WP Table manager changelog

Laatste update: 18 nov 2019

Versie 2.6.7

Add Implementeer het blokvoorbeeld
Fix positie van knopinfo wijzigen
Fix Pas het decimale scheidingsteken en de instelling voor het scheidingsteken voor duizendtallen toe bij het importeren van een Excel-bestand

Versie 2.6.6

Add Synchroniseer Google Spreadsheets automatisch bij het laden van de frontend
Fix Pas dateFormat-instelling toe op de tabelsorteerfunctie
Fix Verwijder ongebruikte taxonomie wptm-tag

Versie 2.6.5

Fix Fix Jutranslation url

Versie 2.6.4

Fix Hoge komma's als duizendseparatoroptie is niet van toepassing
Fix Tabel niet weergegeven in ACF-veld

Versie 2.6.3

Add voeg wptm gutenberg blok toe

Versie 2.6.2

Fix waarschuwing op php 7.2

Versie 2.6.1

Fix De functie converteert de achtergrondkleur van de standaardtabel naar een andere kleur
Fix De functionaliteit controleert null bij het importeren van het bestand .xlsx

Versie 2.6.0

Add Het alternatieve kleurhulpmiddel opnieuw opbouwen: maak en pas uw 2-lijnskleuren toe
Add Frontend-knop om de tabel als XLSX-bestand te downloaden
Add Upgrade de phpspreadsheet-bibliotheek.
Fix Functie verbeteren Importeer en exporteer bestanden xlsx

Versie 2.5.3

Fix conflict anchor-header plugin
Fix site met http en https parallel

Versie 2.5.2

Add Werkbladophaalfunctie in spreadsheetstijl automatisch opgeslagen
Add Download een hyperlink van Google Spreadsheets
Add Verkrijg lijnen en kolommen van Google Spreadsheets
Fix Fout bij het laden van de pagina in Microsoft Edge
Fix Cellen samenvoegen wanneer automatische synchronisatie is geactiveerd
Fix Verander de kleuropname door de celfunctie

Versie 2.5.1

Fix Chat kleuren selector
Fix Rechtsklikmenu retourneert verkeerde waarden
Fix Verbeter ontwerp in editorstooltip table manager

Versie 2.5.0

Add Beheer volledig UX-herontwerp
Add Toestaan ​​om het gegevensbereik van een diagram te bewerken
Add Verbeter de weergavecapaciteit in grote / grote tafels

Versie 2.4.3

Fix Vertalingen delen

Versie 2.4.2

Fix Verbeterde mogelijkheid om tabellen uit de database te maken
Fix Verbeterde mogelijkheid om tabellen te maken vanuit de spreadsheetkoppeling

Versie 2.4.1

Fix Verbeter de leesbaarheid en prestaties van de code

Versie 2.4.0

Add Berekeningsfuncties: DATE, DAY, DAYS, DAYS360, OR, XOR, AND
Add Mogelijkheid om te rekenen op geldcellen
Add Toevoeging van functies voor datumberekening

Versie 2.3.2

Fix Ontbrekende toegangsrechten voor nieuwe installatie

Versie 2.3.1

Fix Werk de updater :) bij voor tabelbeheer 2.3.0
Fix Installatie van multisite-installatieplug-ins

Versie 2.3.0

Add Instellingsrechten per gebruikersrol in tabelcategorieën: Maken, Verwijderen, Bewerken, Eigen bewerken
Add Setup-rechten per gebruikersrol op tabellen: Maken, Verwijderen, Bewerken, Eigen bewerken
Add Stel rechten per gebruikersrol in voor toegang tot WP Table Manager UX
Add Voeg een letterkleur toe voor de functie voor het markeren van cellen
Add Mogelijkheid om standaard een kolom te sorteren, bij het laden van de pagina

Versie 2.2.10

Fix Weergave fout bij inschakelen Eerst bevriezen
Fix Paginering niet weergegeven in tabelcategorie

Versie 2.2.9

Fix Importeer Excel-bestand met niet-utf-8 tekens

Versie 2.2.8

Fix Fout wanneer JU-framework niet is geïnstalleerd

Versie 2.2.7

Fix Probleem bij het upgraden van light-versie naar volledige versie

Versie 2.2.6

Fix Update de updater voor WordPress 4.8

Versie 2.2.5

Fix Gebruik standaard en_US taal

Versie 2.2.4

Fix Tekstdomein gerelateerd probleem voor JUTranslation

Versie 2.2.3

Add JUTranslation-implementatie

Versie 2.2.2

Fix Frontend renderen in CSS-stijl
Fix Importeer XLS-tabelstijl niet compleet

Versie 2.2.1

Fix Excel-importeerprobleem
Fix Weergaveprobleem bij bevriezing van rij op mobiele apparaten

Versie 2.2.0

Add Gebruik WP Table manager met paginabouwer: ACF
Add Gebruik WP Table manager met paginabouwer: Beaver Builder
Add Gebruik WP Table manager met paginabuilder: DIVI Builder
Add Gebruik WP Table manager met paginabouwer: Site Origine
Add Gebruik WP Table manager met paginabuilder: Themify builder
Add Gebruik WP Table manager met paginabouwer: Live-componist
Fix Weergave van paginering op databasetabellen

Versie 2.1.0

Add Maak tabellen uit de WordPress-database (niet alleen WordPres-tabellen, alle tabellen uit de database)
Add Automatisch stylen en filteren voor databasetabellen
Add Automatische tabelupdate van de database-incrementering
Add Databasebron: tabel, kolom, filters, definitie van bestelling en kolom aangepaste naam
Add Maak een diagram van de databasetabel
Fix De eerste keer dat de tooltip wordt weergegeven, knippert deze (JS-oplossing)

Versie 2.0.1

Fix Beheerder kolom header niet responsieve lay-out
Fix PHP7-compatibiliteit voor het exporteren van Excel-tabellen

Versie 2.0.0

Add Verbeterde .xls Import / Export: mogelijkheid om alleen gegevens te importeren / exporteren
Add Omgaan met Excel-stijlen bij importeren / exporteren: HTML-koppeling, letterkleur, tekengrootte, achtergrondkleur van cellen, celrand
Add Sheet data-synchronisatie: selecteer een Excel-bestand op de server, haal gegevens op en definieer een synchronisatievertraging
Add Synchronisatie van vellengegevens: selecteer een Google-blad, haal gegevens op en definieer een synchronisatievertraging
Add Melding wanneer een bestand een externe synchronisatie heeft om gegevensverlies te voorkomen
Fix Verticaal scrollen probleem op grote tafel

Versie 1.4.1

Fix PHP7 JU framework-compatibiliteit

Versie 1.4.0

Add Data filtering en besteltool als een optie
Fix Taal update

Versie 1.3.0

Add Voeg kolom- en lijnbevriezing toe
Fix Probleem bij het laden van twee keer WPTM in een bericht
Fix Hoogte beschikbaar van schermviewport

Versie 1.2.1

Fix Tooltip heeft de verkeerde maat als de grootte van de kolom wordt gewijzigd

Versie 1.2.0

Add Genereert tooltip op cel, activeer via een globale optie
Add Respecteer WordPress-gebruikersrollen om toegang te krijgen tot tabelgegevens
Fix Menunaam kan worden aangepast aan de kolombreedte van WordPress
Fix Polylang JS-conflict
Fix Aangepaste CSS-editie cursor niet zichtbaar

Versie 1.1.1

Fix Het samenvoegen van cellen reflecteert niet op de publieke kant
Fix Tabelkopie kopieert niet alle gegevens

Versie 1.1.0

Add JoomUnited automatische updater
Add Prestatieoptimalisatie op laadtijd en voor grote tafels
Add Mogelijkheid om een ​​tafel van de ene naar de andere categorie te verplaatsen
Add Mogelijkheid om tabellen in een categorie opnieuw in te delen
Add Shortcode per tabel en grafiek
Add Voeg codemiror toe in het aangepaste CSS-editie-venster

Versie 1.0.0

Add Eerste uitgave