Przejdź do głównej zawartości

DropEditor : Treść i styl

1. Tytuły

Narzędzie tytułowe w edytorze służy tutaj do zdefiniowania poziomu wszystkich tytułów lub do powrotu do normalnego akapitu. 

 

 

Dodatkowo w konfiguracji edytora masz dodatkowe opcje, aby zdefiniować więcej poziomów lub nadpisać style. Aby uzyskać dostęp do konfiguracji, przejdź do Component > DropEditor > Style niestandardowe

 

niestandardowe dropeditor

 

W lewej części możesz aktywować do 6 poziomów tytułów. 

 

 

W środkowej części możesz ustawić nazwy tytułów i zdefiniować własny styl. Te style tytułów zastąpią Twój styl tytułów.

 

 

2. Style niestandardowe   

Możesz zdefiniować niektóre niestandardowe style, które zostaną załadowane do użytkownika na liście rozwijanej stylów.

 

 

Niektóre style są już utworzone i możesz je edytować, zmieniać nazwy stylów i klas lub tworzyć własne. Wszystkie style są przechowywane w dedykowanym pliku .css.

 

 

Na liście wyświetlana jest nazwa stylu.

3. Kod źródłowy

Dostępne jest narzędzie do edycji kodu źródłowego.

 

 

Będziesz miał dostęp do HTML swojego artykułu, kod źródłowy używa kolorowego wyświetlania składni.