Czy można zmienić format daty początkowej

Tak, oczywiście, jest to uwzględnione w parametrach.

Format używany do wyświetlania daty to standardowy format php: format php