Advanced Gutenberg : Profile redaktorów

 

Korzystając z naszej wtyczki, możesz utworzyć kilka profili i wybrać, które bloki w Lista bloków będą dostępne dla każdego profilu.

Aby skonfigurować własny profil, możesz użyć „Uznanie profilu” zakładka w „ Advanced Gutenberg ” menu. Wybierz jeden z profili, a zobaczysz konfigurację profilu.

 

profile użytkownika-edytora

 

Możesz włączyć / wyłączyć bloki w Gutenberg, klikając je. Po zakończeniu naciśnij przycisk Aktualizuj listę, aby zaktualizować nowe ikony bloków.

 

Lista zablokowanych

 

lista-bloków-2

 

Po zapisaniu bloki będą dostępne w edytorze.

 

używane w bloku