Dokumentacja programisty WP Media Folder

Ta dokumentacja pomoże doświadczonym programistom podłączyć dowolną inną usługę za pomocą naszej wtyczki. Oto wszystkie działania i filtry dla tej wtyczki. Jeśli potrzebujesz więcej, możesz poprosić o to dedykowane forum. Dziękujemy za skorzystanie z naszej wtyczki!

Plik pomocnika

WP Media Folder zawiera plik pomocnika z głównymi funkcjami, które mogą być potrzebne do zintegrowania go z własnymi motywami i wtyczkami.

  • Przenieś plik do folderu
  • Utwórz foldery
  • Przenieś foldery
  • Pobierz załączniki w folderze
  • ...
Przykład: możesz utworzyć nowy folder taki jak ten:
include('wp-content/plugins/wp-media-folder/helper.php');
\Joomunited\WPMediaFolder\Helper::createFolder('My new folder');

Haki

import_term_meta

Pożary po zaimportowaniu meta terminu.

Parametry:

int $term_id ID of the newly created term.
string $key Meta key.
mixed $value Meta value.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php line 449

wpmf_attachment_set_folder

Ustaw folder załącznika po przeniesieniu załącznika do folderu w menedżerze multimediów
Ten hak jest również używany podczas importowania załącznika do kategorii, po przesłaniu załącznika i
podczas przypisywania wielu folderów do załącznika

Parametry:

integer Attachment ID
integer|array Target folder or array of target folders
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php line 478
class/class-main.php line 509
class/class-main.php line 1726
class/class-main.php line 2167
class/class-main.php line 2569
class/class-main.php line 2625
class/class-main.php line 2699
class/class-main.php line 3499
class/class-wp-folder-option.php line 312
class/class-wp-folder-option.php line 3025

wpmf_before_delete_folder

Przed usunięciem folderu

Parametry:

WP_Term Folder, this term is not available anymore as it as been deleted

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php line 2424
class/class-main.php line 2492

wpmf_create_folder

Utwórz folder z biblioteki multimediów
Ten zaczep służy również do synchronizacji i importowania plików z FTP, tworzenia folderów opartych na użytkownikach i rolach
i importowanie z galerii Nextgen

Parametry:

integer Created folder ID
string Created folder name
integer Parent folder ID
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php line 1703
class/class-main.php line 2275
class/class-wp-folder-option.php line 2922
class/class-wp-folder-option.php line 2956

wpmf_delete_folder

Usuń folder

Parametry:

WP_Term Folder, this term is not available anymore as it as been deleted

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php line 2431
class/class-main.php line 2501

wpmf_duplicate_attachment

Duplikuj załącznik

Parametry:

integer Attachment ID
integer Target folder

Return :

void

W plikach:

class/class-duplicate-file.php line 104

wpmf_move_folder

Przenieś folder z biblioteki multimediów
Ten zaczep jest również używany, gdy zmieniana jest opcja folderu roli

Parametry:

integer Folder moved ID
string Destination folder ID
array Extra informations

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php line 2786
class/class-wp-folder-option.php line 2509

wpmf_update_folder_name

Zaktualizuj nazwę folderu

Parametry:

integer Folder ID
string Updated name

Return :

void

W plikach:

class/class-main.php line 2357

fallback_intermediate_image_sizes

Filtruje rozmiary obrazów generowane dla typów mimów innych niż obrazki.

Parametry:

array $fallback_sizes An array of image size names.
array $metadata Current attachment metadata.

Return :

void

W plikach:

class / class-helper.php linia 143

import_term_meta_key

Filtruje klucz meta dla importowanego fragmentu meta.

Parametry:

string $meta_key Meta key.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php line 430

the_content_export

Filtruje treść postu używaną do eksportu WXR.

Parametry:

string $post_content Content of the current post.

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php line 1193

the_excerpt_export

Filtruje fragment postu użyty do eksportu WXR.

Parametry:

string $post_excerpt Excerpt for the current post.

Return :

void

W plikach:

class/class-wp-folder-option.php line 1202

wp_import_existing_post

Filtruj identyfikator istniejącego postu odpowiadający aktualnie importowanemu postowi.
Zwróć 0, aby wymusić zaimportowanie posta. Filtruj identyfikator, aby utworzyć coś innego
aby przesłonić istniejący post jest mapowany na importowany post.

Parametry:

int $post_exists Post ID, or 0 if post did not exist.
array $post The post array to be inserted.

Return :

void

W plikach:

class/import/class-wp-import.php line 503

wp_import_term_meta

Filtruje metadane dołączone do importowanego terminu.

Parametry:

array $termmeta Array of term meta.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

W plikach:

class / import / class-wp-import.php wiersz 414

wpmf_set_file_title

Zmodyfikuj tytuł pliku przed zapisaniem go w bazie danych

Parametry:

string File title

Return :

string

W plikach:

class/class-main.php line 3620

wpmf_user_can

Filtruj zdolność użytkownika do wykonania czynności

Parametry:

boolean The current user has the given capability
string Action name

Return :

boolean

W plikach:

jutranslation / jutranslation.php wiersz 109
wp-media-folder.php wiersz 35
class / install-wizard / install-wizard.php wiersz 54
class / class-duplicate-file.php wiersz 53
class / class-image-watermark.php wiersz 188
class / class-folder-access.php wiersz 40
class/pages/settings/image_compression.php line 44
class/pages/settings/image_compression.php line 98
class/pages/settings/image_compression.php line 252
class / pages / settings / image_compression.php wiersz 288
class/pages/settings/import_export.php line 134
class / pages / settings / import_export.php wiersz 168
class/class-main.php line 634
class/class-main.php line 862
class/class-main.php line 900
class/class-main.php line 1580
class/class-main.php line 1614
class/class-main.php line 2245
class/class-main.php line 2311
class/class-main.php line 2384
class/class-main.php line 2668
class/class-main.php line 2740
class/class-main.php line 2822
class/class-main.php line 3119
class/class-main.php line 3252
class/class-main.php line 3437
class/class-main.php line 3705
class/class-main.php line 4114
class / class-main.php linia 4161
class/class-replace-file.php line 44
class / class-replace-file.php wiersz 207
class/class-wp-folder-option.php line 196
class/class-wp-folder-option.php line 876
class/class-wp-folder-option.php line 927
class/class-wp-folder-option.php line 1272
class/class-wp-folder-option.php line 1353
class/class-wp-folder-option.php line 1976
class/class-wp-folder-option.php line 2885
class/class-wp-folder-option.php line 3175
class/class-wp-folder-option.php line 3258
class/class-wp-folder-option.php line 3305
class/class-wp-folder-option.php line 3389
class/class-wp-folder-option.php line 3440
klasa / klasa-wp-folder-opcja.php wiersz 3488

Composer

logo kompozytora Oto rozwiązanie pozwalające wykorzystać nasze wtyczki jako zależność kompozytora.
Musisz zadeklarować w swoim pliku composer.json repozytorium Joomunited, pamiętaj o zastąpieniu YOUR_TOKEN w adresie URL własnym tokenem. Możesz to znaleźć pod https://www.joomunited.com/my-account pod akordeonem tokena Composer .
{
   "repositories":[
      {
         "type":"package",
         "package":{
            "name":"joomunited/wp-media-folder",
            "version":"master",
            "type":"wordpress-plugin",
            "dist":{
               "type":"zip",
               "url":"https://www.joomunited.com/extra/download/wp-media-folder/YOUR_TOKEN",
               "reference":"master"
            }
         }
      }
   ],
   "require":{
      "composer/installers":"~1.0",
      "joomunited/wp-media-folder":"dev-master"
   }
}

Pamiętaj, że polecenie aktualizacji kompozytora nie działa na prywatnych repozytoriach (więcej wyjaśnień znajdziesz w dokumentacja kompozytora)
Chociaż możesz ręcznie zaktualizować wtyczkę do najnowszej wersji za pomocą tego polecenia:
composer remove joomunited/wp-media-folder && composer clearcache && composer require joomunited/wp-media-folder:dev-master