DropEditor : Treść i styl

1. Tytuły

Narzędzie tytułowe w edytorze służy tutaj do zdefiniowania poziomu wszystkich tytułów lub do powrotu do normalnego akapitu. 

 

 

Dodatkowo w konfiguracji edytora masz dodatkowe opcje, aby zdefiniować więcej poziomów lub przesłonić style. Aby uzyskać dostęp do konfiguracji, wejdź  Komponent> DropEditor > Style niestandardowe

 

 

W lewej części możesz aktywować do 6 poziomów tytułów. 

 

 

W środkowej części możesz ustawić nazwy tytułów i zdefiniować własny styl. Te style tytułów zastąpią Twój styl tytułów.

 

 

2) Niestandardowe style    

Możesz zdefiniować niektóre niestandardowe style, które zostaną załadowane do użytkownika na liście rozwijanej stylów.

 

 

Niektóre style są już utworzone i możesz je edytować, zmieniać nazwy stylów i klas lub tworzyć własne. Wszystkie style są przechowywane w dedykowanym pliku .css.

 

 

Nazwa stylu jest wyświetlana na liście.

3) Kod źródłowy

Dostępne jest narzędzie do edycji kodu źródłowego.

 

 

Będziesz miał dostęp do HTML swojego artykułu, kod źródłowy używa kolorowego wyświetlania składni.