WP File Download Addon: Synchronizacja

W każdym typie połączenia z chmurą zobaczysz ustawienie synchronizacji na dole. Możesz znaleźć na WP File Download Configuration> Cloud Connection . Metoda synchronizacji i częstotliwość synchronizacji obejmują:

  • Metoda synchronizacji: Metoda synchronizacji w chmurze. Domyślnie jest to CURL, tylko dla zaawansowanych użytkowników.
    • Użyj Curl
    • Użyj Ajax
    • Crontab url
  • Okresowość synchronizacji: Automatyczne opóźnienie synchronizacji treści w chmurze.
      Wartość domyślna to 30 minut.

file-download-cloud-sync

 

Na WP File Download dashboard, po pomyślnym połączeniu synchronizacja zostanie uruchomiona automatycznie zgodnie z Twoimi ustawieniami.

 

foldery w chmurze

 

A jeśli ręcznie naciśniesz przycisk, klikając ikony chmury, które zostaną przełączone w stan synchronizacji. Następnie po zakończeniu procesu pojawi się powiadomienie o konieczności ponownego załadowania.

 

sync-confirm