Czy można ograniczyć dostęp do pliku do jednego użytkownika?

Tak, wymaga konfiguracji. Ograniczenie dostępu można skonfigurować za pomocą ról użytkownika WordPress (administrator, autor ...)

  • Dla każdej kategorii plików możesz ustawić, która rola użytkownika będzie mogła wyświetlać i pobierać pliki
  • Dla każdego zarządzania plikami można ustawić akcję dotyczącą ról użytkowników, na przykład autorzy mogą zarządzać tylko własnymi plikami