WP Media Folder Cloud Addon: Synchronizacja

Aby ustawić metodę synchronizacji i częstotliwość synchronizacji z folderami w chmurze, przejdź do Ustawienia> WP Media Folder > Chmura> zakładka Synchronizacja.

  • Metoda synchronizacji: Metoda synchronizacji w chmurze. Domyślnie jest to AJAX, tylko dla zaawansowanych użytkowników.
    • Użyj Curl
    • Użyj Ajax
    • Crontab url
  • Okresowość synchronizacji: Automatyczne opóźnienie synchronizacji treści w chmurze. Wartość domyślna to 5 minut.

 

ustawienia synchronizacji

 

Na pulpicie nawigacyjnym WP Media Folder podczas synchronizacji oprócz głównego folderu w chmurze pojawi się ikona synchronizacji.

 

symbol synchronizacji

 

A jeśli ręcznie naciśniesz przycisk Uruchom pełną synchronizację , klikając prawym przyciskiem myszy folder chmury, w prawym górnym rogu pojawi się powiadomienie.

 

sync-cloud-foldery