Dokumentacja programisty WP Media Folder

Ta dokumentacja pomoże doświadczonym programistom podłączyć dowolną inną usługę za pomocą naszej wtyczki. Oto wszystkie działania i filtry dla tej wtyczki. Jeśli potrzebujesz więcej, możesz poprosić o to dedykowane forum. Dziękujemy za skorzystanie z naszej wtyczki!

Plik pomocnika

WP Media Folder zawiera plik pomocnika z głównymi funkcjami, które mogą być potrzebne do zintegrowania go z własnymi motywami i wtyczkami.

  • Przenieś plik do folderu
  • Utwórz foldery
  • Przenieś foldery
  • Pobierz załączniki w folderze
  • ...
Przykład: możesz utworzyć nowy folder taki jak ten:
include('wp-content/plugins/wp-media-folder/helper.php');
\Joomunited\WPMediaFolder\Helper::createFolder('My new folder');

Haki

import_term_meta

Pożary po zaimportowaniu meta terminu.

Parametry:

int $term_id ID of the newly created term.
string $key Meta key.
mixed $value Meta value.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php line 449

wpmf_add_attachment

Utwórz załącznik podczas importowania lub synchronizacji plików z FTP
Ten zaczep jest również używany podczas tworzenia zdalnego wideo

Parametry:

integer Created attachment ID
integer|array Target folder or array of target folders
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php line 308
class/class-main.php line 3837

wpmf_attachment_set_folder

Ustaw folder załącznika po przeniesieniu załącznika do folderu w menedżerze multimediów
Ten hak jest również używany podczas importowania załącznika do kategorii, po przesłaniu załącznika i
podczas przypisywania wielu folderów do załącznika

Parametry:

integer Attachment ID
integer|array Target folder or array of target folders
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php line 3140
class/class-main.php line 459
class/class-main.php line 490
class/class-main.php line 1703
class/class-main.php line 2144
class/class-main.php line 2546
class/class-main.php line 2602
class/class-main.php line 2676
class/class-main.php line 3476

wpmf_before_delete_folder

Przed usunięciem folderu

Parametry:

WP_Term Folder, this term is not available anymore as it as been deleted

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php line 2401
class/class-main.php line 2469

wpmf_create_folder

Utwórz folder z biblioteki multimediów
Ten zaczep służy również do synchronizacji i importowania plików z FTP, tworzenia folderów opartych na użytkownikach i rolach
i importowanie z galerii Nextgen

Parametry:

integer Created folder ID
string Created folder name
integer Parent folder ID
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php line 431
class/class-wp-folder-option.php line 1722
class/class-wp-folder-option.php line 3037
class/class-wp-folder-option.php line 3071
class/class-main.php line 1680
class/class-main.php line 2252

wpmf_delete_folder

Usuń folder

Parametry:

WP_Term Folder, this term is not available anymore as it as been deleted

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php line 2408
class/class-main.php line 2478

wpmf_duplicate_attachment

Duplikuj załącznik

Parametry:

integer Attachment ID
integer Target folder

Return :

void

W plikach:

class/class-duplicate-file.php line 104

wpmf_move_folder

Przenieś folder z biblioteki multimediów
Ten zaczep jest również używany, gdy zmieniana jest opcja folderu roli

Parametry:

integer Folder moved ID
string Destination folder ID
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php line 2624
class/class-main.php line 2763

wpmf_update_folder_name

Zaktualizuj nazwę folderu

Parametry:

integer Folder ID
string Updated name

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php line 2334

fallback_intermediate_image_sizes

Filtruje rozmiary obrazów generowane dla typów mimów innych niż obrazki.

Parametry:

array $fallback_sizes An array of image size names.
array $metadata Current attachment metadata.

Return :

void

W plikach:

class / class-helper.php linia 143

import_term_meta_key

Filtruje klucz meta dla importowanego fragmentu meta.

Parametry:

string $meta_key Meta key.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php line 430

the_content_export

Filtruje treść postu używaną do eksportu WXR.

Parametry:

string $post_content Content of the current post.

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php line 831

the_excerpt_export

Filtruje fragment postu użyty do eksportu WXR.

Parametry:

string $post_excerpt Excerpt for the current post.

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php line 840

wp_import_existing_post

Filtruj identyfikator istniejącego postu odpowiadający aktualnie importowanemu postowi.
Zwróć 0, aby wymusić zaimportowanie posta. Filtruj identyfikator, aby utworzyć coś innego
aby przesłonić istniejący post jest mapowany na importowany post.

Parametry:

int $post_exists Post ID, or 0 if post did not exist.
array $post The post array to be inserted.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php line 503

wp_import_term_meta

Filtruje metadane dołączone do importowanego terminu.

Parametry:

array $termmeta Array of term meta.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

W plikach:

class / import / class-wp-import.php wiersz 414

wpmf_import_allowed_filetypes

Filtruj typy plików, które mogą być importowane poprzez ftp lub import folderów

Parametry:

array Filetypes allowed to be imported

Return :

array

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php line 924
class/class-wp-folder-option.php line 1680

wpmf_set_file_title

Zmodyfikuj tytuł pliku przed zapisaniem go w bazie danych

Parametry:

string File title

Return :

string

W plikach:

class/class-main.php line 3590

wpmf_user_can

Filtruj zdolność użytkownika do wykonania czynności

Parametry:

boolean The current user has the given capability
string Action name

Return :

boolean

W plikach:

jutranslation / jutranslation.php wiersz 109
wp-media-folder.php wiersz 35
class / class-duplicate-file.php wiersz 53
class / class-folder-access.php wiersz 40
class/class-wp-folder-option.php line 183
class/class-wp-folder-option.php line 522
class/class-wp-folder-option.php line 565
class/class-wp-folder-option.php line 910
class/class-wp-folder-option.php line 1004
class/class-wp-folder-option.php line 1609
class/class-wp-folder-option.php line 1936
class/class-wp-folder-option.php line 2090
class/class-wp-folder-option.php line 3000
class/class-wp-folder-option.php line 3290
class/class-wp-folder-option.php line 3373
class/class-wp-folder-option.php line 3420
class/class-wp-folder-option.php line 3504
class/class-wp-folder-option.php line 3555
klasa / klasa-wp-folder-opcja.php wiersz 3603
class/class-main.php line 615
class/class-main.php line 843
class/class-main.php line 881
class/class-main.php line 1557
class/class-main.php line 1591
class/class-main.php line 2222
class/class-main.php line 2288
class/class-main.php line 2361
class/class-main.php line 2645
class/class-main.php line 2717
class/class-main.php line 2799
class/class-main.php line 3096
class/class-main.php line 3229
class/class-main.php line 3414
class/class-main.php line 3675
class/class-main.php line 4084
class / class-main.php linia 4131
class/class-replace-file.php line 44
class / class-replace-file.php wiersz 207
class / install-wizard / install-wizard.php wiersz 54
class / class-image-watermark.php wiersz 188
class/pages/settings/import_export.php line 134
class / pages / settings / import_export.php wiersz 168
class/pages/settings/image_compression.php line 44
class/pages/settings/image_compression.php line 98
class/pages/settings/image_compression.php line 252
class / pages / settings / image_compression.php wiersz 288

Composer

logo kompozytora Oto rozwiązanie pozwalające wykorzystać nasze wtyczki jako zależność kompozytora.
Musisz zadeklarować w swoim pliku composer.json repozytorium Joomunited, pamiętaj o zastąpieniu YOUR_TOKEN w adresie URL własnym tokenem. Możesz to znaleźć pod https://www.joomunited.com/my-account pod akordeonem tokena Composer .
{
   "repositories":[
      {
         "type":"package",
         "package":{
            "name":"joomunited/wp-media-folder",
            "version":"master",
            "type":"wordpress-plugin",
            "dist":{
               "type":"zip",
               "url":"https://www.joomunited.com/extra/download/wp-media-folder/YOUR_TOKEN",
               "reference":"master"
            }
         }
      }
   ],
   "require":{
      "composer/installers":"~1.0",
      "joomunited/wp-media-folder":"dev-master"
   }
}

Pamiętaj, że polecenie aktualizacji kompozytora nie działa na prywatnych repozytoriach (więcej wyjaśnień znajdziesz w dokumentacja kompozytora)
Chociaż możesz ręcznie zaktualizować wtyczkę do najnowszej wersji za pomocą tego polecenia:
composer remove joomunited/wp-media-folder && composer clearcache && composer require joomunited/wp-media-folder:dev-master