WP Table Manager : porady i wskazówki

1. Obliczanie

Masz podstawową implementację obliczeń w WP Table Manager . Dostępne elementy to:

  • SUMA, LICZBA, CONCAT
  • MINIMUM MAKSIMUM ŚREDNIA      
  • DATA, DZIEŃ, DNI, DNI 360
  • LUB, XOR I

 

Możesz znaleźć te funkcje na pasku narzędzi:

 

funkcje obliczeniowe

 

Aby dokonać sumy, wpisz w ten sposób: = SUMA (A1; B2) lub = SUMA (A1: B2)

 

obliczanie sumy

 

2) role użytkowników

Zarządzanie tabelami jest definiowane przez role użytkowników WordPress które mają możliwość wykonania określonej akcji. Wszyscy użytkownicy w roli Użytkownik będą mieli takie same uprawnienia w zakresie zarządzania tabelami.
Aby skonfigurować dostęp, użyj menu WP Table Manager > Konfiguracja> Role użytkownika.

 

ustawienia ról użytkowników

 

Po zalogowaniu się użytkownik będzie miał uprawnienia grupowe do zarządzania plikami.