WP Media Folder Cloud Addon: Synchronizacja

Aby ustawić metodę synchronizacji i częstotliwość synchronizacji do folderów w chmurze, przejdź do Ustawienia> WP Media Folder > Chmura> karta Synchronizacja.

  • Metoda synchronizacji: Metoda synchronizacji w chmurze. Domyślnie jest to AJAX, tylko dla zaawansowanych użytkowników.
    • Użyj Curl
    • Użyj Ajax
    • Crontab url
  • Okresowość synchronizacji: Automatyczne opóźnienie synchronizacji treści w chmurze. Domyślnie 5 minuty.

 

ustawienia synchronizacji

 

Na pulpicie nawigacyjnym WP Media Folder podczas synchronizacji będzie widoczna ikona synchronizacji oprócz głównego folderu w chmurze.

 

symbol synchronizacji

 

A jeśli ręcznie naciśniesz Uruchom pełną synchronizację Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy folderu w chmurze w prawym górnym rogu pojawi się powiadomienie.

 

sync-cloud-foldery