Dokumentacja programisty WP Media Folder

Ta dokumentacja pomoże doświadczonym programistom podłączyć każdą inną usługę za pomocą naszej wtyczki. Oto wszystkie akcje i filtry dla tej wtyczki, jeśli potrzebujesz więcej, możesz zapytać, używając tego na dedykowanym forum. Dziękujemy za skorzystanie z naszej wtyczki!

Plik pomocnika

WP Media Folder zawiera plik pomocniczy z głównymi funkcjami, których możesz potrzebować, aby zintegrować go z własnymi motywami i wtyczkami.

  • Przenieś plik do folderu
  • Utwórz foldery
  • Przenieś foldery
  • Pobierz załączniki w folderze
  • ...
Przykład: możesz utworzyć nowy folder taki jak ten:
include('wp-content/plugins/wp-media-folder/helper.php');
\Joomunited\WPMediaFolder\Helper::createFolder('My new folder');

Haki

import_term_meta

Pożary po zaimportowaniu meta terminu.

Parametry:

int $term_id ID of the newly created term.
string $key Meta key.
mixed $value Meta value.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php wiersz 451

wpmf_add_attachment

Utwórz zdalny plik wideo

Parametry:

integer Created attachment ID
integer|array Target folder
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php linia 3920

wpmf_attachment_set_folder

Ustaw folder załączników po przeniesieniu załącznika do folderu w menedżerze multimediów
Ten hak jest również używany podczas importowania załącznika do kategorii, po załadowaniu załącznika oraz
podczas przypisywania wielu folderów do załącznika

Parametry:

integer Attachment ID
integer|array Target folder or array of target folders
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php line 543
class/class-main.php line 574
class/class-main.php line 1916
class/class-main.php line 2357
class/class-main.php line 2759
class/class-
main.php .php linia 2815 class/class-main.php linia 2889
class/class-main.php linia 3697
class/class-wp-folder-option.php linia 313
class/class-wp-folder-option.php linia 3091

wpmf_before_delete_folder

Przed usunięciem folderu

Parametry:

WP_Term Folder, this term is not available anymore as it as been deleted

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php line 2614
class/class-main.php line 2682

wpmf_create_folder

Utwórz folder z biblioteki multimediów
Ten hak jest również używany podczas synchronizacji i importowania plików z FTP, tworzenia folderów opartych na użytkownikach i rolach
oraz importowania z Nextgen Gallery

Parametry:

integer Created folder ID
string Created folder name
integer Parent folder ID
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php line 1893
class/class-main.php line 2465
class/class-wp-folder-option.php line 2988
class/class-wp-folder-option.php line 3022

wpmf_delete_folder

Usuń folder

Parametry:

WP_Term Folder, this term is not available anymore as it as been deleted

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php line 2621
class/class-main.php line 2691

wpmf_duplicate_attachment

Duplikuj załącznik

Parametry:

integer Attachment ID
integer Target folder

Return :

void

W plikach:

class / class-duplicate-file.php wiersz 104

wpmf_move_folder

Przenieś folder z biblioteki multimediów
Ten zaczep jest również używany, gdy zmieniona zostanie opcja folderu roli

Parametry:

integer Folder moved ID
string Destination folder ID
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php linia 2976
class/class-wp-folder-option.php linia 2577

wpmf_update_folder_name

Zaktualizuj nazwę folderu

Parametry:

integer Folder ID
string Updated name

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php linia 2547

fallback_intermediate_image_sizes

Filtruje rozmiary obrazów generowane dla typów mimów innych niż obrazki.

Parametry:

array $fallback_sizes An array of image size names.
array $metadata Current attachment metadata.

Return :

void

W plikach:

class/class-helper.php wiersz 144

import_term_meta_key

Filtruje klucz meta dla importowanego fragmentu meta.

Parametry:

string $meta_key Meta key.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php wiersz 432

the_content_export

Filtruje treść postu używaną do eksportu WXR.

Parametry:

string $post_content Content of the current post.

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php linia 1208

the_excerpt_export

Filtruje fragment postu użyty do eksportu WXR.

Parametry:

string $post_excerpt Excerpt for the current post.

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php linia 1217

wp_import_existing_post

Identyfikator filtru istniejącego posta odpowiadającego aktualnie importowanemu postowi.
Zwróć 0, aby wymusić zaimportowanie wpisu.
Filtruj identyfikator, aby był czymś innym, aby zastąpić, który istniejący post jest zamapowany na zaimportowany post.

Parametry:

int $post_exists Post ID, or 0 if post did not exist.
array $post The post array to be inserted.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php wiersz 505

wp_import_term_meta

Filtruje metadane dołączone do importowanego terminu.

Parametry:

array $termmeta Array of term meta.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php wiersz 416

wpmf_limit_folders

Filtr, aby ustawić limit załadowanych numerów folderów

Parametry:

integer Limit folder number

Return :

integer

W plikach:

class/class-main.php linia 1075

wpmf_set_file_title

Zmodyfikuj tytuł pliku przed zapisaniem go w bazie danych

Parametry:

string File title

Return :

string

W plikach:

class/class-main.php linia 3818

wpmf_user_can

Filtruj zdolność użytkownika do wykonania czynności

Parametry:

boolean The current user has the given capability
string Action name

Return :

boolean

W plikach:

wp-media-folder.php linia 35
class/class-duplicate-file.php linia 53
class/class-main.php linia 734
class/class-main.php line 961
class/class-main.php line 999
class/class -main.php linia 1089
class/class-main.php line 1770
class/class-main.php line 1804
class/class-main.php line 2435
class/class-main.php line 2501
class/class-main.php line 2574
linia class/class-main.php 2858
class/class-main.php line 2930
class/class-main.php line 3012
class/class-main.php line 3317
class/class-main.php line 3450
class/class- main.php linia 3635
class/class-main.php linia 3903
class/class-main.php linia 4314
class/class-main.php linia 4361
class/class-replace-file.php linia 44
class/class-replace-file .php linia 208
class/pages/settings/import_export.php linia 168
class/pages/settings/import_export.php linia 204
class/pages/settings/image_compression.php linia 44
class/pages/settings/image_compression.php linia 98
class/ pages/settings/image_compression.php linia 252
class/pages/settings/image_compression.php linia 288
c
lass/class-wp-folder-option.php linia 197 class/class-wp-folder-option.php linia 887
class/class-wp-folder-option.php linia 938
class/class-wp-folder-option.php linia 1287
class/class-wp-folder-option.php linia 1370
class/class-wp-folder-option.php linia 1991
class/class-wp-folder-option.php linia 2951
class/class-wp-folder-option .php linia 3283
class/class-wp-folder-option.php linia 3366
class/class-wp-folder-option.php linia 3413
class/class-wp-folder-option.php linia 3497
class/class-wp-folder -option.php linia 3548
class/class-wp-folder-option.php linia 3596
class/class-folder-access.php linia 40
class/install-wizard/install-wizard.php linia 54
class/class-image-watermark .php linia 188
jutranslation/jutranslation.php linia 114

Composer

logo kompozytora Oto rozwiązanie pozwalające używać naszych wtyczek jako zależności kompozytora.
Musisz zadeklarować w swoim pliku composer.json repozytorium joomunited, upewnij się, że zastąpiłeś TWÓJ_TOKEN w url swoim własnym tokenem. Możesz go znaleźć pod adresem https://www.joomunited.com/my-account/my-membership pod akordeonem żetonowym Composer .
{

"repositories":[
{
"type":"package",
"package":{
"name":"joomunited/wp-media-folder",
"version":"master",
"type":"wordpress-plugin ",
"dist":{
"type":"zip",
"url":"https://www.joomunited.com/extra/download/wp-media-folder/TWÓJ_TOKEN",
"reference":"master"
}
}
}
],
"require":{
"composer/installers":"~1.0",
"joomunited/wp-media-folder":"dev-master"
}
} Pamiętaj , że polecenie Composer update nie działa na prywatnym repozytoria (więcej wyjaśnień można znaleźć w dokumentacji kompozytora )
Chociaż możesz ręcznie zaktualizować wtyczkę do najnowszej wersji za pomocą tego polecenia:
composer usuń joomunited/wp-media-folder && composer wyczyść pamięć podręczną && composer wymagaj joomunited/wp-media-folder :dev-master

Ustaw klucz aktualizacji programowo za pomocą WP CLI

Użyj tego samego klucza, którego użyłeś do instalacji kompozytora i uruchom to polecenie kompozytora, aby ustawić token
aktualizacji opcja wp update ju_user_token "TWÓJ_TOKEN"