Przejdź do głównej zawartości

Haw może zaktualizować informacje o moich lokalizacjach?

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

  • Od administracji Joomla
  • Z interfejsu Joomla poprzez skonfigurowanie uprawnień dla grupy użytkowników
  • Korzystanie z narzędzia Import / Eksport / Synchronizacja (pliki .csv)