Dokumentacja programisty WP Speed Of Light

Ta dokumentacja pomoże doświadczonym programistom w podłączeniu dowolnej innej usługi za pomocą naszej wtyczki. Oto wszystkie działania i filtry dla tej wtyczki, jeśli potrzebujesz więcej, możesz zapytać, korzystając z dedykowanego forum. Dziękujemy za skorzystanie z naszej wtyczki!

wpsol_clean_database

Wyczyść bazę danych według typu

Parametry:

string Type of database object cleaned (revisions, drafted, trash, comments, trackbacks, transient)

Return :

void

W plikach:

inc / wpsol-database-cleanup.php wiersz 44

wpsol_purge_cache

Działanie wywołane po całkowitym wyczyszczeniu pamięci podręcznej

Parametry:

array Extra informations, origine of clear call, total cache cleared

Return :

void

W plikach:

inc / caches / clean-cache-time.php linia 115
inc / wpsol-configuration.php linia 211
inc / wpsol-speed-Optimization.php linia 210

wpsol_retrieve_page_analysis

Czynność wywoływana po zakończeniu analizy strony wglądu do strony i przetworzeniu przez WP Speed Of Light

Parametry:

array Analysis result

Return :

void

W plikach:

inc / wpsol-speed-analysis.php linia 212

wpsol_retrieve_raw_page_analysis

Czynność wywoływana po zakończeniu analizy strony w witrynie Pagespeed Insights

Parametry:

array result from pagespeed

Return :

void

W plikach:

inc / wpsol-speed-analysis.php linia 109

informacje o debugowaniu

Dodaj lub zmodyfikuj informacje debugowania.
Wtyczka lub motywy mogą chcieć wprowadzić własne informacje debugowania bez tworzenia dodatkowych stron administracyjnych
, mogą wykorzystać ten filtr do wprowadzenia własnych sekcji lub dodać więcej danych do istniejących sekcji.
Klucze tablic dla sekcji dodanych przez rdzeń są poprzedzone prefiksem `wp-`, wtyczki i motywy powinny używać własnego kodu jako
przedrostka, zarówno dla spójności, jak i dla uniknięcia kolizji kluczy.
Zwróć uwagę, że klucze tablic są używane jako etykiety kopiowanych danych.
Oczekuje się, że wszystkie ciągi będą zwykłym tekstem, z wyjątkiem opisu $, który może zawierać wbudowane znaczniki HTML (patrz poniżej).

Parametry:

array $info Information

Return :

void

W plikach:

Linia jufeedback / ju-check-debug-data.php 1070

wpsol_before_cache

Filtruj zawartość HTML przed umieszczeniem jej w pliku pamięci podręcznej.
Możesz modyfikować zawartość strony, zanim zostanie zapisana w pliku pamięci podręcznej

Parametry:

string Content of page

Return :

string

W plikach:

inc / caches / file-page-cache.php linia 221

wpsol_cache_purge_interval

Filtruj przedział czasu, który automatycznie uruchamia czyszczenie pamięci podręcznej.

Parametry:

integer Html raw and header

Return :

integer

W plikach:

inc / caches / clean-cache-time.php wiersz 84

wpsol_css_inline_do_minify

Czy powinniśmy zminimalizować określoną wbudowaną zawartość css

Parametry:

true Default value
string Css content

Return :

boolean

W plikach:

inc / minifications / wpsol-minification-styles.php line 113

wpsol_css_inline_max_size

Zastosuj wewnętrzny rozmiar filtru css

Parametry:

string wpsol_css_inline_max_size
integer Default value

Return :

integer

W plikach:

inc / minifications / wpsol-minification-styles.php line 126

wpsol_css_url_do_minify

Zastosuj filtr, aby zezwolić lub nie zminimalizować adresu URL css

Parametry:

boolean Default check minify value
string Style url

Return :

boolean|string

W plikach:

inc / minifications / wpsol-minification-styles.php line 283

wpsol_html_after_cdn

Filtruj nową treść HTML po jej zastąpieniu przez CDN

Parametry:

string New html

Return :

string

W plikach:

inc / cdn-integracja / cdn-rewrite.php wiersz 118

wpsol_html_do_minify

Czy powinniśmy zminimalizować podaną zawartość HTML?

Parametry:

true Minify by default the content
string Html content

Return :

boolean

W plikach:

inc / minifications / wpsol-minification-html.php linia 65

wpsol_html_minification_exclude_string

Zastosuj filtr, aby dodać ciągi, które zostaną wykluczone z minimalizacji HTML

Parametry:

array Default value

Return :

array

W plikach:

inc / minifications / wpsol-minification-html.php linia 44

wpsol_js_url_do_minify

Czy powinniśmy minifikować podany plik javascript
Filtr powinien zwrócić true aby zminifikować plik lub false jeśli nie powinien zostać zminimalizowany

Parametry:

boolean Default check minify value
string Script url

Return :

boolean

W plikach:

inc / minifications / wpsol-minification-scripts.php linia 248

wpsol_manage_options_capability

Filtruj zdolność i rolę do wyświetlenia menu.

Parametry:

string Capability name

Return :

string

W plikach:

inc / wpsol-admin.php wiersz 80

wpsol_page_url_do_cache

Czy powinniśmy buforować określony adres URL?
Filtr powinien zwracać wartość true, aby buforować stronę, lub false, jeśli nie powinna być buforowana

Parametry:

true Cache the page by default
string Url of the page

Return :

boolean

W plikach:

inc / caches / file-page-cache.php line 141