WP Table Manager : Wykres z tabel

1. Utwórz tabelę z danymi

Od wersji 2.0 masz teraz możliwość dodawania wykresów do treści. Najpierw utwórz tabelę z danymi, aby wygenerować wykres.  

 

 

Utwórz wykres

 

Następnie dokonaj wyboru w celu wygenerowania wykresu, tutaj cała tabela jest zaznaczona, kliknij Menu Wykres> przycisk Utwórz wykres z danych .

 

wykres z tabeli

 

Zostanie wygenerowany wykres uwzględniający wybrany zakres danych. W prawej części możesz wybrać typ tabeli. Z zestawu danych można wygenerować dowolną liczbę wykresów.

 

lista wykresów

 

Wykres będzie dynamicznie aktualizowany w odniesieniu do zmiany danych w tabeli. 

Możesz też kliknąć przycisk Menu Wykres> Wyświetl istniejące wykresy , jeśli masz już utworzone wykresy.

 

2. Parametry wykresu

Po dodaniu wykresu masz kilka opcji w prawej kolumnie.

 

Ustawienia wykresu-1

 

Wybierz zakres: obszar danych na stole.

Shortcode: shortcode wykresu, który można wstawić do edytora.

Opcja „Przełącz wiersz / kolumnę” jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrałeś tylko liczby w zbiorze danych. Będziesz mógł przełączać dane z kolumny na wiersz.

Opcja „Użyj pierwszego rzędu / kolumny jako etykiet” umożliwia dodanie etykiety do wykresu.

 

wykres

 

Następnie masz opcje, aby ustawić szerokość / wysokość, wyrównać, zestaw danych i kolor do wykresu.

 

Ustawienia wykresu-2