Droptables changelog

Laatste update: 07 februari 2023

Versie 4.0.0

Tekstterugloop in kolom toevoegen Nieuw themaontwerp
toevoegen Fix
Datum opmaken in cellen
Fix op front-end

Versie 3.9.5

Droptables toevoegen voor SP Page Builder
Fix Modal height when open Droptables from editor button in Joomla 4

Versie 3.9.4

Add Mogelijkheid om kolomformaat voor de gegevens te
Add Definieer de sorteerformaatoptie voor elke kolom van de tabel

Versie 3.9.3

Fix Datetime-indeling
Fix Exporteer tabel in back-end
Fix Conflict met SP-paginabuilder op front-end

Versie 3.9.2

Add Optie om databasetabel op front-end te downloaden
Fix Error-diagramweergave op front-end in sommige gevallen

Versie 3.9.1

Fix Fout bij importeren / synchroniseren Excel in sommige gevallen
Fix Selecteer tabel in menu-item van één tabel
Fix Misleidende vertalingstekst op front-end

Versie 3.9.0

Add Toegangsbeperking: beperk de tabeleditie per kolom, regel of dataset per gebruikersgroep.
Add Vergrendel kolommen in databasetabeleditie
Voeg tijdelijke aanduiding voor ondersteuning toe in de SQL-query van databasetabel

Versie 3.8.0

Add Mogelijkheid om database-aangepaste query's uit te voeren
Toevoegen Bewerken van celinhoud in databasetabellen
Toevoegen Kolom verbergen op front-end in tabellen uit database
Fix Cellen samenvoegen op front-end

Versie 3.7.1

Fix Toon hyperlink op front-end bij paginering
Fix Toon grenscellen op front-end bij samenvoegcellen
Fix Sommige sites laden de php-sql-parser-bibliotheek niet

Versie 3.7.0

Add Verbeter responsieve tabel: scroll-modus + grootte-instelling
Toevoegen Verbeter responsieve tabel: kolommenweergave + col-order-instelling
Toevoegen Verbeter responsieve tabel: herhaalde koptekst + grootte-instelling
Fix Berekening in cellen en berekeningswaarde in de grafiek
Fix Fout bij inschakelen pagineringsmodus
Fix Export tabel wanneer samengevoegde cellen bestaan

Versie 3.6.5

Fix Installatiefout op Joomla 4

Versie 3.6.4

Fix Droptable-database-update vereiste fout in sommige gevallen
Fix Probleem met het delen van vertalingen op Joomla 4
Fix Ontbrekende vertaalreeks

Versie 3.6.3

Fix Standaard rijhoogte
Fix Sorteer pictogram op front-end
Fix Alternatieve kleuren op front-end

Versie 3.6.2

Fix Kolombreedte op front-end
Fix Conflicten met sommige extensies op Joomla 3.10

Versie 3.6.1

Fix JU vertaaltool
Fix Conflicten met uniform, rokbox, rokgallery extensies op Joomla 3.10

Versie 3.6.0

Nieuw UX-ontwerp van de tabeleditor
toevoegen Nieuw UX-ontwerp van de tabel- en categoriemanager
toevoegen Toevoegen Automatisch opslaan van tabellen verbeteren wanneer de tabel niet wordt bewerkt
Toevoegen Nieuw ontwerp voor tabel uit databasecreatie
Toevoegen compatibel met Joomla 4
Toevoegen Verbeteren laadtabelprestaties op front-end

Versie 3.5.18

Fix Inhoud boven de tabel verdwijnt in sommige gevallen

Versie 3.5.17

Fix Vervang de verouderde functie JLanguageMultilang :: getSiteLangs ()

Versie 3.5.16

Fix PHP 7.4-compatibiliteit

Versie 3.5.15

Fix Gegevens ophalen uit Google Spreadsheets werkt niet
Fix Verkeerde gegevens van diagram van databasetabel op front-end

Versie 3.5.14

Fix Kan in sommige gevallen geen hyperlinks importeren uit Excel-bestand
Fix Conflict met de extensie JSN PageBuilder 3

Versie 3.5.13

Fix Vertaling sharing probleem in sommige browsers

Versie 3.5.12

Fix Tooltip wordt in sommige gevallen niet weergegeven
Fix Export Excel-knop wordt niet weergegeven na installatie

Versie 3.5.11

Fix Verkeerd scheidingsteken voor duizenden bij het importeren van een Excel-bestand
Fix Ontbrekende stijl van sommige rijen bij het importeren van Excel-bestand
Fix Ontbrekende voorwaarden voor deelname bij het bijwerken van een databasetabel zonder voorbeeld

Versie 3.5.10

Fix Dubbele rijen op front-end in databasetabel met behulp van join-voorwaarde
Fix Ontbrekende vertaalde string
Fix Code opnieuw formatteren met PHPCS

Versie 3.5.9

Fix Fix Jutranslation url

Versie 3.5.8

Fix Ontbrekende stijl van Excel bij het importeren in sommige gevallen
Fix JU Updater

Versie 3.5.7

Fix Ontbrekende X-labels voor staaf-, lijndiagram in sommige gevallen
Fix Ontbrekende hyperlink in html-cel
Fix Dubbele onderstreepingspictogrammen op het tabblad Opmaak

Versie 3.5.6

Fix Php-waarschuwing in weergave met één tabel op frontend
Fix Ontbrekende tabelnaam in menu-item met enkele tabel
Fix Parse-fout in de weergave van tabellen beheren op frontend

Versie 3.5.5

Fix Verwijder rij wanneer tabel cellen heeft samengevoegd
Fix Verbeterde functie voor het ophalen / vernieuwen van Google Spreadsheets

Versie 3.5.4

Toevoegen Spreadsheetstijl automatisch opgeslagen bij ophalen URL
Toevoegen Haal hyperlinks inhoud van Google Spreadsheets
Toevoegen Haal
lijn-
en kolomgroottes op uit Google Spreadsheets Voeg Celmarkering toe per: Lijn + Kolom / Alleen regel / Alleen kolom Toevoegen Mogelijkheid om geen lettertype in cel te definiëren (gebruik lettertype overnemen )
Toevoegen Scroll in de linkerkolomtabellijst (behandel een groot aantal tabellen)
Toevoegen Update grafiekfunctie
Fix Foutpagina laden in Microsoft Edge
Fix Cellen correct samenvoegen wanneer automatische synchronisatie is geactiveerd
Fix Verander de kleurkiezer per celfunctie

Versie 3.5.3

Herstellen Verbeterde rekenmogelijkheden
Herstellen Verbeterde markeringsfunctie

Versie 3.5.2

Fix Kolombreedte wordt niet toegepast bij het toepassen van een nieuw thema
Fix Sorteren op standaard eerste kolom werkt niet
Fix Verberg tabeldatabasecategorie wanneer het is uitgeschakeld in instellingen

Versie 3.5.1

Fix Fout bij het selecteren van gegevens voor het aanmaken van een diagram
Fix Maat van de voorkant van de tabelmanager niet correct toegepast

Versie 3.5.0

Add Admin volledig UX-herontwerp
Voeg Mogelijkheid om in een tabel te zoeken vanuit de admin en cellen te markeren
Toevoegen Kolom automatisch verbergen wanneer schermgrootte te klein is (responsief)

Versie 3.4.0

Add Nieuwe berekeningsfuncties: DATUM, DAG, DAGEN, DAGEN360, OF, XOR EN
Toevoegen Mogelijkheid om berekeningen uit te voeren op
geldcellen Toevoegen Toevoeging van datumberekeningsfuncties

Versie 3.3.1

Fix Stijl wanneer rijen bevroren zijn
Fix Positie van tooltip tijdens scrollen
Fix Fout gerelateerd aan gegevensweergavevoorwaarden, gegevensgroepregels

Versie 3.3.0

Add Mogelijkheid om een ​​paginering voor elke tabel te activeren.
Add Mogelijkheid om een ​​kolom standaard te sorteren bij het laden van de tabel

Versie 3.2.6

Fix Gegevens ophalen uit Google-blad
Fix Engels opgemaakt nummer in grafieken (duizend gescheiden door komma's)

Versie 3.2.5

Fix Null-tekst wordt geretourneerd in een lege cel

Versie 3.2.4

Fix Tabel responsieve kwestie
Fix ACL toestemming

Versie 3.2.3

Fix Exporteer alle rijen in de tabel vanuit de database naar Excel
Fix Weergaveprobleem op mobiel apparaat
Fix Kolombreedte-parameter niet toegepast

Versie 3.2.2

Fix Vertaalknop niet klikbaar na taalupdate
Fix CSS voor modal gebaseerd op Joomla 3.7

Versie 3.2.1

Fix Paginanummer niet toegepast op databasetabellen
Fix Max aantal rijen verhoogd voor grote schermen (admin-zijde)

Versie 3.2.0

Add Maak tabellen aan vanuit de Joomla-database (alle tabellen uit de database)
Voeg toe Automatische opmaak en filtering voor databasetabellen
Voeg automatische update van de tabel bij database-incrementatie toe
Voeg Database-bron toe: tabel, kolom, filters, definieer volgorde en kolom aangepaste naam
Toevoegen Maak een diagram van de databasetabel
Implementatie van JU-vertaling
toevoegen Fix Meerdere tabellen tablesorterPager
Fix Frontend-stijl rendering

Versie 3.1.3

Fix Kleur voor dataset in grafiek is alleen van toepassing op 3 chats type
Fix Waarschuwing wanneer weergavetabel geïmporteerd uit Excel-bestand

Versie 3.1.2

Fix Hernoemen van tabelprobleem
Fix JS-fout bij Excel-import (alleen gegevens)

Versie 3.1.1

Fix Taalreeks ontbreekt

Versie 3.1.0

Voeg Frontend menu te beheren tabellen
toevoegen Gebr.groep ACL op tafels, tafel editie actie beperking
toevoegen Hover kleur met een kleur picker selectie voor mobiele hoogtepunt

Versie 3.0.0

Voeg Verbeterde .xls Import / Export: mogelijkheid om Import / Export alleen gegevens
toevoegen Handle Excel stijlen op Import / Export: HTML-link, tekstkleur, lettergrootte, cel achtergrondkleur, cel grens
Add Spreadsheet data synchronisatie: selecteer een excel-bestand op de server, haal gegevens op en definieer een synchronisatievertraging
Voeg Spreadsheet-gegevenssynchronisatie toe: selecteer een Google-spreadsheet, haal gegevens op en definieer een synchronisatievertraging
Voeg een melding toe wanneer een bestand een externe synchronisatie heeft om gegevensverlies te voorkomen
Fix Verticaal scrollen probleem op grote tafel
Fix Prestatieverbetering op grote tabel
Fix De eerste keer dat de tooltip wordt weergegeven, knippert deze (JS fix)

Versie 2.3.2

Fix Weergaveprobleem bij tonen/verbergen admin linkerpaneel
Fix Berekeningsfunctie op cel werkt niet aan front-end

Versie 2.3.1

Fix Wanneer de hoogte is vastgelopen, hebt u geen toegang tot de knop voor het toevoegen van een lijn.
Fix Afbeelding is stripe in tooltip

Versie 2.3.0

Toevoegen Knopinfo aan cellen
toevoegen Toevoegen Lijn- en kolomblokkering
toevoegen Toevoegen Frontend-tabelfiltering toevoegen

Versie 2.2.0

Add Prestatieoptimalisatie, verbeterde laadtijd en voor grote tafels
Toevoegen Mogelijkheid om een ​​tabel van de ene categorie naar de andere
te verplaatsen
Voeg Mogelijkheid om tabellen in een categorie te herschikken
Voeg CSS-editor toe in een lightbox met codemirror-integratie Voeg Mogelijkheid om het automatisch opslaan uit te schakelen en een
bewaarknop te gebruiken

Versie 2.1.0

Toevoegen Toevoegen JoomUnited updater
Toevoegen Voeg de mogelijkheid toe om
editorknoppen in HTML-cellen te laden
Toevoegen Kies de knop van de hekseditor om afzonderlijk te laden

Versie 2.0.4

Fix fix verwijder meerdere niveaucategorieën

Versie 2.0.3

Fix fix categorieën verdwijnen na Jooml 3.4.7 update

Versie 2.0.2

Voeg Linkerkolom intrekbare panel
Fix DropEditor compatibiliteit
Fix Voeg manifest verklaring voor Joomla 3.4 menu admin Vermelding
Fix Andere talen reacties op # om te passen Joomla 3.4 eis

Versie 2.0.1

Add Betere kolomfiltering op iPhone
Toevoegen Update import Excel-functie - importeer alleen gegevensgebied in plaats van alle cellen van het blad

Versie 2.0.0

Voeg Responsive functie met kolom Hidding en prioriteit
Add functie Diagram gebaseerd op chart.js
toevoegen Cell merge
Add toevoegen Excel import export
toe te voegen Excel export formaat keuze in globale opties
toevoegen Code spiegel voor css editie
Add Add col en rijhoogte
Add CSS-interface enhancement

Versie 1.1.0

Voeg WYSIWYG-editor toe voor HTML-tabelcelindeling

Versie 1.0.1

Veld
toevoegen om het formaat van lijnen en kolommen te wijzigen

Versie 1.0.0

Voeg Eerste versie