Czy mogę dodać wiele kategorii plików?

Tak, możesz dodać jedną kategorię (bez podkategorii) lub kategorie, które zawierają podkategorie.
W drugim przypadku zostaną wyświetlone podkategorie, po których można się poruszać.