Droptables changelog

Sidste opdatering: 1. jul. 2020. jul

Version 3.5.15

Rette op Hent data fra Google Spreadsheets fungerer ikke
Rette op Forkerte data af oversigten over databasetabellen i front-end

Version 3.5.14

Rette op Kan ikke importere hyperlinks fra Excel-fil i nogle tilfælde
Rette op Konflikt med udvidelsen JSN PageBuilder 3

Version 3.5.13

Rette op Problem med deling af oversættelse i nogle browsere

Version 3.5.12

Rette op Værktøjstip vises ikke i nogle tilfælde
Rette op Eksporter excel-knap vises ikke efter installationen

Version 3.5.11

Rette op Forkert tusindvis af separatorproblemer, når du importerer Excel-fil
Rette op Manglende stil i nogle rækker, når du importerer Excel-fil
Rette op Manglende sammenkædningsbetingelser, når du opdaterer en databasetabel uden preview

Version 3.5.10

Rette op Duplicere rækker på frontend i databasetabel ved hjælp af sammenføjningstilstand
Rette op Mangler noget oversættelsesstreng
Rette op Kodeformateres ved hjælp af PHPCS

Version 3.5.9

Rette op Reparer Jutranslation url

Version 3.5.8

Rette op Manglende excel-stil ved import i nogle tilfælde
Rette op JU Updater

Version 3.5.7

Rette op Manglende X-mærker til bjælke, linjediagram i nogle tilfælde
Rette op Mangler hyperlink i html-celle
Rette op Duplicere understregningsikoner i fanen Format

Version 3.5.6

Rette op Php advarsel i enkelt tabelvisning på frontend
Rette op Manglende tabellenavn i menupunktet for en enkelt tabel
Rette op Analysefejl i visningen af ​​styretabeller på frontend

Version 3.5.5

Rette op Fjern række, når tabellen er fusioneret celler
Rette op Forbedret hentning / opdatering af Google Sheets-funktion

Version 3.5.4

Tilføje Regnearkstil automatisk gemt på hent-URL
Tilføje Hent hyperlinkindhold fra Google Spreadsheets
Tilføje Hent linjer og kolonner størrelser fra Google Spreadsheets
Tilføje Valg af celle-fremhævning pr.: Linje + Kolonne / Kun linie / Kun kolonne
Tilføje Mulighed for at definere ingen font i cellen (brug arve skrifttype)
Tilføje Rul på venstre kolonnetabelliste (håndter stor mængde tabeller)
Tilføje Opdater diagramfunktion
Rette op Fejl ved indlæsning af side i Microsoft Edge
Rette op Flet celler korrekt, når auto-synkronisering er aktiveret
Rette op Skift farvevælger efter cellefonktion

Version 3.5.3

Rette op Forbedrede computermuligheder
Rette op Forbedret fremhævningsfunktion

Version 3.5.2

Rette op Kolonnebredde anvendes ikke, når du anvender et nyt tema
Rette op Sorter som standard første kolonne fungerer ikke
Rette op Skjul tabeldatabasekategori, når den er deaktiveret i indstillinger

Version 3.5.1

Rette op Fejl ved valg af kortoprettelse af data
Rette op Tabelstyrings frontstørrelse er ikke korrekt anvendt

Version 3.5.0

Tilføje Admin fuld UX-redesign
Tilføje Mulighed for at søge i en tabel fra admin og fremhæve celler
Tilføje Skjul automatisk kolonne, når skærmstørrelsen er for lille (lydhør)

Version 3.4.0

Tilføje Nye beregningsfunktioner: DATE, DAY, DAYS, DAYS360, OR, XOR, AND
Tilføje Mulighed for at foretage beregning på penge celler
Tilføje Tilføjelse af datoberegningsfunktioner

Version 3.3.1

Rette op Stil, når rækkene er frosset
Rette op Placering af værktøjstip, når du ruller
Rette op Fejl relateret til datavisningsbetingelser, datagrupperegler

Version 3.3.0

Tilføje Mulighed for at aktivere en pagination for hvert bord
Tilføje Mulighed for at sortere en kolonne som standard ved tabelbelastning

Version 3.2.6

Rette op Hent data fra Google ark
Rette op Engelsk formateret nummer i diagrammer (tusind adskilt med komma)

Version 3.2.5

Rette op Nul tekst returneres i tom celle

Version 3.2.4

Rette op Tabel responsivt problem
Rette op ACL tilladelse

Version 3.2.3

Rette op Eksporter alle rækker i tabel fra database til Excel
Rette op Vis problem på mobilenhed
Rette op Parameterens bredde-parameter er ikke anvendt

Version 3.2.2

Rette op Oversættelsesknap kan ikke klikkes efter sprogopdatering
Rette op CSS til modal baseret på Joomla 3.7

Version 3.2.1

Rette op Paginationsnummer bruges ikke på databasetabeller
Rette op Maks antal rækker steget for store skærme (admin side)

Version 3.2.0

Tilføje Opret tabeller fra Joomla databasen (alle tabeller fra databasen)
Tilføje Automatisk styling og filtrering efter databasetabeller
Tilføje Tabel automatisk opdatering af databaseforøgelse
Tilføje Databasekilde: tabel, kolonne, filtre, definere rækkefølge og brugerdefineret kolonnenavn
Tilføje Opret diagram fra databasetabellen
Tilføje JU-oversættelsesimplementering
Rette op Flere tabeller tablesorterPager
Rette op Fremstilling af frontend-stil

Version 3.1.3

Rette op Farve for datasæt i diagrammet gælder kun for 3 chats-typer
Rette op Advarsel, når displaytabel importeres fra Excel-fil

Version 3.1.2

Rette op Omdøb bordspørgsmål
Rette op JS-fejl ved Excel-import (kun data)

Version 3.1.1

Rette op Sprogstreng mangler

Version 3.1.0

Tilføje Frontend-menu til styring af tabeller
Tilføje Brugergruppe ACL på tabeller, tabeludgavehandlingsbegrænsning
Tilføje Hold markøren over farve med et valg af farvevælger til celle-fremhævning

Version 3.0.0

Tilføje Forbedret .xls Import / eksport: mulighed for kun at importere / eksportere data
Tilføje Håndter Excel-stilarter på Import / eksport: HTML-link, fontfarve, skriftstørrelse, cellebaggrundsfarve, cellekant
Tilføje Datasynkronisering af regneark: Vælg en excel-fil på serveren, hent data og definer en synkroniseringsforsinkelse
Tilføje Datasynkronisering af regneark: Vælg en Google Sheets, hent data og definer en synkroniseringsforsinkelse
Tilføje Underretning, når en fil har en ekstern synkronisering for at undgå tabte data
Rette op Lodret rullende problem på stort bord
Rette op Ydelsesforbedring på stort bord
Rette op Første gang værktøjstippen vises, blinker den (JS-fix)

Version 2.3.2

Rette op Vis problem, når der vises / skjul admin venstre panel
Rette op Beregningsfunktion på celle fungerer ikke i front-end

Version 2.3.1

Rette op Når højden fryses, kan du ikke få adgang til at tilføje linjeknap
Rette op Billedet er stripe d i værktøjstip

Version 2.3.0

Tilføje Tilføj værktøjstip på celler
Tilføje Tilføj frysning af linje og søjler
Tilføje Tilføj frontend-tabelfiltrering

Version 2.2.0

Tilføje Ydelsesoptimering, forbedrer indlæsningstid og for store borde
Tilføje Mulighed for at flytte en tabel fra en kategori til en anden
Tilføje Mulighed for at ombestille tabeller i en kategori
Tilføje CSS-editor i en lightbox med codemirror-integration
Tilføje Mulighed for at deaktivere autosparingen og bruge en Gem-knap

Version 2.1.0

Tilføje Tilføj JoomUnited updater
Tilføje Tilføj muligheden for at indlæse editor-knapper i HTML-celler
Tilføje Vælg hekseditor-knap for at indlæse individuelt

Version 2.0.4

Rette op fix slette flere niveaukategorier

Version 2.0.3

Rette op fixkategorier forsvinder efter Jooml 3.4 . 7 opdatering

Version 2.0 . 2

Tilføje Venstre kolonne udtrækkeligt panel
Rette op DropEditor kompatibilitet
Rette op Tilføj manifesterklæring til Joomla 3.4- menuadministratorlisten
Rette op Skift sprogkommentarer til # for at passe til Joomla 3.4- kravet

Version 2.0 .1

Tilføje Bedre søjlefiltrering på iphone
Tilføje Opdater import excel-funktion - kun import dataområde i stedet for alle celler på arket

Version 2.0.0

Tilføje Responsiv funktion med kolonnen gemt og prioritet
Tilføje Diagramfunktion baseret på chart.js
Tilføje Cellefusion
Tilføje Tilføj Excel-eksport
Tilføje Valg af eksportformat i Excel i globale indstillinger
Tilføje Kodespejl til css-udgave
Tilføje Tilføj col og rækkehøjde
Tilføje Forbedring af CSS-interface

Version 1.1 .0

Tilføje WYSIWYG-editor til HTML-tabelcelleformat

Version 1.0.1

Tilføje Felt for at ændre størrelse på linjer og kolonner

Version 1.0.0

Tilføje Første udgivelse