Kan brukere laste opp filer fra frontend?

Det er ingen egen form, men du kan bruke roller til det. Du kan opprette en brukergruppe (brukerrolle) som bare har lov til å laste opp filer.