WP Table Manager: Tips & tricks

1. Beregning

Du har en grundlæggende beregning implementering i WP Table Manager. Tilgængelige elementer er:

  • SUM, COUNT, CONCAT
  • MIN, MAX, AVG
  • DATO, DAG, DAGER, DAGER360
  • ELLER, XOR OG OG

For at oprette en sum, skriv som denne: = SUM (A1; B2) eller = SUM (A1: B2)

 

sum-beregning

 

2. Brugerroller

Tabellen styring er defineret af WordPress bruger roller, der har mulighed for at udføre nogle specifikke handlinger. Alle brugere i en brugerrolle vil have samme tilladelser vedrørende tabelstyring.
For at konfigurere adgangen skal du bruge menuen WP Table Manager> Brugerroller.

 

bruger-roller-indstillinger

 

Når brugeren er logget, vil han have sit gruppeprivilegium til at styre filer.

Du kan angive brugerejeren for kategorier og tabeller på Mere fane.

 

set-user-rolle