WP Table Manager : elementy Avada Live

1. WP Table Manager

Aby wstawić tabelę do wtyczki WP Table Manager , po prostu kliknij element WP Table Manager Table w kreatorze Avada Live. Możesz też wprowadzić tekst „tabeli” w polu wyszukiwania, aby przyspieszyć nawigację.

 

insert-table-avada

 

Następnie, na karcie Ogólne> Wybierz opcję Tabela , możesz kliknąć przycisk „ WP Table Manager , aby wybrać tabelę lub tabelę bazy danych. Wybierając tabelę z naszej wtyczki, możesz ją również edytować w razie potrzeby. Na przykład: zmiana danych, wyrównanie, responsywność stronicowania, ...

 

select-table-avada

 

Następnie na ekranie głównym zostanie wyświetlony podgląd tabeli lub tabeli bazy danych. 

 

preview-table-avada

Po wstawieniu tabeli do swoich postów / stron, możesz edytować opcje tabeli, tak jak na pulpicie wtyczki, klikając przycisk „ WP Table manager .

Uwaga: tabeli bazy danych nie można obecnie modyfikować w naszej wtyczce.

 

2. Wykres WP Table Manager

Podobnie jak w przypadku elementu tabeli, możesz znaleźć Element wykresu WP Table Manager w kreatorze Avada Live. Możesz też wprowadzić tekst „tabeli” w polu wyszukiwania, aby przyspieszyć nawigację.

 

wstaw-chart-avada

 

Następnie na karcie Ogólne>  Wybierz opcję Wykres , możesz kliknąć przycisk „ WP Table Manager , aby wybrać wykres. Wybierając wykres z naszej wtyczki możesz również edytować style wykresu, np.: typ, kolor, wymiar wykresu.

 

select-chart-avada

 

Następnie na ekranie głównym pojawi się podgląd wykresu według wybranego typu. 

 

podgląd-chart-avada

 

Po wstawieniu wykresu do swoich postów / stron, możesz edytować opcje wykresu, tak jak na pulpicie wtyczki, klikając przycisk „ WP Table manager .