Czy użytkownicy mogą przesyłać pliki z interfejsu użytkownika?

Nie ma dedykowanego formularza, ale możesz do tego użyć ról. Możesz utworzyć grupę użytkowników (rola użytkownika), która może przesyłać tylko pliki.