Czy mogę dodać kategorię pliku do niestandardowego modułu?

Tak!

Dropfiles jest zbudowany do użycia w każdym polu edytora WYSIWYG, wystarczy mieć wtyczkę do wywołania.
W większości przypadków jest domyślnie aktywowany. Nie dotyczy to niestandardowego modułu Joomla HTML, musisz go aktywować.

W zakładce opcji musisz ustawić opcję Przygotuj zawartość na Tak.