Przejdź do głównej zawartości

WP Media Folder : foldery i nośniki

Główną ideą WP Media Folder jest klasyfikacja multimediów bezpośrednio z menedżera multimediów. WP Media Folder działa na natywnym menedżerze mediów, zarówno ze strony publicznej, jak i administratora. Na przykład możesz go używać w postach i na stronach.

1. Zarządzaj folderami z postów lub stron

W edytorze klasycznym, aby użyć WP Media Folder po prostu kliknij przycisk Dodaj multimedia . W edytorze Gutenberg przejdź do tej sekcji 7. Blok pojedynczego obrazu Lightbox w Gutenberg, aby uzyskać więcej informacji.

 

zdjęcie 11

 

Kliknij go, aby otworzyć główny widok multimediów z zarządzaniem folderami.

 

create-media-folder

 

Jest przycisk do tworzenia folderu, a katalogi są wymienione poniżej. Po kliknięciu przycisku Dodaj nowy folder musisz wpisać nazwę i zatwierdzić utworzenie.

 

Nazwa folderu

 

Jeśli chcesz utworzyć podfolder, wystarczy wejść do folderu i powtórzyć operację. Następnie możesz użyć bułki tartej lub drzewa folderów, aby nie zatracić się na poziomach folderów :)

 

nawigacja po folderach

 

Pojedynczy nośnik może należeć do kilku folderów. Po kliknięciu pliku poszukaj ustawienia wyboru folderów multimedialnych w prawej kolumnie i kliknij je.

 

wiele folderów multimedialnych

 

Możesz także użyć menedżera multimediów WordPress, aby wsadowo zastosować wiele folderów na wielu nośnikach. Najpierw kliknij opcję Wybór zbiorczy , wybierz pliki multimedialne, a następnie naciśnij przycisk wyboru folderów multimedialnych .

 

foldery multimediów masowych

 

Ogranicz dostęp do folderów

Foldery wirtualne w bibliotece multimediów mogą być ograniczone przez użytkownika lub rolę. Ta funkcja jest stosowana zarówno do folderów lokalnych, jak i folderów w chmurze (Dysk Google, Dropbox, OneDrive Personal i Business). Tylko rola administratora może zobaczyć tę funkcję w menu kontekstowym folderu. Aby ustawić role, należy włączyć opcję Dostęp do multimediów według użytkownika lub roli użytkownika w ustawieniach wtyczki > Dostęp i projektowanie > Dostęp do multimediów . Następnie przejdź do Biblioteki multimediów, kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz Ustawienia uprawnień.

 

ustawienia uprawnień

 

Następnie w wyskakującym okienku możesz wybrać, dodać lub usunąć role/użytkowników. Są to 2 główne zakładki i zawierają opcje poniżej:

 • Dziedzicz uprawnienia: dziedzicz rolę z folderu nadrzędnego. Po włączeniu pozostałe opcje zostaną usunięte.
 • Wyświetl folder: Użytkownicy/role mogą przeglądać foldery
 • Dodaj folder: Użytkownicy/role mogą dodawać nowe foldery
 • Folder aktualizacji: Użytkownicy/role mogą zmieniać nazwy folderów
 • Usuń folder:  Użytkownicy/role mogą usuwać foldery
 • Wyświetlanie multimediów: Użytkownicy/role mogą wyświetlać multimedia przesłane przez innych
 • Dodaj multimedia: Użytkownicy/role mogą dodawać nowe multimedia
 • Przenieś multimedia: Użytkownicy/role mogą przenosić multimedia z folderu do folderu
 • Usuń multimedia: Użytkownicy/role mogą usuwać multimedia
 • Aktualizuj media: użytkownicy/role mogą aktualizować informacje o obrazach: tytuł, tekst alternatywny, ...

 

rola użytkownika

 

2. Zarządzaj mediami

Możesz przeciągać i upuszczać foldery, w tym ich podrzędne, w Bibliotece multimediów. Możesz też kliknąć przycisk Prześlij folder .

 

przycisk przesyłania folderu

 

Aby przenieść jeden lub kilka multimediów w folderze, kliknij je i przeciągnij do żądanego folderu. 

 

drag-media

 

Możesz także przeciągnąć wiele obrazów do folderów lub do drzewa folderów. Najpierw wybierz media.

 

wybór mediów

 

Następnie przeciągnij multimedia do folderów.

 

move-some-media

 

Powiadomienie zostanie wyświetlone w prawym górnym rogu z możliwością cofnięcia ostatniego właśnie wykonanego ruchu multimedialnego.

 

powiadomienie-przeniesienie mediów

 

Jak pobrać obraz?

Najpierw musisz włączyć opcję "Pobierz multimedia" w ustawieniach wtyczki > Ogólne > zakładka Ustawienia główne.

 

download-media-option

 

Następnie w bibliotece multimediów z widokiem siatki kliknij dowolny obraz prawym przyciskiem myszy, a zobaczysz przycisk Pobierz .

 

download-media

 

Jak pobrać folder?

Aby pobrać folder wraz z dołączonymi podfolderami, po prostu kliknij żądany folder prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Pobierz > Folder ZIP/Folder ZIP i podfolder.

 

folder-zip do pobrania

 

3. Usuń i edytuj foldery

Nazwę folderu można zmienić, klikając dwukrotnie folder w lewym panelu lub klikając folder prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Edytuj folder .

 

edytuj folder

 

Aby usunąć folder, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń .

 

usuń folder

 

Jeśli chcesz usunąć wiele folderów jednocześnie, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wybieraj zbiorczo foldery . Następnie zaznacz pole przed każdym folderem, który chcesz usunąć, i kliknij Usuń znajdujący się na górze drzewa folderów.

 

zbiorcze wybieranie folderu

 

Jeśli usuniesz folder z mediami w środku, domyślnie wszystkie media w środku wrócą do katalogu głównego menedżera multimediów.

Masz również parametr do usunięcia folderu i nośnika w folderze - używaj ostrożnie!

 

Usuń folder-ustawienie

 

Kolor folderu można także zmienić w Zmień kolor .

 

zmień kolor folderu

 

4. Widok multimediów

Nośnikami i folderami można również zarządzać z widoku menedżera multimediów WordPress. Możesz dostosować szerokość lewego panelu zawierającego drzewo folderów.

 

widok biblioteki multimediów-folder

 

Istniejące foldery zobaczysz także w widoku multimediów. Pamiętaj, że kategorie artykułów są automatycznie dodawane jako foldery.

Aby przesłać multimedia do określonych folderów, wybierz jeden lub wyszukaj folder na lewym panelu. Następnie kliknij przycisk Dodaj nowy lub przeciągnij i upuść multimedia. Z drzewa folderów możesz upewnić się, że znajdujesz się we właściwym folderze.

 

wybierz folder wyszukiwania

 

Możesz przeglądać multimedia w trybie listy.

 

widok listy

 

5. Wyszukiwanie i filtrowanie mediów WordPress

WP Media Folder dodaje kilka nowych funkcji do domyślnego menedżera multimediów. Wszystkie ustawienia znajdziesz w konfiguracji wtyczki Ogólne > Filtrowanie mediów . Możesz użyć domyślnych, usunąć niektóre filtry i dodać własne.

 

opcje filtrowania mediów

 

Z konfiguracji można ustawić zakresy filtrów wagi i rozmiaru.

 

zakresy wyświetlania multimediów

 

Listy rozwijane sortowania mogą filtrować i sortować obrazy i foldery na podstawie:

 • Filtracja

  • Wyczyść filtry i sortowanie
  • Wyświetlaj tylko moje własne media
  • Wyświetl wszystkie pliki
  • Typ nośnika (obraz, zip, pdf, niezałączony, mój,...)
  • Data
  • Minimalny rozmiar (w pikselach)
  • Zakres wagowy

Możesz wybrać wiele opcji filtrowania w Bibliotece multimediów.

 

wybór filtra

 

 • Sortowanie

  • Sortuj folder (identyfikator, nazwa, zamówienie niestandardowe)
  • Sortuj media (data, tytuł, rozmiar, typ pliku, zamówienie niestandardowe)

 

sortuj media i foldery

 

Uwaga: po złożeniu zamówienia zostanie ono automatycznie zapisane w sesji za pomocą plików cookie. Oznacza to, że przy następnym otwarciu menedżera multimediów kolejność multimediów pozostanie taka sama.  

Po włączeniu opcji „Wyszukaj plik w folderze i jego podfolderze” możesz wyszukać nazwę pliku nie tylko w tym folderze, ale także w jego podfolderach.

 

przeszukuj foldery

 

6. Dodaj zdalne wideo

Po pierwsze, jeśli nie widzisz przycisku Dodaj zdalne wideo w Bibliotece multimediów, powinieneś włączyć opcję  Włącz funkcję zdalnego wideo w zakładce Ogólne > Ustawienia główne.

 

funkcja zdalnego wideo

 

Następnie zobaczysz przycisk Dodaj zdalne wideo w nagłówku lub kliknij przycisk Dodaj nowy >> Dodaj Usuń wideo .

 

dodaj zdalne wideo

 

Następnie na ekranie pojawi się pole tekstowe, w którym można wkleić link do YouTube. Następnie zobaczysz plik YouTube wśród swoich multimediów.

 

zdalne wideo

 

Pamiętaj, że: Nasza wtyczka obsługuje także dodawanie filmów z Vimeo, Dailymotion, Facebook, Twitch, Wistia i Twojej domeny.

 

7. Blok pojedynczego obrazu Lightbox w Gutenberg

Podobnie jak w przypadku Edytora klasycznego, do postów/stron można wstawić pojedynczy obraz. Przejdź do WP Media Folder > Lightbox obrazu WP Media Folder , następnie w bloku kliknij „Dodaj obraz” , aby wybrać obraz, który chcesz umieścić w treści.

 

pojedynczy obraz lightbox

 

Aby zobaczyć blok, upewnij się, że Włącz funkcję lightbox pojedynczego obrazu jest włączona w Konfiguracja > Galeria Wordpress > Funkcje galerii.

 

ustawienie pojedynczego lightboxa

 

8. PDF Osadź w Gutenbergu

Istnieje możliwość osadzenia pliku PDF po wstawieniu do Classic Editor. Teraz możesz to zrobić również w edytorze Gutenberga.

Najpierw kliknij Osadź plik PDF WP Media Folder w WP Media Folder . Następnie naciśnij „Dodaj PDF” i wybierz żądany plik PDF, a następnie kliknij „Wybierz” . Po wykonaniu tych kroków będziesz mógł wyświetlić podgląd całego pliku PDF bezpośrednio w edytorze.

 

osadzanie pdf