Dokumentacja programisty WP File Download Developer

Ta dokumentacja pomoże doświadczonym programistom podłączyć każdą inną usługę za pomocą naszej wtyczki. Oto wszystkie akcje i filtry dla tej wtyczki, jeśli potrzebujesz więcej, możesz zapytać, używając tego na dedykowanym forum. Dziękujemy za skorzystanie z naszej wtyczki!

import_term_meta

Pożary po zaimportowaniu meta terminu.

Parametry:

int $term_id ID of the newly created term.
string $key Meta key.
mixed $value Meta value.

Return :

void

W plikach:

app/admin/classes/import/class-wp-import.php wiersz 414

wpdf_admin_notices

Akcja, aby napisać powiadomienie o imporcie

Parametry:

none

Return :

void

W plikach:

app/admin/views/iconsbuilder/tpl/default.php linia 40
app/admin/views/config/tpl/ui-default.php linia 38
app/admin/views/wpfd/tpl/ui-default.php linia 135

wpfd_addon_update_version_description

Wersja aktualizacji i opis działania po skopiowaniu

Parametry:

string Version
string Description
string Category from
string Category TermId

Return :

void

W plikach:

app/admin/controllers/files.php linia 576
app/admin/controllers/files.php linia 670
app/admin/controllers/files.php linia 1904
app/admin/controllers/files.php linia 703
app/admin/controllers/ files.php linia 1015
app/admin/controllers/files.php linia 1522
app/admin/controllers/files.php linia 2318
app/admin/controllers/files.php linia 2810
app/admin/controllers/files.php linia 768
aplikacja /admin/controllers/files.php linia 1982
app/admin/controllers/files.php linia 827
app/admin/controllers/files.php linia 954
app/admin/controllers/files.php linia 1281
app/admin/controllers/files .php linia 2043
app/admin/controllers/files.php linia 2185
app/admin/controllers/files.php linia 2522
app/admin/controllers/files.php linia 891
app/admin/controllers/files.php linia 1402
aplikacja/ admin/controllers/files.php linia 2112
app/admin/controllers/files.php linia 1074
app/admin/controllers/files.php linia 1184
app/admin/controllers/files.php linia 2246
app/admin/controllers/files. php line 2662
app/admin/controllers/files.php line 1150
app/admin/controllers/files.php linia 2404
app/admin/controllers/files.php linia 1217
app/admin/controllers/files.php linia 1581
app/admin/controllers/files.php linia 2736
app/admin/controllers/ files.php linia 2868
app/admin/controllers/files.php linia 1345
app/admin/controllers/files.php linia 1461
app/admin/controllers/files.php linia 1656
app/admin/controllers/files.php linia 1817
aplikacja /admin/controllers/files.php linia 2451
app/admin/controllers/files.php linia 2589
app/admin/controllers/files.php linia 2956

wpfd_admin_after_file_title_field

Akcja rzucona za pole tytułu

Parametry:

string Current file information

Return :

void

W plikach:

wiersz app / admin / forms / file.xml 37

wpfd_after_bottom_file_save_settings

Działanie rzucone po przycisku ustawień zapisywania dolnego pliku

Parametry:

string Current file information

Return :

void

W plikach:

linia app/admin/forms/file.xml 220

wpfd_after_category_main_settings

Akcja ognia po głównych ustawieniach kategorii w prawym panelu

Parametry:

integer Current category id

Return :

void

W plikach:

app / admin / views / category / tpl / default.php wiersz 170

wpfd_after_create_new_category

Działanie po utworzeniu nowej kategorii

Parametry:

integer New category id
string Category created name

Return :

void

W plikach:

wiersz app / admin / controllers / category.php 78

wpfd_after_fieldset_category_main_settings

Akcja ognia po ustawieniu pola głównych ustawień kategorii w prawym panelu

Parametry:

integer Current category id

Return :

void

W plikach:

app / admin / views / category / tpl / default.php wiersz 179

wpfd_after_file_file_main_settings

Działanie rzucone po echu wszystkich danych wejściowych ustawień pliku

Parametry:

string Current file information

Return :

void

W plikach:

linia app/admin/forms/file.xml 200

wpfd_after_single_file_info

Uruchamianie po informacji o pliku na ekranie pojedynczego pliku

Parametry:

object File object

Return :

void

W plikach:

app / site / themes / templates / tpl-single.php wiersz 65

wpfd_after_template_part

Pożar akcji po nazwie części szablonu

Parametry:

string Template name
string Template path dir
string Template path
array Template variables

Return :

void

W plikach:

app / functions.php 647

wpfd_before_category_main_settings

Strzelaj przed ustawieniami głównymi kategorii w prawym panelu

Parametry:

integer Current category id

Return :

void

W plikach:

app / admin / views / category / tpl / default.php wiersz 69

wpfd_before_fieldset_category_main_settings

Akcja ognia przed ustawieniem głównego pola kategorii kategorii w prawym panelu

Parametry:

integer Current category id

Return :

void

W plikach:

app / admin / views / category / tpl / default.php wiersz 56

wpfd_before_index_remove

Akcja jest uruchamiana przed usunięciem indeksu

Parametry:

integer Post id

Return :

void

W plikach:

app / admin / models / fts.php linia 914

wpfd_before_single_file_info

Uruchomienie akcji przed wyświetleniem informacji o pliku na ekranie pojedynczego pliku

Parametry:

object File object

Return :

void

W plikach:

app / site / themes / templates / tpl-single.php wiersz 49

wpfd_before_template_part

Wystrzelenie akcji przed częścią szablonu o nazwie

Parametry:

string Template name
string Template path dir
string Template path
array Template variables

Return :

void

W plikach:

app / functions.php 635

wpfd_download_link_expired

Akcja dotycząca wygasłej strony pobierania

Parametry:

string|integer
string|integer
integer

Return :

void

W plikach:

app/site/controllers/file.php linia 55

wpfd_file_deleted

Wywołanie akcji po usunięciu pliku

Parametry:

array Deleted file info
WP_Term Category the file was deleted from
array Additional information

Return :

void

W plikach:

app/admin/kontrolery/plik.php linia 482
app/admin/kontrolery/plik.php linia 544

wpfd_plik_pliku do pobrania

Akcja uruchamia się tuż przed pobraniem pliku.
Nie wyświetlaj niczego tutaj, ponieważ pobieranie pliku zostanie uszkodzone

Parametry:

object File id
array Source

Return :

void

W plikach:

app/site/controllers/file.php line 243
app/site/controllers/file.php line 324
app/site/controllers/file.php line 367
app/site/controllers/file.php line 408
app/site/controllers/ file.php wiersz 467

wpfd_file_indexed

Uruchamianie po zaindeksowaniu pliku

Parametry:

integer Inserted post id
array Post content to index

Return :

void

W plikach:

app / admin / models / fts.php line 1016

wpfd_file_uploaded

Akcja jest uruchamiana po przesłaniu pliku

Parametry:

integer|WP_Error The file ID on success. The value 0 or WP_Error on failure.
array Additional information

Return :

void

W plikach:

app/admin/models/files.php linia 620

wpfd_save_category

Akcja ognia po zapisaniu parametrów kategorii

Parametry:

integer Term id
array Category params

Return :

void

W plikach:

linia app / admin / controllers / category.php 155

wpfd_save_category_settings_button

Strzelaj przed przyciskiem Zapisz kategorię w prawym panelu

Parametry:

integer Current category id

Return :

void

W plikach:

app / admin / views / category / tpl / default.php wiersz 299

wpfd_save_file_params

Po zapisaniu danych pliku do bazy danych

Parametry:

array File data array

Return :

void

W plikach:

app/admin/models/file.php linia 170

wpfd_update_category_name

Zaktualizuj nazwę kategorii

Parametry:

integer Term id to change name
string New category name

Return :

void

W plikach:

linia app / admin / controllers / category.php 114

wpfd _ {$ themeName} _after_template_hooks

Akcja ognia po zawieszeniu szablonu

Parametry:

none

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-tree/theme.php linia 84
app/site/themes/wpfd-ggd/theme.php linia 116
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 458

wpfd _ {$ themeName} _after_theme_content

Wydruk akcji po treści motywu

Parametry:

object Current theme instance
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/tpl.php line 258
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php line 260
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php line 230
app/site/themes /templates/tpl-default.php linia 219

wpfd _ {$ themeName} _before_files_loop

Akcja jest uruchamiana przed zapętleniem plików

Parametry:

object Current theme params
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/tpl.php linia 138
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php linia 153
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php linia 171
app/site/themes /templates/tpl-default.php wiersz 139

wpfd _ {$ themeName} _before_files_loop_handlebars

Strzelaj, zanim pliki zapętlą się w szablonie kierownicy

Parametry:

array Current theme params
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/tpl.php linia 31
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php linia 46
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php linia 109
app/site/themes /templates/tpl-default.php wiersz 43

wpfd _ {$ themeName} _before_template_hooks

Strzelaj do akcji, zanim szablony podpiądą

Parametry:

none

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 368

wpfd _ {$ themeName} _before_theme_content

Wydruk akcji przed treścią motywu

Parametry:

object Current theme params

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-tree/tpl.php wiersz 137
app/site/themes/wpfd-tree/tpl.php line 208
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php line 102
app/site/themes /wpfd-default/tpl.php wiersz 26
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php wiersz 89
app/site/themes/templates/tpl-default.php wiersz 25

wpfd _ {$ themeName} _buttons

Działanie, aby wyświetlić przyciski

Parametry:

object Current file object
array Global config
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/tpl.php linia 212
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php line 218
app/site/themes/templates/tpl-default.php linia 198

wpfd _ {$ themeName} _buttons_handlebars

Przyciski drukowania akcji w szablonie kierownicy

Parametry:

array $config Main config
array $params Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-tree/tpl.php linia 72
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php linia 78
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php linia 110
app/site/themes /wpfd-ggd/tpl.php wiersz 71
app/site/themes/templates/tpl-default.php wiersz 101

wpfd _ {$ themeName} _columns

Działanie, aby wyświetlić kolumny

Parametry:

array Main config
array Category config

Return :

void

W plikach:

app / site / themes / wpfd-table / tpl.php line 163

wpfd _ {$ themeName} _file_block

Działanie, aby wyświetlić blok pliku

Parametry:

object Current file object
array Global config
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php linia 191

wpfd _ {$ themeName} _file_block_handlebars

Działanie, aby wyświetlić blok pliku w szablonie kierownicy

Parametry:

array Main config
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php wiersz 131

wpfd _ {$ themeName} _file_content

Akcja, aby wyświetlić zawartość pliku

Parametry:

object Current file object
array Global config
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-default/tpl.php linia 177
app/site/themes/templates/tpl-default.php linia 161

wpfd _ {$ themeName} _file_content_handlebars

Akcja wydrukuj zawartość pliku w szablonie kierownicy

Parametry:

array $config Main config
array $params Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-tree/tpl.php linia 32
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php linia 70
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php linia 32
app/site/themes /templates/tpl-default.php linia 65

wpfd _ {$ themeName} _file_info

Działanie, aby wyświetlić informacje o pliku

Parametry:

object Current file object
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/tpl.php linia 192
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php linia 198
app/site/themes/templates/tpl-default.php linia 180

wpfd _ {$ themeName} _file_info_handlebars

Działanie, aby wyświetlić informacje o pliku w szablonie kierownicy

Parametry:

array Global config
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-tree/tpl.php linia 54
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php linia 58
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php linia 91
app/site/themes /wpfd-ggd/tpl.php wiersz 53
app/site/themes/templates/tpl-default.php wiersz 84

wpfd _ {$ themeName} _folder_tree

Drzewo folderów wydruku akcji

Parametry:

object Current theme params
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/tpl.php linia 118
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php linia 133
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php linia 151
app/site/themes /templates/tpl-default.php linia 122

import_term_meta_key

Filtruje klucz meta dla importowanego fragmentu meta.

Parametry:

string $meta_key Meta key.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

W plikach:

app/admin/classes/import/class-wp-import.php linia 396

the_content_export

Filtruje treść postu używaną do eksportu WXR.

Parametry:

string $post_content Content of the current post.

Return :

void

W plikach:

app/admin/controllers/config.php linia 912

the_excerpt_export

Filtruje fragment postu użyty do eksportu WXR.

Parametry:

string $post_excerpt Excerpt for the current post.

Return :

void

W plikach:

app/admin/controllers/config.php linia 922

wp_import_existing_post

Identyfikator filtru istniejącego posta odpowiadającego aktualnie importowanemu postowi.
Zwróć 0, aby wymusić zaimportowanie wpisu.
Filtruj identyfikator, aby był czymś innym, aby zastąpić, który istniejący post jest zamapowany na zaimportowany post.

Parametry:

int $post_exists Post ID, or 0 if post did not exist.
array $post The post array to be inserted.

Return :

void

W plikach:

app/admin/classes/import/class-wp-import.php linia 609

wp_import_term_meta

Filtruje metadane dołączone do importowanego terminu.

Parametry:

array $termmeta Array of term meta.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

W plikach:

app/admin/classes/import/class-wp-import.php linia 381

wpfd_

Dodatkowe klasy do stołu

Parametry:

array

Return :

void

W plikach:

app / site / themes / wpfd-table / theme.php line 126

wpfd_before_save_category

Filtruj według parametrów kategorii przed zapisaniem w bazie danych

Parametry:

array Category params
integer Term id

Return :

array

W plikach:

app / admin / controllers / category.php linia 145

wpfd_before_save_file_metadata

Filtruj pozwala modyfikować metadane pliku przed zapisaniem w bazie danych

Parametry:

array File meta data array

Return :

array

W plikach:

app / admin / models / file.php linia 160

wpfd_before_save_file_params

Filtr pozwala modyfikować dane pliku przed zapisaniem w bazie danych

Parametry:

array File data array

Return :

array

W plikach:

app/admin/models/file.php linia 103

wpfd_before_update_category_name

Filtruj nazwę kategorii aktualizacji

Parametry:

string New category name
integer Term id to change name

Return :

string|boolean

W plikach:

app / admin / controllers / category.php wiersz 106

wpfd_before_upload_file

Filtruj przed przesłaniem pliku

Parametry:

array File data
integer Current user id

Return :

array

W plikach:

app / admin / models / files.php linia 572

wpfd_categories

Zezwalaj na filtrowanie listy kategorii z przodu

Parametry:

array

Return :

void

W plikach:

app/site/models/categoriesfront.php linia 134

wpfd_categories_order

Filtry pozwalają na zmianę kierunku porządkowania kategorii

Parametry:

string

Return :

string

W plikach:

app/site/models/categoriesfront.php linia 44
app/site/models/categoriesfront.php linia 247
app/site/models/categoriesfront.php linia 298
app/site/kontrolery/categories.php linia 70

wpfd_categories_orderby

Filtry pozwalają na zmianę kolumny kategorii

Parametry:

string

Return :

string

W plikach:

app/site/models/categoriesfront.php linia 55
app/site/models/categoriesfront.php linia 258
app/site/models/categoriesfront.php linia 309
app/site/kontrolery/categories.php linia 79

wpfd_clean_interval

Filtruj, aby zmienić czas czyszczenia śmieci, spowoduje to zastąpienie stałej WPFD_CLEAN_INTERVAL

Parametry:

$interval Time in second

Return :

void

W plikach:

app/functions.php wiersz 1386

wpfd_default_category_params

Filtry umożliwiają ustawienie domyślnych parametrów dla nowej kategorii

Parametry:

array Default values: order, orderby, roles, private

Return :

array

W plikach:

app/site/models/categoryfront.php linia 68
app/site/models/categoriesfront.php linia 424
app/admin/models/category.php linia 469

wpfd_default_category_visibility

Filtry umożliwiają konfigurację domyślnej widoczności

Parametry:

array Default values: roles, private

Return :

array

W plikach:

linia app/functions.php 2010

wpfd_file_info

Filtruj informacje o pliku z przodu

Parametry:

object File object

Return :

object

W plikach:

app/site/models/filefront.php linia 288
app/site/models/filefront.php linia 361

wpfd_file_params

Filtruj, aby zaktualizować dane przed załadowaniem do pól

Parametry:

array Data load to fields

Return :

array

W plikach:

app / admin / views / file / view.php wiersz 102

wpfd_file_title

Filtruj, aby zmienić tytuł pliku

Parametry:

string File title
integer File id

Return :

string

W plikach:

app/site/models/filefront.php linia 121
app/site/models/filefront.php linia 328
app/site/models/filefront.php linia 235
app/site/models/filesfront.php linia 198
app/site/models/ filesfront.php wiersz 297

wpfd_generate_preview_page_number

Maksymalna liczba stron podczas generowania obrazu podglądu

Parametry:

integer

Return :

void

W plikach:

app/admin/models/generatepreview.php linia 338
app/admin/models/generatepreview.php linia 494

wpfd_generate_preview_queue_interval

Filtruj, aby zmienić, generuj okres podglądu, spowoduje to zastąpienie stałej WPFD_GENERATE_PREVIEW_QUEUE_INTERVAL

Parametry:

$interval Time in second

Return :

void

W plikach:

linia app/functions.php 1963

wpfd_generated_preview_file_real_path

Filtr pozwala zrobić wszystko z wygenerowanym plikiem podglądu

Parametry:

string

Return :

void

W plikach:

app/admin/models/generatepreview.php linia 589

wpfd_get_support_cloud

Filtruj zwroty obsługiwane platformy chmurowe
Wymagaj wykrywania, skąd pochodzą kategorie / pliki

Parametry:

array Cloud platform list

Return :

array

W plikach:

app / functions.php 769

wpfd_get_template

Zezwalaj na filtr wtyczek innych firm

Parametry:

string Template path
string Template name
array Template variables
string Template path dir
string Default path dir

Return :

string

W plikach:

app / functions.php 625

wpfd_index_file

Filtruj, aby dodać zawartość pliku do indeksu

Parametry:

array Chunks
WP_Post Post object

Return :

void

W plikach:

app / admin / models / fts.php line 1000

wpfd_locate_template

Filtruj po ścieżce znalezionego szablonu zwrotu

Parametry:

string Template path
string Template name
string Template path dir

Return :

void

W plikach:

app / functions.php 587

wpfd_locate_theme

Filtruj po ścieżce znalezionego szablonu zwrotu

Parametry:

string Template path
string Template name
string Template path dir

Return :

void

W plikach:

app / functions.php wiersz 712

wpfd_not_authorized_redirect_url

Filtruj, aby przekierować użytkownika, gdy nie ma autoryzacji do pobrania bieżącego pliku

Parametry:

string

Return :

void

W plikach:

app/site/controllers/file.php wiersz 197

wpfd_preview_service_url

Filtruj, aby zmienić adres URL usługi podglądu

Parametry:

string Preview url with %s placeholder for url

Return :

string

W plikach:

app / site / helpers / WpfdHelperFile.php linia 84

wpfd_preview_url

Filtruj, aby zmienić adres URL podglądu

Parametry:

string Output url
string Preview url with %s placeholder for file encoded url
string Ajax Url to preview file

Return :

string

W plikach:

app / site / helpers / WpfdHelperFile.php linia 95

wpfd_previews_path

Filtruj, aby zmienić ścieżkę podglądu pliku

Parametry:

$path

Return :

void

W plikach:

app/admin/models/generatepreview.php linia 912

wpfd_real_abs_path

Filtr, aby naprawić błędną ABSPATH na niektórych hostingach/serwerach

Parametry:

string

Return :

void

W plikach:

app/functions.php wiersz 791

wpfd_search_results

Filtry wyników wyszukiwania

Parametry:

array Files results
array Search filters

Return :

array

W plikach:

app/site/models/search.php linia 370

wpfd_search_results_file_title_length

Pozwól zmienić długość pliku w wynikach wyszukiwania

Parametry:

integer

Return :

void

W plikach:

app/site/models/search.php linia 532

wpfd_search_results_order

Kierunek kolejności wyników wyszukiwania

Parametry:

string

Return :

void

W plikach:

app/site/models/search.php linia 200

wpfd_search_results_orderby

Uporządkuj wyniki wyszukiwania według

Parametry:

string

Return :

void

W plikach:

app/site/models/search.php wiersz 193

wpfd_search_tags_relation

Filtr pozwala na zmianę relacji znaczników

Parametry:

string

Return :

void

W plikach:

app/site/models/search.php wiersz 110

wpfd_selected_file

Filtr pliku wybranego do pobrania

Parametry:

array

Return :

void

W plikach:

app / site / controllers / files.php wiersz 176

wpfd_selected_files

Filtruj pliki wybrane do pobrania

Parametry:

array

Return :

void

W plikach:

app / site / controllers / files.php wiersz 55

wpfd_statistics_filter_by

Filtruj statystyki według

Parametry:

array

Return :

void

W plikach:

app / admin / views / statistics / tpl / filters.php wiersz 44

wpfd_statistics_filter_by_placeholder

Filtrowanie statystyk według symboli zastępczych

Parametry:

array

Return :

void

W plikach:

app / admin / views / statistics / tpl / filters.php wiersz 51

wpfd_statistics_get_selection_arguments

Statystyki otrzymują argumenty wartości wyboru

Parametry:

array
string
string

Return :

void

W plikach:

app / admin / models / statistics.php wiersz 169

wpfd_statistics_get_selection_posts_clauses

Statystyki otrzymują klauzule postów wyboru

Parametry:

array
string
string

Return :

void

W plikach:

linia app / admin / models / statistics.php 353

wpfd_statistics_get_selection_value

Statystyki uzyskują wartość wyboru

Parametry:

array
string

Return :

void

W plikach:

wiersz app / admin / models / statistics.php 96

wpfd_statistics_type

Zmień typ statystyki

Parametry:

string
string
string

Return :

void

W plikach:

app / admin / models / statistics.php 362

wpfd_token_live_time

Filtruj, aby zmienić czas działania tokena

Parametry:

int Token live time in seconds

Return :

int

W plikach:

app/site/models/tokens.php linia 123
app/site/models/tokens.php linia 170
app/functions.php linia 1364

wpfd_upload_dir

Filtr pozwala zmienić katalog wgrywania plików

Parametry:

string

Return :

void

W plikach:

app/admin/classes/WpfdBase.php wiersz 54

wpfd_user_can

Możliwość sprawdzania filtru bieżącego użytkownika do zarządzania plikami

Parametry:

boolean The current user has the given capability
string Action name

Return :

boolean

W plikach:

jutranslation/jutranslation.php linia 100
app/admin/classes/install-wizard/install-wizard.php linia 54
app/functions.php linia 820
app/functions.php linia 837
app/functions.php linia 881
app/functions.php linia 901
app/functions.php linia 921
app/functions.php linia 941
app/functions.php linia 991
app/functions.php linia 1041

wpfd_user_can

Możliwość sprawdzenia filtru bieżącego użytkownika w celu edycji ustawień uprawnień

Parametry:

boolean The current user has the given capability
string Action name

Return :

boolean

W plikach:

jutranslation/jutranslation.php linia 100
app/admin/classes/install-wizard/install-wizard.php linia 54
app/functions.php linia 820
app/functions.php linia 837
app/functions.php linia 881
app/functions.php linia 901
app/functions.php linia 921
app/functions.php linia 941
app/functions.php linia 991
app/functions.php linia 1041

wpfd_you_dont_have_permission_redirect_url

Filtruj, aby przekierować użytkownika, gdy nie ma uprawnień do pobierania bieżącego pliku

Parametry:

string

Return :

void

W plikach:

app/site/controllers/file.php wiersz 178

wpfd _ {$ themeName} _back_button_handlebars

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy przycisku Wstecz

Parametry:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1554

wpfd _ {$ themeName} _category_item

Filtruj, aby zmienić element HTML i argumenty kategorii

Parametry:

array Template array
object Current category object
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1703

wpfd _ {$ themeName} _category_item_handlebars

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownic pozycji kategorii

Parametry:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1648

wpfd _ {$ themeName} _category_title

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty tytułu kategorii

Parametry:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1608

wpfd _ {$ themeName} _category_title_handlebars

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy tytułu kategorii

Parametry:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1575

wpfd _ {$ themeName} _category_tree

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty drzewa kategorii

Parametry:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php wiersz 1744

wpfd _ {$ themeName} _column_created_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML utworzonej kolumny daty

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app / site / themes / wpfd-table / theme.php line 719

wpfd _ {$ themeName} _column_description_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML kolumny opisu

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app / site / themes / wpfd-table / theme.php line 623

wpfd _ {$ themeName} _column_download_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML kolumny pobierania

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app / site / themes / wpfd-table / theme.php linia 767

wpfd _ {$ themeName} _column_hits_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek html kolumny wyników

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app / site / themes / wpfd-table / theme.php line 695

wpfd _ {$ themeName} _column_modified_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML zmodyfikowanej kolumny daty

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app / site / themes / wpfd-table / theme.php line 743

wpfd _ {$ themeName} _column_size_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML kolumny rozmiaru

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app / site / themes / wpfd-table / theme.php line 671

wpfd _ {$ themeName} _column_title_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML kolumny tytułu

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app / site / themes / wpfd-table / theme.php line 599

wpfd _ {$ themeName} _column_version_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML kolumny wersji

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app / site / themes / wpfd-table / theme.php line 647

wpfd _ {$ themeName} _content_wrapper

Filtruj, aby zmienić wyjście opakowania zawartości

Parametry:

string Content wrapper
object Current theme object

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 498

wpfd _ {$ themeName} _content_wrapper_input

Filtry do drukowania ukrytych danych wejściowych poniżej opakowania zawartości

Parametry:

string Input html
object Current theme object

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 523

wpfd _ {$ themeName} _file_download_button_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty przycisku pobierania

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1303

wpfd _ {$ themeName} _file_download_button_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy przycisku pobierania

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1250

wpfd _ {$ themeName} _file_info_created_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty utworzone

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 957

wpfd _ {$ themeName} _file_info_created_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty utworzonych kierownic

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 919

wpfd _ {$ themeName} _file_info_description_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty opisu

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 654

wpfd _ {$ themeName} _file_info_description_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy opisu

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 614

wpfd _ {$ themeName} _file_info_hits_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty trafień

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 883

wpfd _ {$ themeName} _file_info_hits_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić kod HTML i argumenty kierowania trafień

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 845

wpfd _ {$ themeName} _file_info_icon_hanlebars

Filtruj, aby zmienić ikonę HTML dla szablonu kierownicy

Parametry:

string Output html for handlebars template
array Main config
array Current category config

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php linia 196
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1070

wpfd _ {$ themeName} _file_info_icon_html

Filtruj, aby zmienić ikonę HTML

Parametry:

string Output html for handlebars template
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php linia 281
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1114

wpfd _ {$ themeName} _file_info_modified_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty zmodyfikowane

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1031

wpfd _ {$ themeName} _file_info_modified_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty zmodyfikowanej kierownicy

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 993

wpfd _ {$ themeName} _file_info_size_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty rozmiaru

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 809

wpfd _ {$ themeName} _file_info_size_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty rozmiaru kierownicy

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 770

wpfd _ {$ themeName} _file_info_title_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty tytułu

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php linia 311
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1201

wpfd _ {$ themeName} _file_info_title_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy tytułu

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php linia 224
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1155

wpfd _ {$ themeName} _file_info_version_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty wersji

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 733

wpfd _ {$ themeName} _file_info_version_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy wersji

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 692

wpfd _ {$ themeName} _file_open_pdf_button_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty przycisku Otwórz pdf

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1440

wpfd _ {$ themeName} _file_open_pdf_button_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty otwartych kierownic przycisków pdf

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1352

wpfd _ {$ themeName} _file_preview_button_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty przycisku podglądu

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1475

wpfd _ {$ themeName} _file_preview_button_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy przycisku podglądu

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php linia 1384

Composer

logo kompozytora Oto rozwiązanie pozwalające używać naszych wtyczek jako zależności kompozytora.
Musisz zadeklarować w swoim pliku composer.json repozytorium joomunited, upewnij się, że zastąpiłeś TWÓJ_TOKEN w url swoim własnym tokenem. Możesz go znaleźć pod adresem https://www.joomunited.com/my-account/my-membership pod akordeonem żetonowym Composer .
{
"repositories":[
{
"type":"package",
"package":{
"name":"joomunited/wp-file-download",
"version":"master",
"type":"wordpress-plugin ",
"dist":{
"type":"zip",
"url":"https://www.joomunited.com/extra/download/wp-file-download/TWÓJ_TOKEN",
"reference":"master"
}
}
}
],
"require":{
"composer/installers":"~1.0",
"joomunited/wp-file-download":"dev-master"
}
}

Ustaw klucz aktualizacji programowo za pomocą WP CLI

Użyj tego samego klucza, którego użyłeś do instalacji kompozytora i uruchom to polecenie kompozytora, aby ustawić token
aktualizacji opcja wp update ju_user_token "TWÓJ_TOKEN"