Dropfiles changelog

Sidste ændring: 05 nov 2020

Version 5.7.3

Rette op Mangler download alle-knappen i underkategori
Rette op Download filfejl på iPhone

Version 5.7.2

Rette op Kategorifilter i Dropfiles

Version 5.7.1

Tilføje Nyt design til Dropfiles filsøgningsmodul
Rette op Fejl ved gå i System -> Global konfiguration -> Dropfiles
Rette op Søgemaskine: må ikke indtaste tags, der ikke findes
Rette op Vis kun fjernfilinput i højre panel, hvis det er en ekstern fil

Version 5.7.0

Tilføje Nyt design til filsøgemaskine
Tilføje Søgemaskine: valg af rodkategori med hurtig filtrering
Tilføje Søgemaskine: forslag til filtag kun baseret på eksisterende tag
Tilføje Arkiver søgeresultater med valg af kolonnevisning

Version 5.6.0

Tilføje Mulighed for at spore brugerdownloads (indstillingen skal være tændt)
Tilføje Frontend: Tilføj en knap for at downloade alle filer fra en kategori som en .zip
Tilføje Download den valgte fil på frontend

Version 5.5.1

Rette op Indlæs filparametre i søgeresultatet i admin
Rette op Ekstern url er trunkeret til 100 tegn
Rette op Forkert adgang til konfigurationssiden
Rette op Kan ikke indtaste værdien for farveinput
Rette op Anvend standard temaparametre for kategori, når skift kategoritema

Version 5.5.0

Tilføje Fil multikategori: Indlæs fil i flere kategorier
Tilføje Rediger en masterfil for at opdatere andre filer i multikategorier
Tilføje Kategoristatus arvet: underkategorier har automatisk adgangsret til forældrekategori
Tilføje Kategori status arvet: standardstatus 'Inherited' anvendes til alle nye kategorier
Rette op Manglende beskrivelse, tags, når du kopierer fil til anden kategori

Version 5.4.1

Rette op Kan ikke tilføje en ny kategori
Rette op Åbn Google Drev-fil i træets tema fungerer ikke

Version 5.4.0

Tilføje Nye kategorier tema layout
Rette op Nogle klonede temaparametre anvendes ikke
Rette op Mappetræet fungerer ikke korrekt med flere forekomster af kategorier

Version 5.3.5

Rette op Fejl ved tilføjelse af kategori i version 5.3 . 4

Version 5.3.4

Rette op Skift af knapur fungerer ikke
Rette op Duplicerer sky-kategorier, når du bruger Google Drive-push-anmeldelse

Version 5.3.3

Rette op Skjul tomme kategorier forårsager ydelsesproblemer i tilfælde af et stort antal filer
Rette op Dropbox synkroniserer manuelt endeløst i nogle tilfælde
Rette op Timeout-fejl, når opdateringsforlængelse

Version 5.3.2

Rette op Manglende lokal fil på forespørgsel

Version 5.3.1

Rette op Afbrydelse fra Dropbox fungerer ikke
Rette op Import-knappen fra Docman fungerer ikke
Rette op Skjul tomme kategorifunktioner for sky-kategori

Version 5.3.0

Tilføje Nyt back-end UX-design
Tilføje Ny UX til udvidelsens konfigurationsside
Tilføje Nyt UI-statistikdesign
Tilføje Mulighed for at vælge flere filer på én gang med MAJ (SHIFT) -tasten
Tilføje Ny indstilling: Vis ikke tomme mapper på frontend
Tilføje Ny {uploader_username} variabel til e-mail-anmeldelse

Version 5.2.8

Rette op Preview-video kan ikke afspilles, når du klikker på stop
Rette op Advarsel om PHP 7.4

Version 5.2.7

Rette op Problem med deling af oversættelse i nogle browsere

Version 5.2.6

Rette op Google Drev synkroniseringsproces stop inden færdig i nogle tilfælde
Rette op Meta-søgeord på metadata på menupunkt fungerer ikke

Version 5.2.5

Tilføje Anvend kolonneparameter på filliste (standardtema)
Rette op Mangler ikke UTF-8-tegn i filnavnet ved download

Version 5.2.4

Rette op Bootbox-problem ved administrering af filer i front-end
Rette op Forkert placering af redaktørknapper i filbeskrivelsesfeltet
Rette op Forkert filversions-id
Rette op Responsiv på mobil til venstre træ på temaer i front-end
Rette op Rootkategorinavn i venstre træ vises ikke når deaktivere indstilling Vis kategorinavn
Rette op Forkert kategoritype, når der opdateres fra meget gammel version

Version 5.2.3

Tilføje Anvend kolonneparameter for listefiler-menuen
Rette op Trefftæller fungerer ikke med fjernfil

Version 5.2.2

Tilføje Søjleindstilling for standardlayouten
Rette op Manglende fil video.js til forhåndsvisning af mediefil
Rette op Phocadownload kategori træ i import værktøj
Rette op Genindlæsning af side med hash i træets tema fungerer ikke

Version 5.2.1

Tilføje Føj vare-id til Dropfiles
Rette op Søg i filbeskrivelsen, når WYSIWYG-teksteditor er aktiveret
Rette op Tilbage til forrige side-problem i front-end-filer administrerer side
Rette op Oversæt problem for nogle underrette i filhåndteringssiden

Version 5.2.0

Tilføje Brug Webhook til at synkronisere med Google Drev i realtid
Tilføje Ældre synkronisering af Google Drev (ny metode kræver validering af Google Search Console )
Tilføje Opdater til Google Drive SDK V3 og fjern SDK V2
Tilføje Knap for at tænde og slukke for Google Drev-push-anmeldelse
Tilføje Underret popup om andre synkroniseringsforløb kører
Tilføje Mulighed for at vælge flere brugere til adgang til en enkelt fil
Rette op jDownload filimportør
Rette op Arkiver og gendan den gamle version

Version 5.1.8

Rette op Sikkerhedsrettelse: Opdater PDFParser-bibliotek

Version 5.1.7

Rette op Rett et forkert Google Drev-id, der bruges i træet
Rette op Opdater link til FAQ

Version 5.1.6

Tilføje Tilføj baggrunds hoverfarve for enkelt fil i frontend
Rette op Dupliceret skråstreg i oversæt fil-URL
Rette op Forkerte temaparam i frontend
Rette op Sluk ajax cron, der kører på frontend, når skyen ikke er tilsluttet
Rette op Opdater Google Drev-dokumentlink
Rette op Seach indexer fungerer ikke
Rette op Fejl, når der ikke er valgt nogen kategori i backend
Rette op Google Drev autoload-funktionsnavn
Rette op Google Drev-mappen vises stadig, når den er frakoblet

Version 5.1.5

Rette op Tilføj Venligst oprettet mappetekst, når der ikke er oprettet en kategori
Rette op Skift omdirigeringswebadresse til Azure Portal

Version 5.1.4

Rette op Fejl ved forreste søgning, når den valgte kategori ikke har underkategorier
Rette op Problem med enkeltbruger
Rette op Forkert jquery-ui url

Version 5.1.3

Rette op Frontend søgemodul efter omskrivning af kode
Rette op Tilpasset ikon i temaer, der ikke er indlæst

Version 5.1.2

Rette op Vis filer med Alle valgte kategorier fungerer ikke

Version 5.1.1

Tilføje Brug af PHPCS til at lave standarddefinitioner
Rette op Forhåndsvis filer i ny fane og lightbox-problem
Rette op Upload filversion til OneDrive
Rette op Problem med fremskridt i Dropbox-synkronisering
Rette op Tilladelse (adgang) anvendes ikke i søgeresultaterne
Rette op Send duplikat-e-mail til yderligere e-mail, når filen er hentet

Version 5.1.0

Tilføje Mulighed for at kopiere et tema fra eksisterende
Tilføje Mulighed for at tilsidesætte php-layoutet for den enkelte fil
Tilføje Forbedring af fil uploader
Rette op Fejl, når kategorien bestilles efter filtype
Rette op Warning on php 7.3
Rette op Forkert brug af skrifttypefamilie i visning af én fil
Rette op Konsollogfejl på statistiksiden
Rette op Datoformat oversættelse af google diagrammer på statistik siden

Version 5.0.14

Rette op Kategori træk og slip problem
Rette op Søg i OneDrive filer
Rette op Forkert datoformat i det nyeste filmodul
Rette op Kan ikke forhåndsvise på kategori med specialtegn
Rette op Opdater styret til v4.1.0
Rette op Cloudfiler vises ikke på JCE-editorens linkknap

Version 5.0.13

Rette op Konflikt Google Drive-klassens navn
Rette op Parametre i kategorier kan ikke gemmes i nogle tilfælde

Version 5.0.12

Rette op Importer jDownload
Rette op Advarsel om php 7.2
Rette op Søg indeksfil på php 7.2

Version 5.0.11

Rette op Advarsel Ugyldigt felt: offentliggjort
Rette op Ilæg duplikater undermapper i frontlistevisningen
Rette op Forkert bruger i e-mail-anmeldelse

Version 5.0.10

Tilføje Generer et link, der kan kopieres pr. Fil

Version 5.0.9

Rette op Advarsel i PHP 7.2
Rette op Maks filgrænse ved synkronisering med Google Drev
Rette op Fejl i søgefilen, når du bruger afkrydsningsfeltets tags

Version 5.0.8

Rette op Auto synkronisering til OneDrive
Rette op Tilføj animation, når du vælger en kategori
Rette op Tabellayout
Rette op Tilladelse af offentlig gruppe-download til ny installation
Rette op Nestable2-problem på Firefox
Rette op Manglende visning af dropfiles modal ved oprettelse af artikel i frontend
Rette op Tilføj streger på tags listen
Rette op Sletning af en kategori genindlæser ikke trævisningen

Version 5.0.7

Rette op Datofejl ved søgning i filhåndtering
Rette op Søgeresultater returnerer ikke filer i underkategori

Version 5.0.6

Tilføje Dropfiles links plugin til JCE
Rette op Tillad at uploade filer med samme navn
Rette op Fjern grænsen for 30 filer ved upload
Rette op Links i pop-up-indstilling gælder ikke
Rette op Cloud automatisk synkronisering

Version 5.0.5

Tilføje Mulighed for at køre fuldt indholdsindeks for dokument til søgning i almindelig tekst (indstillinger)
Rette op Download popup-link fungerer ikke
Rette op CSS til downloadikonjustering

Version 5.0.4

Rette op Import fra Phocadownload returnerer forkert forældrekategori-id
Rette op CSS-søgeresultatsnavigation
Rette op Forkert parameter rækkefølge i søgning
Rette op Mising tilladt ext og download-knap i frontview
Rette op Download alt i filoversigten fra en menu, der ikke fungerer
Rette op fix css filhåndtering fungerer ikke
Rette op Fix preview mp3-fil kan ikke afspilles
Rette op Fix selectall i menuen List Files fungerer ikke

Version 5.0.3

Rette op Download fil i frontend management visning fungerer ikke
Rette op Manglende download-knap i visningen af ​​uploadfiler
Rette op Artikel gemme knap fungerer ikke på frontend, hvis Dropfiles er indlæst

Version 5.0.2

Tilføje Brug resumable.js til at uploade store filer (tungere end php.ini-værdien)
Tilføje Kodereformering ved hjælp af PHPCS til at fremstille standarddefinitioner

Version 5.0.1

Rette op Grå upubliceret filproblem i filhåndtering i front-end
Rette op Manglende sprog konstant
Rette op Skift filstørrelsesenhed til store bogstaver
Rette op Import fra Phoca-download
Rette op Dupliceret søgeresultat, når du bruger Google Drev-integration

Version 5.0.0

Tilføje OneDrive : Synkroniser filer fra OneDrive til Joomla
Tilføje OneDrive : Synkroniser filer fra Joomla til OneDrive
Tilføje Admin UX: Tilføj meddelelsessystem om handlinger: fil og kategorier tilføje, redigere, slette, bestille
Rette op Cloud-synkroniseringsopdatering med undermapper
Rette op Kategoriadgang baseret på brugerejer

Version 4.5.3

Rette op Omarranger filer i Dropbox-kategoriproblemet
Rette op Når du trækker en filkategori, går kategorienavnet under
Rette op Når du ændrer temaet, fjernes gruppen fra ACL

Version 4.5.2

Rette op Dropfiles indstillingssiden brudt, når du bruger en gammel version ( 1.9 .x) af jDownload-komponenten
Rette op Forkert ændret dato og oprettet dato for filerne i Google Drev og Dropbox
Rette op Nogle kategorier vises ikke i kategoriparameteren i menuen Liste over filer
Rette op Forkert bestilling af filer i det nyeste filmodul

Version 4.5.1

Rette op eDocman-masseimportproblem
Rette op Download farveparameter for link i tabellayout gælder ikke
Rette op Sortering af filer gælder ikke i filhåndtering i front-end
Rette op Søgningsproblem og få alle tags funktion
Rette op Nogle problemer i modulets nyeste filbestilling

Version 4.5.0

Tilføje Phoca Download filimportør
Tilføje Ny filadgangsmulighed i brugergruppetilladelse: Vis kun eller Vis og download
Tilføje Fra frontend, hvis tilladt (logget ind), viser en knappen Håndter filer
Tilføje Mulighed for direkte download på temaer, der åbner popup for at downloade filer
Tilføje Dedikeret modul til indlæsning: Seneste filer uploadet, opdateret plus ordreindstillinger

Version 4.4.3

Rette op filen åbnes ikke korrekt i træets tema
Rette op nogle problemer i forvaltningsvisningen i front-end

Version 4.4.2

Rette op Superadministrator E-mail-besked altid TIL
Rette op Træk kategorihåndtag vises ikke
Rette op Ordrer ikon i filsøgning
Rette op Fjernelse af fil fungerer ikke, medmindre du genindlæser hele siden

Version 4.4.1

Rette op Problem med SQL-injektion
Rette op Filbestilling med træk og slip er ødelagt
Rette op Søg i fil i backend-stil

Version 4.4.0

Tilføje Nyt admin-design, venstre kolonne kan ændres
Tilføje Frontend: 4 nyt tema design, forbedret ydelse og filnavigation
Tilføje Valg af tema: på musemarkøren vises et eksempeleksempel på tema
Tilføje Søg / filter motor for filer og kategorier i admin
Tilføje Kopier / klip / indsæt / fjern markeringen af ​​ikoner øverst til venstre på fillisten
Tilføje Vend ikonet øverst til højre for filerne for at vise / skjule den højre kolonne
Tilføje Skjul kolonner automatisk, når skærmstørrelsen bliver mindre
Tilføje Når du navigerer gennem kategorier, skal du tilføje et suffiks i URL'erne (for at dele kategori-URL'er)
Rette op fix import Docman

Version 4.3.3

Rette op mappetræ med flere kategorier

Version 4.3.2

Rette op Kalenderrettelse på grund af Joomla 3.7- opdatering
Rette op Tilpasset ikon gælder ikke på Joomla 3.7

Version 4.3.1

Tilføje Joomla 3.7 kompatibel
Rette op Filhistorikgrænsen sletter ikke gamle filversioner
Rette op PHP7 advarsel
Rette op Kopier filer på frontend, når der vises flere kategorier
Rette op Sprogstreng mangler

Version 4.3.0

Tilføje jDownloads-importør: Importer filkategorier, filer, titel og beskrivelse
Tilføje Edocman-importør: Importer filkategorier, filer, titel og beskrivelse
Tilføje Mulighed for at begrænse antallet af filversioner fra 0 til 100
Tilføje Tilføj muligheden for at gendanne den gamle filversion med et enkelt klik

Version 4.2.2

Tilføje Forbedre det indbyggede oversættelsesværktøj

Version 4.2.1

Tilføje Forbedre sprogversionsdetektering
Rette op Sorter tag efter ordre ( Joomla oprindelig tagbestilling)
Rette op Docman-importørfejl ved indstilling af gem

Version 4.2.0

Tilføje Docman-importør: Importer Docman-kategorier og -filer (dokumenter)
Tilføje Tilføj en mulighed for at deaktivere fuldtekstsøgningen
Tilføje Tilføj muligheden for at åbne PDF i en ny browserfane
Tilføje Tilføj muligheden for at ændre datoformat
Tilføje Tilføj muligheden for at ændre kategori-ejer

Version 4.1.5

Tilføje Indbygget JU-oversættelsesværktøj

Version 4.1.4

Rette op Dobbeltklik på træet indlæs filer to gange
Rette op Kategorinavnslængde i backend-afgrøde
Rette op Arvet adgang fra forældrekategori
Rette op Begrænset downloadfil med brugergruppen fra søgemaskinen
Rette op Søg fil med brugergruppebegrænsning
Rette op Synkroniser dropbox

Version 4.1.3

Rette op Tilføj forfatter til fil

Version 4.1.2

Rette op Pagination anvendes ikke på søgning og filter
Rette op Adgangskategori efter brugergruppe, der ikke anvendes på søgemaskiner

Version 4.1.1

Rette op Deaktiver send e-mail som standard

Version 4.1.0

Tilføje Notifikationssystem: mulighed for at underrette brugere ved upload af filer, fjerne, redigere, downloade
Tilføje Notifikationsadministratorbruger, til brugerdefineret e-mail og filejer
Tilføje Tag til brugerdefineret anmeldelse E-mail-indhold: filnavn, filkategori, websteds-URL, brugernavn
Tilføje Tilpasset ikon på filer med automatisk miniature
Tilføje Luk-knap til forhåndsvisning af medier

Version 4.0.1

Rette op Omdøb Dropbox-fil fra Dropbox og fra Dropfiles

Version 4.0.0

Tilføje Dropbox-integration: to-vejs synkronisering
Tilføje Når en fil ikke er offentliggjort, skal du reducere opciteten i listen (admin side)

Version 3.3.2

Rette op Tidszone anvendt ved offentliggørelse af filer

Version 3.3.1

Rette op Søgemodul opdaterer ikke de nye valgte tags i afkrydsningsfiltre
Rette op Ikke-udgivne filer vises
 Publicer automatisk, når du uploader en ny fil

Version 3.3.0

Tilføje Rediger opdaterings- / oprettelsesdato
Tilføje Fil offentliggørelsestilstand og -dato
Tilføje Tilføj en uploadformular med foruddefineret kategori til upload
Tilføje Begrænsning af kategorivisning pr. Joomla brugergruppe, ikke kun adgangsniveau
Tilføje Mulighed for at redigere oplysninger om fjernoverførselsfiler
Tilføje Google Drev-filer indekserer i databasen for hurtig visning i liste og søgevisninger
Tilføje Tilføj link for at få vist en fil, når den indsættes som en enkelt fil
Tilføje Tilføj download-statistik-instrumentbræt med graf, filter efter dato, kategori og filer

Version 3.2.3

Rette op Style til Indsæt fil og Indsæt kategoriknapper
Rette op Klik på temaknap i Dropfiles manager i front-end

Version 3.2.2

Rette op Returner en Null-parameter ved frisk installation

Version 3.2.1

Rette op Forkert forespørgsel i installationsdatabasen

Version 3.2.0

Tilføje Tilføj WYSIWYG-editor i filbeskrivelsen som en mulighed
Tilføje Tilføj indeksering for Google Drev-filer
Tilføje Mulighed for at begrænse filvisning / kategori pr. Joomla bruger
Tilføje Mulighed for at kopiere eller flytte filer (kopiere / klippe / indsætte) fra en kategori til en anden
Tilføje Admin CSS nyt design til valg af temaer og UX

Version 3.1.3

Rette op updater brugte ikke en https-adresse

Version 3.1.2

Rette op advarsel ved opdatering af komponent
Rette op problem, når Google Drive-kategori vises ved hjælp af menuen

Version 3.1.1

Rette op front.css-fil indlæses ikke, når fremviseren ikke bruges

Version 3.1.0

Tilføje Tilføj fjernfil
Tilføje Dedikeret menu og skabelon til at administrere filer på frontend
Tilføje Tilføj menuen for at få vist en eller flere kategorier
Tilføje Nyt admin CSS-design
Tilføje Flet Dropfiles komponent og tema

Version 3.0.3

Rette op Slet kategorier flere niveauer på én gang ( Joomla 3.4. 6 bug)

Version 3.0.2

Rette op Slet kategorier forkert

Version 3.0.1

Rette op Tilføj filtype-kolonne i backend

Version 3.0.0

Tilføje Navigering af mappetræet
Tilføje Mulighed for at tilføje og administrere Joomla tag, når du redigerer en fil
Tilføje Enkelt fil indsættelse nyt design
Tilføje Nyt ikon sæt og frontend design til tema
Rette op Fjern gammel opdateringsmeddelelse
Rette op Brødskrum til kategorinavigering

Version 2.3.4

Rette op Undgå Joomla filkontrol
Rette op Google-drev gemmer ikke filindstillingerne

Version 2.3.3

Rette op Problemer med filviseren, når du indsætter en enkelt fil i artiklen
Rette op Google-viewer-problem i ny lightbox og mangler tæt tag i xml-fil
Rette op Google-viewer-problem, når kategorien er privat
Rette op Problem i synkroniseringsfunktionen for Google Drive
Rette op Kategori specialtegn i navneudgave (indeholde &)
Rette op Tjek kategoritilgangsniveau i søgeresultater

Version 2.3.2

Rette op Enkelt downloadfil-funktion

Version 2.3.1

Rette op File ext display i admin og player center problem på lille skærm
Rette op Video- og lydafspiller tæt på esc-knappen

Version 2.3.0

Tilføje Afspiller til video og lyde
Tilføje Billedfremviser

Version 2.2.1

Tilføje Fremskynde funktionen for at få tags med Google-filer
Tilføje Forøg gengivelsen og funktionen til søgningsvisning

Version 2.2.0

Tilføje Almindelig tekstsøgningsfunktion
Tilføje Tag søgefiltrering
Tilføje Datorsøgefiltrering
Tilføje Filtrering af kategorisøgning
Tilføje Native Google doc-fremviser og download
Tilføje Modul søgning og filter
Tilføje Menuvisning til søgning og filter
Tilføje Native Google doc-fremviser og download

Version 2.1.1

Tilføje Under filfortegnelse vises undermapper ikke

Version 2.1.0

Tilføje Parametre for standardtemaer i config
Tilføje Mulighed for at skjule temaparametre i kategorivisning
Tilføje Udtaget venstre panel
Tilføje Support synkronisering af sublevel kategori på drev
Tilføje Hvis du sletter en Dropfiles slettes den nu i Dropfiles

Version 2.0.10

Tilføje DropEditor support og fuld version opdatering
Rette op Indlæs første gcategory, når ingen er valgt

Version 2.0.9

Rette op Opdater til den nyeste Google API-klasse med autoload-funktion
Rette op Sprogstrengkommentarer #
Rette op Udefineret $ doc-variabel og fremviser er ikke aktiveret

Version 2.0.8

Rette op Navigationsproblem, når webstedet er baseret på en undermappe
Rette op Google-dokument-id genkendes ikke, når det indeholder "-"
Rette op Fejl, når antallet af filer er> 1000
Rette op Enkelt inkludering af google doc

Version 2.0.7

Tilføje Mulighed for at downloade filer fra backend
Tilføje Support popup i backend
Tilføje Beskrivelse kolonne viser / skjul indstilling
Rette op Reducer højre kolonnestørrelse
Rette op Fuld tabel responsiv support
Rette op Fejl i ajax-anmodning i nogle konfigurationer

Version 2.0.6

Rette op Rettelse af fejl i parametre for indlæsningstilladelser

Version 2.0.5

Tilføje HTTPS-understøttelse af Google drev-fremviser
Tilføje Mulighed for at ændre datoformat gennem COM_ DROPFILES _DEFAULT_DATE_FORMAT
Rette op Flexicontents hjemmeside hjemmeside ødelagte links
Rette op Opdateringsknapp vises altid på skærme med lav opløsning
Rette op Udgiftsfejl med edit.own tilladelse
Rette op Forøg min-højde frontend-fil

Version 2.0.4

Tilføje Bedre backend mobil support
Rette op Gemning af filnavn gemmer ikke udvidelse
Rette op Plugin kaldes, selvom temaet ikke er det rigtige
Rette op Forkert visning af oprettelse og ændringstid
Rette op Udvidelse vises ikke på Google drev
Rette op Joomla core js er ikke indlæst på få skabeloner

Version 2.0.3

Rette op Rett JS-fejl, når filen blev åbnet på en tom side

Version 2.0.2

Rette op Løs noget download-problem
Rette op Fjern nogle udvidelser, der ikke er overvejet i Google Viewer

Version 2.0.1

Rette op Tidszonefejl i dato / time for filer
Rette op Marginalproblem på Joomla 2.5
Rette op Bestilling af backend-kategori
Rette op Forbedr K2-support
Rette op Fejl ved gemning af paramatere på Joomla 2.5

Version 2.0.0

Tilføje Google Drev-integration
Tilføje Anvend tema pr. Kategori
Tilføje  Joomla backend bestilling med drag'n drop
Tilføje  Frontend / backend-rækkefølge efter type, titel, beskrivelse, størrelse, dato, version & hit
Tilføje Gem ordre til frontend
Tilføje Omdesignet backend UX
Tilføje Filopdatering backup (versionning)
Tilføje Kolonnevisningsfilter
Tilføje Joomla ACL-integration forbedring for at begrænse adgang efter gruppe og handling
Tilføje Google drev-fremviser
Tilføje SEO URL med respekt for stien til filer med præfikskonfiguration
Tilføje Indlæs kategori-harmonika som åben eller lukket som standard
Tilføje Opdater anmeldelse i backend
Tilføje Joomla søgning plugin
Tilføje Tillad HTML i filbeskrivelsesfeltet
Tilføje  Indlæs den nuværende dropfiles kategori ved at klikke på redigerings-knappen
Tilføje Indstil serverens max_upload til serverens maksimale værdi som standard
Tilføje Mulighed for at ændre php-downloadfunktionen

Version 1.3.6

Rette op Gemme Joomla på Joomla 3.3 .1

Version 1.3.5

Rette op JS-kompatibilitet med den nye jQuery-version på Joomla 3.3

Version 1.3.4

Rette op Dropfiles indsætning i Joomla 3.2 frontend

Version 1.3.3

Rette op Dropfiles indsættelse i Zoo
Rette op CSS-overløb i kategorititel

Version 1.3 . 2

Rette op JS-fejl i temakonfiguration
Rette op Streng standardfejl
Rette op Viser kun 20 genstande på backend
Rette op Temaer parametre fejl

Version 1.3 .1

Tilføje En komponentparameter til indstilling af den maksimale filstørrelse
Tilføje PHP-direktivet upload_max_filesize, post_max_size skal være højere eller lig med joomla parameteren
Rette op Ombestilling af problem under IE10, IE9

Version 1.3.0

Tilføje Temapakke, GDD-tema, Tabel-tema, Træ-tema

Version 1.2.0

Tilføje Hovedfunktion: import af filer fra serveren. Arbejder kun for administratorer i backend-komponenten
Tilføje Hollandsk oversættelse
Tilføje Vis / skjul kategorititelparameter til standardtema
Rette op Forældrekategori flydende fejl på frontend
Rette op Dødelig fejl med plugins smart søgning aktiveret
Rette op Titel under underkategorier om ajax navigation
Rette op Gem-knappen kan oversættes

Version 1.1 .0

Tilføje Tilføj drag'n drop til kategorier

Version 1.0.0

Tilføje Første udgivelse