyświetlacz administratora
Dodaj Uwzględnij stan publikacji w edytorze meta

Wersja 4.0.13.1

Napraw błąd JS podczas edycji posta
Napraw Wyklucz zewnętrzny link i zreplikuj niestandardowy link w mapie witryny

Wersja 4.0.12.1

Dodaj zgodność z integracją z Google Search Console

Wersja 4.0.11.1

Napraw brakujące czcionki materiału

Wersja 4.0.10.1

Napraw pustą stronę, gdy edycja tagu i atrybutu posta
nie

jest prawidłowo zaznaczona

Wersja 4.0.9

Napraw zduplikowany ukośnik JuTranslation w adresie URL języka

Wersja 4.0.8

Wymagania dotyczące wersji
Fix Check

Wersja 4.0.7

Dodaj edytor linków i edytor obrazów kompatybilny z blokami Gutenberga
Napraw Wygenerowana mapa witryny ignoruje linki kotwiczne

Wersja 4.0.6

Dodaj styl szybkiego podglądu treści SEO dla WordPress 5.2
Napraw działanie zbiorcze i meta zbiorcza zastosuj do wszystkich obrazów
Napraw Zmień rozmiar i edytuj metadane w edytorze obrazów
Napraw Odłóż adres URL mapy witryny zamiast ścieżki serwera
Napraw Dodaj krótki opis dla WooCommerce w analizie SEO

Wersja 4.0.5

Napraw Dodaj indeks, aby poprawić wydajność zapytania
Naprawić łącze przekierowania za pomocą xlink
Naprawić wyświetlanie motywu mapy witryny HTML z motywem DIVI
Naprawić łącze przekierowania w niestandardowym przekierowaniu

Wersja 4.0.4

Dodaj Zgodność z polami sprawdzania SEO i ACF
Dodaj Zmień tytuł meta i długość opisu meta
Naprawić informacje o konflikcie obrazu i konstruktor Elementor
Napraw domyślny obraz i priorytet meta
Napraw konflikt z inną wtyczką SEO (wtyczka WooCommerce Multivendor)
Napraw Zapisz nowy termin w kategorii produktu

Wersja 4.0.3

Napraw mapę witryny XML nie można przeanalizować w konsoli Google
Napraw Zmień rozmiar obrazów i sprawdź na pulpicie
Napraw Napraw obraz listy w edytorze obrazów
Napraw błąd HTTP podczas usuwania postów

Wersja 4.0.2

Napraw tytuł niezdefiniowany w edytorze gutenberga
Napraw kompatybilny z Oxygen Builder
Napraw błąd podczas zapisywania postu

Wersja 4.0.1

Napraw raport e-mail nie działa
Napraw konflikt Css w meta polu

Wersja 4.0.0

Dodaj nowy UX administratora i projekt
Dodaj ustawienia UX z wyszukiwarką AJAX
Dodaj Zaimplementuj nowy pulpit wtyczek z nowymi sprawdzeniami kryteriów
Dodaj Zaimplementuj akcje zbiorcze w edytorze zbiorczym meta
Dodaj Zaimplementuj akcje zbiorcze w edytorze zbiorczym informacji o obrazie
Dodaj Zaimplementuj akcje zbiorcze w menedżerze tytułu linków
Dodaj Sprawdź kolor dla długości meta: sprawdzenie, czy meta jest za krótka lub za długa
Dodaj instalator wtyczki z szybką konfiguracją
Dodaj narzędzie do sprawdzania środowiska podczas instalacji (wersja PHP, rozszerzenia PHP, moduły Apache)
Dodaj menu Kontrola systemu, aby powiadomić o problemach z konfiguracją serwera po instalacji
Napraw wyświetlanie mapy witryny na frontend

Wersja 3.7.7

Dodaj Dodaj akcje i filtry dla programistów

Wersja 3.7.6

Napraw przekierowanie do strony głównej, gdy dodatek WPMS nie jest aktywowany

Wersja 3.7.5

Naprawiono ostrzeżenie zwrócone na frontendu
Napraw zawartość widżetu w panelu ładowania przy użyciu metody Ajax (duża ilość danych)
Naprawiono ostrzeżenie PHP w interfejsie przekierowania adresu URL

Wersja 3.7.4

Napraw alternatywną meta aktualizacji dla obrazu Elementora w treści
Napraw adres URL przekierowania

Wersja 3.7.3

Napraw Zwiększ czytelność i wydajność kodu

Wersja 3.7.2

Napraw udział JUtranslation w JoomUnited

Wersja 3.7.1

Naprawiono nieprawidłowo dodane kategorie mapy witryny
Napraw uszkodzony nagłówek kolumny wyświetlanego łącza
Napraw opis meta renderowania na interfejsie użytkownika

Wersja 3.7.0

Dodaj Zgodny z edytorem Gutemberg
Napraw analizę przeładowania w
tagu tytułu
metabox Fix Render

Wersja 3.6.8

Napraw konflikt z wtyczką Origin PageBuilder
Naprawa Zapisz post i powolne żądanie strony

Wersja 3.6.7

Fix Meta box nie został załadowany na wielu witrynach WordPress

Wersja 3.6.6

Napraw wyświetlanie kolumny mapy witryny
Napraw Odśwież dane Google Analytics

Wersja 3.6.5

Napraw zgodność z php 5.3 i 5.4

Wersja 3.6.4

Naprawiono kod śledzenia Google Analytics, który usunął niektóre znaki.
Napraw Wyślij e-mail (raport SEO)
Napraw zduplikowaną meta zapytania

Wersja 3.6.3

Dodaj Zmień meta opis maksymalna długość (320 znaków)
Napraw konflikt za pomocą wtyczki Antispam Bee
Napraw słowo tytułu strony w nagłówku treści

Wersja 3.6.2

Naprawa Zapisywanie tłumaczenia nie dotyczy
Napraw błąd JS podczas edycji posta (publiczne fałsz)

Wersja 3.6.1

Napraw błąd krytyczny w interfejsie użytkownika w określonej konfiguracji

Wersja 3.6.0

Dodaj Pełne reformowanie kodu w celu uzyskania lepszej wydajności i komentarzy do kodu
Dodaj Używanie PHPCS do tworzenia standardowych definicji

Wersja 3.5.3

Napraw wyświetlaną stronę WordPress z
mapą
witryny Napraw Ustaw domyślny obraz dla Facebooka i Twittera
Napraw błąd powrotu podczas korzystania z niezdefiniowanej funkcji get_term_meta

Wersja 3.5.2

Napraw Utwórz plik robots.txt dla wielu lokalizacji
Napraw Dodaj metatagi og: type i fb: app_id (udostępnianie strony na Facebooku)

Wersja 3.5.1

Filtr języka dla meta, obrazów i mapy witryny XML
Napraw problem z kodowaniem na stronie pulpitu
Napraw błąd JS, gdy pusta treść posta

Wersja 3.5.0

Napraw Sprawdź zawartość kreatorów stron: Visual Composer, DIVI Builder, Beaver Builder , ACF, Site Origine, Themify builder, Live Composer, wtyczki Elementor
Dodaj Generuj skrócony kod
ścieżki rozszerzonej i kod PHP Napraw Zmień projekt okna edycji obrazu

Wersja 3.4.1

Dodaj pole słów kluczowych Meta w edycji meta kategorii
Dodaj opis Aktualizuj pulpit nawigacyjny i układ kompresji obrazu
Napraw ostrzeżenie, gdy tabela „wpio_images” nie istnieje

Wersja 3.4.0

Dodaj śledzenie Simple Analytics tylko na podstawie fragmentu UA lub JS
Dodaj Dodaj system indeksacji obrazów dla dużych witryn internetowych (edytor zbiorczy obrazów)
Dodaj Zastosuj projekt materiału do wszystkich widoków wtyczek
Dodaj informacje o obrazie: Filtruj tylko obrazy wymagające optymalizacji
Napraw konflikt z wtyczką WP Latest Posts

Wersja 3.3.2

Napraw Usuń niestandardową regułę przekierowania niezastosowaną
Napraw Błędną wartość w opisie meta dla kategorii
Napraw niestandardowe typy postów zawsze wyświetlane w mapach witryn HTML

Wersja 3.3.1

Napraw powiadomienie o aktualizacji Usuń po zainstalowaniu ADDON
Napraw styl zmiany dla widżetów pulpitu
Napraw Zmień układ i napraw kryteria w optymalizacji strony SEO

Wersja 3.3.0

Dodaj Jeśli informacje o obrazie są wypełnione, dodaj je domyślnie, jeśli puste, jeśli obraz jest ponownie używany
Dodaj zgodność z WPML, Polylang dla edycji meta i treścią Media SEO
Dodaj Możliwość edycji meta informacji o kategoriach
Dodaj powiadomienia wersji Pro o funkcjach w niektórych widokach
Dodaj widget Dashboard z 6 kryteriami SEO
Napraw Zmień tytuł strony błędu 404, aby domyślnie usunąć nazwę wtyczki

Wersja 3.2.6

Dodaj Dodaj wbudowane narzędzie tłumaczeniowe.
Napraw Nieprawidłowa funkcja użyta do pobrania długości opisu

Wersja 3.2.5

Dodaj opcję Sprawdź instalację aktywacji DOM PHP, aby uniknąć błędu krytycznego.
Napraw edycję informacji o obrazie ze znakami greckimi

Wersja 3.2.4

Dodaj kompatybilność dodatku WP Meta SEO
Napraw konflikt z wtyczką wtryskiwacza układu DIVI

Wersja 3.2.3

Napraw listę zmiany rozmiaru obrazu nie odświeża się
Napraw tekst Meta obrazu zastąpiony informacjami o obrazie
Napraw wyświetlanie pozycji Alexa w desce rozdzielczej
Napraw sufiks adresu URL Sharp wykrywany jako 404 przez menedżera przekierowań
Napraw numery telefonów z „+” są wykrywane jako 404 przez menedżera przekierowań
Napraw niemieckie znaki są zepsute w menedżerze linków

Wersja 3.2.2

Edycja informacji o
naprawie obrazu z cudzysłowem staje się pusta. Liczba znaków w wydaniu
poprawek Meta nie jest odświeżana przy użyciu technologii AJAX

Wersja 3.2.1

Dodaj zgodność z wtyczką WP Speed of Light : https://www.joomunited.com/wordpress-products/wp-speed-of-light

Wersja 3.2.0

Dodaj Włącz śledzenia Google Analytics z tokenu dostępu
dodawania opcji śledzenia wykluczyć grupy użytkowników WordPress z analityki
Dodaj plik aktywacyjny statystyka pobieranie
dodawania statystyki Pokaż Analytics: sesji, użytkowników, organiczny ...

Wersja 3.0.2

Dodaj Dodaj meta importu z wtyczki premium Yoast
Napraw czcionkę wywoływaną z http zamiast https z pulpitu nawigacyjnego

Wersja 3.0.1

Napraw generowanie menu XML nie obsługuje poziomów menu
Napraw linki Mailto są indeksowane jako błąd 404 w menedżerze przekierowań
Napraw ostrzeżenie PHP, gdy edytor linków jest aktywowany w edytorze
Napraw bezpieczny kod

Wersja 3.0.0

Dodaj Dodaj funkcję mapy witryny XML
Dodaj Dodaj funkcję mapy witryny HTML
Dodaj Dodaj źródło mapy witryny: menu (dowolna treść), post, strona, kategoria, autor
Dodaj Dodaj pozycję treści mapy witryny HTML na stronie
Dodaj Dodaj opcję kopiowania mapy witryny XML w opcji głównej
Dodaj Dodaj link do mapy witryny XML w robot.txt opcja
Dodaj Dodaj tekst pomocy dla wszystkich parametrów mapy witryny
Dodaj Dodaj tekst pomocy dla wszystkich parametrów globalnych
Dodaj Dodaj Dodaj regenerację mapy witryny AJAX

Wersja 2.2.1

Dodaj zdania Update sql, aby poprawić szybkość zapytań

Wersja 2.2.0

Dodaj edycję linków zbiorczych Follow / Nofollow
Dodaj narzędzie do ponownego indeksowania linków z edytora linków zbiorczych
Dodaj Follow / Nofollow w treści Wordpress (SEO na stronie)
Dodaj indeks / Noindex w treści Wordpress (SEO na stronie)

Wersja 2.1.0

Dodaj Dodaj obrazy ImageRecycle i integrację z kompresją PDF (https://www.imagerecycle.com)

Wersja 2.0.3

Analiza
napraw na stronie zwraca nieprawidłowy wynik w tytule nagłówka w treści. Napraw język aktualizacji w widoku zbiorczej edycji obrazu

Wersja 2.0.2

Napraw Wykryj nowy typ 404 i dodaj podpowiedź
Napraw Nie wykryto zawartości komentarza
Napraw zbyt szybkie automatyczne zapisywanie w Safari lub Firefox

Wersja 2.0.1

Napraw styl czcionki Google w przeglądarce Safari

Wersja 2.0.0

Dodaj Dodaj menedżera 404 i przekierowania
Dodaj Dodaj opcje, aby przekierować wszystkie 404 na stronę główną
Dodaj Dodaj stronę 404 konfiguracji jako: Strona WP Meta SEO strona niestandardowa, strona domyślna

Wersja 1.7.3

Napraw og: uszkodzony link (facebook)

Wersja 1.7.2

Dodaj tytuł strony jako tytuł treści lub jako tytuł meta SEO (opcja)

Wersja 1.7.1

Dodaj Edytuj oddzielnie tytuł treści z tytułu meta (dla wyszukiwarki)
Napraw Napraw kanał RSS jest uszkodzony w WP Meta SEO 1.7.0

Wersja 1.7.0

Dodaj Dodaj pole tytułu SEO linku w narzędziu edytora linków
Dodaj Dodaj widok edycji zbiorczej SEO na tytułach linków (całej zawartości)
Dodaj Automatyczne
dodawanie meta SEO dla widoku kategorii: dodaj tytuł kategorii jako tytuł meta i opis kategorii jako opis meta Dodaj Dodaj Sprawdzanie pulpitu nawigacyjnego SEO pod kątem tytułów linków
Napraw opis meta i tytuł WooCommerce w widoku kategorii (automatycznie)
Napraw język WP Meta SEO , aby był zgodny z narzędziem do tłumaczenia katalogu wtyczek

Wersja 1.6.0

Dodaj Dodaj wyszukiwane edycję meta w edytorze bulk
Dodaj dodałem opcję sprawdzania kryteriów dla SEO

Wersja 1.5.1

Napraw meta strony głównej, która nie działa w niektórych motywach
Napraw Break foreach podczas wyszukiwania tytułu w treści SEO (tytuł w nagłówku)

Wersja 1.5.0

Dodaj Dodaj podpowiedź pomocy, aby wyjaśnić na walidacji strony Kryteria SEO
Dodaj Dodaj etykietkę pomocy, aby wyjaśnić parametry SEO pulpitu nawigacyjnego
Dodaj Umieść tytuł podglądu fragmentu w kolumnie dotyczącej edycji widoku zbiorczego SEO
Dodaj Dodaj SEO i sprawdź powiadomienie o pliku robot.txt, który blokuje wyszukiwarkę
Dodaj aktualizację PL i pliki językowe FR

Wersja 1.4.0

Dodaj nową opcję kopiowania zbiorczego: tytuł treści do tytułu meta
Dodaj opcję kopiowania zbiorczego: nazwa obrazu do tekstu alternatywnego
Dodaj opcję kopiowania zbiorczego: nazwa obrazu do tytułu obrazu
Naprawa karty Twittera na pozycjonowaniu SEO na optymalizacji strony
Naprawa meta SEO pusta w niektórych motywach

Wersja 1.3.0

Dodaj nowy panel kontrolny SEO
Dodaj Sprawdź linki bezpośrednie SEO
Dodaj Sprawdź meta opis
Dodaj Sprawdź obraz Zmiana rozmiaru HTML
Dodaj Sprawdź obraz SEO: tytuł, alt i opis
Dodaj Sprawdź, czy są nowe treści

Wersja 1.2.0

Dodaj Zmień język do plików po / mo
Dodaj Dołącz plik .pot i język francuski
Dodaj ustawienie meta strony głównej
Dodaj większe meta pola edycji
Dodaj ikonę aktualizacji powiadomienia w widoku meta

Wersja 1.1.0

Dodaj analizę SEO na stronie
Dodaj udostępnianie niestandardowych treści w serwisach społecznościowych

Wersja 1.0.4

Napraw Sprawdź pustą tablicę

Wersja 1.0.3

Napraw tytuł meta Escape i opis meta

Wersja 1.0.2

Napraw uszkodzony filtr i zepsute ikony

Wersja 1.0.1

Napraw wyświetlanie (brak tytułu) w tytule kolumny, jeśli post nie ma tytułu

Wersja 1.0.0

Dodaj wydanie wstępne