Przejdź do głównej zawartości

Dokumentacja programisty WP Media Folder

Ta dokumentacja pomoże doświadczonym programistom podłączyć każdą inną usługę za pomocą naszej wtyczki. Oto wszystkie akcje i filtry dla tej wtyczki, jeśli potrzebujesz więcej, możesz zapytać, używając tego na dedykowanym forum. Dziękujemy za skorzystanie z naszej wtyczki!

Plik pomocnika

WP Media Folder zawiera plik pomocniczy z głównymi funkcjami, których możesz potrzebować, aby zintegrować go z własnymi motywami i wtyczkami.

  • Przenieś plik do folderu
  • Utwórz foldery
  • Przenieś foldery
  • Pobierz załączniki w folderze
  • ...
Przykład: możesz utworzyć nowy folder taki jak ten:
include('wp-content/plugins/wp-media-folder/helper.php');
\Joomunited\WPMediaFolder\Helper::createFolder('My new folder');

Haki

import_term_meta

Pożary po zaimportowaniu meta terminu.

Parametry:

int $term_id ID of the newly created term.
string $key Meta key.
mixed $value Meta value.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php wiersz 451

wpmf_after_replace

Wykonaj działanie po zastąpieniu pliku

Parametry:

integer Attachment ID

Return :

void

W plikach:

class/class-replace-file.php linia 188

wpmf_attachment_set_folder

Ustaw folder załączników po przeniesieniu załącznika do folderu w menedżerze multimediów
Ten hak jest również używany podczas importowania załącznika do kategorii, po załadowaniu załącznika oraz
podczas przypisywania wielu folderów do załącznika

Parametry:

integer Attachment ID
integer|array Target folder or array of target folders
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-helper.php linia 138
class/class-helper.php linia 194
class/class-wp-folder-option.php linia 377
class/class-wp-folder-option.php linia 3234
class/class-main. linia php 763
klasa/class-main.php linia 794
klasa/klasa-main.php linia 2332
linia class/class-main.php 2885
linia class/class-main.php 4020
linia class/class-main.php 4819

wpmf_before_delete_folder

Przed usunięciem folderu

Parametry:

WP_Term Folder, this term is not available anymore as it as been deleted

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php linia 3550
class/class-main.php linia 3921

wpmf_create_folder

Utwórz folder z biblioteki multimediów
Ten hak jest również używany podczas synchronizacji i importowania plików z FTP, tworzenia folderów opartych na użytkownikach i rolach
oraz importowania z Nextgen Gallery

Parametry:

integer Created folder ID
string Created folder name
integer Parent folder ID
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php linia 3111
class/class-main.php linia 2309
class/class-main.php linia 3377

wpmf_delete_folder

Usuń folder

Parametry:

WP_Term Folder, this term is not available anymore as it as been deleted

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php linia 3557
class/class-main.php linia 3930

wpmf_duplicate_attachment

Duplikuj załącznik

Parametry:

integer Attachment ID
integer Target folder

Return :

void

W plikach:

class / class-duplicate-file.php wiersz 104

wpmf_move_folder

Przenieś folder z biblioteki multimediów
Ten zaczep jest również używany, gdy zmieniona zostanie opcja folderu roli

Parametry:

integer Folder moved ID
string Destination folder ID
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php linia 2670
klasa/class-main.php linia 4115

wpmf_update_folder_name

Zaktualizuj nazwę folderu

Parametry:

integer Folder ID
string Updated name

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php linia 3491

fallback_intermediate_image_sizes

Filtruje rozmiary obrazów generowane dla typów mimów innych niż obrazki.

Parametry:

array $fallback_sizes An array of image size names.
array $metadata Current attachment metadata.

Return :

void

W plikach:

class/class-helper.php linia 310

import_term_meta_key

Filtruje klucz meta dla importowanego fragmentu meta.

Parametry:

string $meta_key Meta key.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php wiersz 432

the_content_export

Filtruje treść postu używaną do eksportu WXR.

Parametry:

string $post_content Content of the current post.

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php linia 1294

the_excerpt_export

Filtruje fragment postu użyty do eksportu WXR.

Parametry:

string $post_excerpt Excerpt for the current post.

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php linia 1303

wp_import_existing_post

Identyfikator filtru istniejącego posta odpowiadającego aktualnie importowanemu postowi.
Zwróć 0, aby wymusić zaimportowanie wpisu.
Filtruj identyfikator, aby był czymś innym, aby zastąpić, który istniejący post jest zamapowany na zaimportowany post.

Parametry:

int $post_exists Post ID, or 0 if post did not exist.
array $post The post array to be inserted.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php wiersz 505

wp_import_term_meta

Filtruje metadane dołączone do importowanego terminu.

Parametry:

array $termmeta Array of term meta.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php wiersz 416

wpmf_gallery_enable_download

Filtruj, aby włączyć/wyłączyć pobieranie obrazu z galerii

Parametry:

boolean Enable/disable download image

Return :

boolean

W plikach:

class/class-display-gallery.php linia 459

wpmf_get_categories_args

Filtruj do niestandardowych agumentów, aby uzyskać wszystkie kategorie

Parametry:

array Agument

Return :

array

W plikach:

linia class/class-main.php 1898

wpmf_limit_folders

Filtr, aby ustawić limit załadowanych numerów folderów

Parametry:

integer Limit folder number

Return :

integer

W plikach:

class/class-main.php linia 1403

wpmf_set_file_title

Zmodyfikuj tytuł pliku przed zapisaniem go w bazie danych

Parametry:

string File title

Return :

string

W plikach:

class/class-main.php linia 4940

wpmf_taxonomy_public

Filtruj, aby zmienić taksonomię kategorii wpmf w parametrze publicznym

Parametry:

boolean Toxonomy public status

Return :

boolean

W plikach:

wp-media-folder.php linia 1484

wpmf_user_can

Filtruj zdolność użytkownika do wykonania czynności

Parametry:

boolean The current user has the given capability
string Action name

Return :

boolean

W plikach:

wp-media-folder.php linia 36
klasa/class-image-watermark.php linia 209
klasa/class-replace-file.php linia 45
klasa/class-replace-file.php linia 220
klasa/install-wizard/install- Wizard.php linia 54
class/class-wp-folder-option.php linia 261
class/class-wp-folder-option.php linia 766
class/class-wp-folder-option.php linia 970
class/class-wp- folder-option.php linia 1021
class/class-wp-folder-option.php linia 1373
class/class-wp-folder-option.php linia 1455
class/class-wp-folder-option.php linia 2069
class/class- wp-folder-option.php linia 3079
class/class-wp-folder-option.php linia 3782
class/class-wp-folder-option.php linia 3882
class/class-wp-folder-option.php linia 3950
class/ class-wp-folder-option.php linia 4063
class/class-wp-folder-option.php linia 4114
class/class-wp-folder-option.php linia 4162
class/class-folder-access.php linia 41
class/ class-main.php linia 954
class/class-main.php linia 1218
class/class-main.php linia 1256
class/class-main.php linia 1417
class/class-main.php linia 2186
class/class-main.php linia 2220
class/class-main.php linia 3016
class/class-main.php linia 3341
class/class-main.php linia 3438
class/class-main.php linia 3803
class/class-main.php linia 3855
klasa/klasa -main.php linia 3968
class/class-main.php linia 4061
class/class-main.php linia 4151
class/class-main.php linia 4433
class/class-main.php linia 4566
class/class-main.php linia 4757
linia class/class-main.php 5219 linia
class/class-main.php 5266 linia
class/class-duplicate-file.php linia 53
class/pages/settings/import_export.php linia 151
class/pages/settings/import_export.php linia 324
class/pages/settings/image_compression.php linia 44
class/pages/settings/image_compression.php linia 98
class/pages/settings/image_compression.php linia 252
class/pages/settings/image_compression.php linia 288

Composer

logo kompozytora Oto rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie naszych wtyczek jako zależności od kompozytora.
Musisz zadeklarować w swoim pliku Composer.json repozytorium joomunited. Pamiętaj o zastąpieniu YOUR_TOKEN w adresie URL własnym tokenem. Znajdziesz go pod https://www.joomunited.com/my-account/my-membership w Composer .
{
   "repositories":[
      {
         "type":"package",
         "package":{
            "name":"joomunited/wp-media-folder",
            "version":"master",
            "type":"wordpress-plugin",
            "dist":{
               "type":"zip",
               "url":"https://www.joomunited.com/extra/download/wp-media-folder/YOUR_TOKEN",
               "reference":"master"
            }
         }
      }
   ],
   "require":{
      "composer/installers":"~1.0",
      "joomunited/wp-media-folder":"dev-master"
   }
}

Należy pamiętać, że polecenie aktualizacji kompozytora nie działa na prywatnych repozytoriach (więcej wyjaśnień można znaleźć w dokumentacji kompozytora )
. Można jednak ręcznie zaktualizować wtyczkę do najnowszej wersji za pomocą tego polecenia:
composer remove joomunited/wp-media-folder && composer clearcache && composer require joomunited/wp-media-folder:dev-master

Ustaw klucz aktualizacji programowo za pomocą WP CLI

Użyj tego samego klucza, którego użyłeś do instalacji kompozytora, i wykonaj to polecenie kompozytora, aby ustawić token aktualizacji
wp option update ju_user_token "YOUR_TOKEN"