WP Table Manager : moduły DIVI

1. WP Table Manager

Aby wstawić tabelę do wtyczki WP Table Manager , po prostu kliknij moduł WPTM Table w Divi builder. Lub możesz wprowadzić tekst „WPTM” w polu wyszukiwania, aby przyspieszyć nawigację.

 

insert-wptm-table-divi

 

Następnie, w opcji Wybierz tabelę , możesz kliknąć pole, aby wybrać tabelę lub tabelę bazy danych. Następnie na ekranie głównym pojawi się podgląd tabeli.

 

podgląd-wptm-table-divi

 

Z tego miejsca możesz również edytować tabelę, naciskając przycisk EDYTUJ TABELĘ na panelu ustawień.

 

edit-table-divi

 

Uwaga: tabeli bazy danych nie można obecnie modyfikować w naszej wtyczce.

 

2. Wykres WP Table Manager

Podobnie jak w przypadku modułu tabeli, w kreatorze Divi można znaleźć moduł WPTM Chart . Lub możesz wprowadzić tekst „WPTM” w polu wyszukiwania, aby przyspieszyć nawigację.

 

insert-wptm-chart-divi

 

Następnie, w opcji Wybierz wykres , możesz kliknąć pole, aby wybrać wykres. Następnie na ekranie głównym pojawi się podgląd wykresu według wybranego typu.

 

podgląd-wptm-chart-divi

 

Z tego miejsca możesz również edytować wykres, naciskając przycisk EDYTUJ WYKRES na panelu ustawień.

 

edit-chart-divi