WP File Download : motywy

1. Zawarte motywy

Motywy można zastosować według kategorii lub zdefiniować w konfiguracji globalnej, to zależy od Ciebie. Przejdź do wtyczki WP File download i kliknij menu Konfiguracja> Ustawienia główne> zakładka Frontend.

Jeśli wybierzesz opcję Motyw według kategorii na „Nie”, domyślny motyw zdefiniowany poniżej zostanie załadowany we wszystkich kategoriach plików.

 

opcja tematycznie według kategorii

 

W takim przypadku zostaną załadowane domyślne ustawienia motywu zdefiniowane po prawej stronie.

 

domyślne ustawienie motywu

 

Jeśli wybierzesz „Tak”, motywy w każdej kategorii można zmieniać ze wszystkimi opcjami. Nie jest to zalecane, jeśli wielu użytkowników ma uprawnienia administratora do kategorii.

 

tematycznie według kategorii

 

 

Domyślny podgląd motywu

 

domyślny podgląd motywu


Podgląd motywu drzewa

 

podgląd motywu drzewa

 

Podgląd motywu GDD

 

gdd-theme-Preview


 
Podgląd motywu tabeli

 

podgląd motywu tabeli

 

2. Ikona niestandardowa

Z WP File download Główne ustawienia> zakładka Frontend , możesz również aktywować możliwość zdefiniowania niestandardowej ikony dla każdego pliku. Przydatne jest na przykład wyświetlenie przeglądu dokumentu.

 

ikona pliku niestandardowego

 

3. Utwórz własny motyw

WP File Download umożliwia tworzenie niestandardowych motywów. Z menu Konfiguracja> Klonuj motyw można powielić motyw na podstawie istniejącego modelu.

 

klon-motyw

 

Po utworzeniu motywu na serwerze zostanie dodany nowy folder motywu, a motyw zostanie dodany w konfiguracji WP File Download

 

motyw niestandardowy

 

Lokalizacja nowego folderu motywu, w którym można edytować motyw pliku, to: / wp-content / uploads / wpfd-themes /.

Od wersji 4.3.28 nowe motywy klonów są przechowywane w / wp-content / wp-file-download / themes /

 

lokalizacja motywu

 

Twoje nowe motywy nie zostaną zmienione podczas aktualizacji wtyczki. Jeśli chcesz usunąć motyw, po prostu usuń folder motywu z serwera.

Po usunięciu niestandardowego motywu, jeśli używają go niektóre kategorie plików, istnieje automatyczny proces powrotu do domyślnego motywu WP File Download

4. Kategoria plików do wielu pobrań 

Najpierw musisz włączyć opcję Kategoria pobierania w WP File Download > Konfiguracja> Ustawienia główne  > zakładka Frontend .

 

kategoria pobierania

 

Następnie zobaczysz przycisk Pobierz wszystko nad każdą kategorią w interfejsie.

 

pobieranie wielu plików

 

Uwaga: nie działa z kategoriami Cloud.

5. Pobieranie wyboru pliku

Najpierw należy włączyć opcję wyboru pobierania plików w WP File Download > Konfiguracja> Ustawienia główne> zakładka Frontend .

 

opcja wyboru pliku

 

Na froncie możesz wybrać kilka plików, a następnie kliknąć przycisk Pobierz wybrane .

 

pobierz wybrane pliki

 

Uwaga: nie obsługuje pobierania plików z serwera Cloud.