WP Media Folder : foldery i nośniki

Główną ideą WP Media Folder jest klasyfikacja multimediów bezpośrednio z menedżera multimediów. WP Media Folder działa na natywnym menedżerze mediów, zarówno ze strony publicznej, jak i administratora. Na przykład możesz go używać w postach i na stronach.

1. Zarządzaj folderami z postów lub stron

W edytorze klasycznym, aby użyć WP Media Folder po prostu kliknij przycisk Dodaj multimedia . W edytorze Gutenberg przejdź do tej sekcji 7. Blok pojedynczego obrazu Lightbox w Gutenberg, aby uzyskać więcej informacji.

 

zdjęcie 11

 

Kliknij go, aby otworzyć główny widok multimediów z zarządzaniem folderami.

 

create-media-folder

 

Jest przycisk do tworzenia folderu, a katalogi są wymienione poniżej. Po kliknięciu przycisku Dodaj nowy folder musisz wpisać nazwę i zatwierdzić utworzenie.

 

Nazwa folderu

 

Jeśli chcesz utworzyć podfolder, wystarczy wejść do folderu i powtórzyć operację. Następnie możesz użyć bułki tartej lub drzewa folderów, aby nie zatracić się na poziomach folderów :)

 

nawigacja po folderach

 

Pojedynczy nośnik może należeć do kilku folderów. Po kliknięciu pliku poszukaj ustawienia wyboru folderów multimedialnych w prawej kolumnie i kliknij je.

 

wiele folderów multimedialnych

 

Możesz także użyć menedżera multimediów WordPress, aby wsadowo zastosować wiele folderów na wielu nośnikach. Najpierw kliknij opcję Wybór zbiorczy , wybierz pliki multimedialne, a następnie naciśnij przycisk wyboru folderów multimedialnych .

 

foldery multimediów masowych

 

Ogranicz dostęp do folderów

Foldery wirtualne w bibliotece multimediów mogą być ograniczone przez użytkownika lub rolę. Ta funkcja jest stosowana zarówno do folderów lokalnych, jak i folderów w chmurze (Dysk Google, Dropbox, OneDrive Personal i Business). Tylko rola administratora może zobaczyć tę funkcję w menu kontekstowym folderu. Aby ustawić role, należy włączyć opcję Dostęp do multimediów według użytkownika lub roli użytkownika w ustawieniach wtyczki > Dostęp i projektowanie > Dostęp do multimediów . Następnie przejdź do Biblioteki multimediów, kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz Ustawienia uprawnień.

 

ustawienia uprawnień

 

Następnie w wyskakującym okienku możesz wybrać, dodać lub usunąć role/użytkowników. Są to 2 główne zakładki i zawierają opcje poniżej:

 • Dziedzicz uprawnienia: dziedzicz rolę z folderu nadrzędnego. Po włączeniu pozostałe opcje zostaną usunięte.
 • Wyświetl folder: Użytkownicy/role mogą przeglądać foldery
 • Dodaj folder: Użytkownicy/role mogą dodawać nowe foldery
 • Folder aktualizacji: Użytkownicy/role mogą zmieniać nazwy folderów
 • Usuń folder:  Użytkownicy/role mogą usuwać foldery
 • Wyświetlanie multimediów: Użytkownicy/role mogą wyświetlać multimedia przesłane przez innych
 • Dodaj multimedia: Użytkownicy/role mogą dodawać nowe multimedia
 • Przenieś multimedia: Użytkownicy/role mogą przenosić multimedia z folderu do folderu
 • Usuń multimedia: Użytkownicy/role mogą usuwać multimedia
 • Aktualizuj media: użytkownicy/role mogą aktualizować informacje o obrazach: tytuł, tekst alternatywny, ...

 

rola użytkownika

 

2. Zarządzaj mediami

Możesz przeciągać i upuszczać foldery, w tym ich podrzędne, w Bibliotece multimediów. Możesz też kliknąć przycisk Prześlij folder .

 

przycisk przesyłania folderu

 

Aby przenieść jeden lub kilka multimediów w folderze, kliknij je i przeciągnij do żądanego folderu. 

 

drag-media

 

Możesz także przeciągnąć wiele obrazów do folderów lub do drzewa folderów. Najpierw wybierz media.

 

wybór mediów

 

Następnie przeciągnij multimedia do folderów.

 

move-some-media

 

Powiadomienie zostanie wyświetlone w prawym górnym rogu z możliwością cofnięcia ostatniego właśnie wykonanego ruchu multimedialnego.

 

powiadomienie-przeniesienie mediów

 

Jak pobrać obraz?

Najpierw musisz włączyć opcję "Pobierz multimedia" w ustawieniach wtyczki > Ogólne > zakładka Ustawienia główne.

 

download-media-option

 

Następnie w bibliotece multimediów z widokiem siatki kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny obraz, zobaczysz przycisk pobierania.

 

download-media

 

3. Usuń i edytuj foldery

Nazwę folderu można zmienić, klikając dwukrotnie folder na lewym panelu lub klikając folder prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Edytuj folder .

 

edytuj folder

 

Aby usunąć multimedia, kliknij prawym przyciskiem myszy folder i kliknij przycisk Usuń .

 

usuń folder

 

Jeśli usuniesz folder z mediami w środku, domyślnie wszystkie media w środku wrócą do katalogu głównego menedżera multimediów.

Masz również parametr do usunięcia folderu i nośnika w folderze - używaj ostrożnie!

 

Usuń folder-ustawienie

 

Możesz także zmienić kolor folderu z menu Zmień kolor .

 

zmień kolor folderu

 

4. Widok multimediów

Nośnikami i folderami można również zarządzać z widoku menedżera multimediów WordPress. Możesz dostosować szerokość lewego panelu zawierającego drzewo folderów.

 

widok biblioteki multimediów-folder

 

Zobaczysz także istniejące foldery w widoku multimediów. Pamiętaj, że kategorie artykułów są automatycznie dodawane jako folder.

Aby przesłać multimedia w określonych folderach, wybierz jeden lub wyszukaj folder na lewym panelu. Następnie kliknij przycisk Dodaj nowy lub przeciągnij i upuść multimedia. Z drzewa folderów możesz upewnić się, że jesteś we właściwym folderze.

 

wybierz folder wyszukiwania

 

Aby filtrować multimedia, możesz kliknąć Filtrowanie> Wyświetl wszystkie pliki lub kliknąć bezpośrednio Wyświetl wszystkie pliki przycisk, aby wyświetlić wszystkie swoje multimedia jako domyślny menedżer WP Media lub wyświetlać tylko własne multimedia .

 

lista-wszystkie media

 

Media można również filtrować według typu mediów, dat, minimalnego i maksymalnego rozmiaru (w pikselach), zakresów wagi lub sortować według folderu i nośnika (data, rozmiar, typy, ...). 

 

filter-sort-media

 

5. Wyszukiwanie i filtrowanie mediów WordPress

WP Media Folder dodaje kilka nowych funkcji do domyślnego menedżera multimediów. Wszystkie ustawienia znajdziesz w konfiguracji wtyczki Ogólne > Filtrowanie mediów . Możesz użyć domyślnych, usunąć niektóre filtry i dodać własne.

 

opcje filtrowania mediów

 

Z konfiguracji można ustawić zakresy filtrów wagi i rozmiaru.

 

zakresy wyświetlania multimediów

 

Listy rozwijane sortowania mogą filtrować i sortować obrazy i foldery na podstawie:

 • Filtracja

  • Wyświetl wszystkie pliki
  • Wyświetlaj tylko moje własne media
  • Typ pliku (obraz, zip, pdf, niedołączony, mój, ...)
  • Data przesłania multimediów
  • Rozmiar (w pikselach)
  • Waga

 

 • Sortowanie

  • Sortuj folder (identyfikator, nazwa, zamówienie niestandardowe)
  • Sortuj media (data, tytuł, rozmiar, typ pliku, zamówienie niestandardowe)

 

sortuj media i foldery

 

Uwaga: po złożeniu zamówienia zostanie ono automatycznie zapisane w sesji za pomocą plików cookie. Oznacza to, że przy następnym otwarciu menedżera multimediów kolejność multimediów pozostanie taka sama.  

Po włączeniu opcji „Wyszukaj plik w folderze i jego podfolderze” możesz wyszukać nazwę pliku nie tylko w tym folderze, ale także w jego podfolderach.

 

przeszukuj foldery

 

6. Dodaj zdalne wideo

Po pierwsze, jeśli nie widzisz przycisku Dodaj zdalne wideo w Bibliotece multimediów, powinieneś włączyć opcję  Włącz funkcję zdalnego wideo w zakładce Ogólne > Ustawienia główne.

 

funkcja zdalnego wideo

 

Następnie zobaczysz przycisk Dodaj zdalne wideo w nagłówku lub kliknij przycisk Dodaj nowy >> Dodaj Usuń wideo .

 

dodaj zdalne wideo

 

Następnie na ekranie pojawi się pole tekstowe, w którym można wkleić link do YouTube. Następnie zobaczysz plik YouTube wśród swoich multimediów.

 

zdalne wideo

 

Uwaga: Nasza wtyczka obsługuje również dodawanie wideo Vimeo i Dailymotion.

 

7. Blok pojedynczego obrazu Lightbox w Gutenberg

Podobnie jak w klasycznym edytorze, do postów/stron można wstawić pojedynczy obraz. Przejdź do sekcji WP Media Folder> WP Media Folder WP WP Media Folder Image Lightbox

 

pojedynczy obraz lightbox