Nie widzę żadnego przycisku zapisu podczas edycji

Tak, zawartość jest zapisywana automatycznie w AJAX, więc nie ma potrzeby zapisywania żadnego przycisku. Otrzymasz zielony komunikat z informacją o oszczędzaniu.

Masz parametr, aby to wyłączyć i dodać przycisk „Zapisz”.