WP File Download Dokumentacja programisty

Ta dokumentacja pomoże doświadczonym programistom podłączyć dowolną inną usługę za pomocą naszej wtyczki. Oto wszystkie działania i filtry dla tej wtyczki. Jeśli potrzebujesz więcej, możesz poprosić o to dedykowane forum. Dziękujemy za skorzystanie z naszej wtyczki!

wpdf_admin_notices

Akcja, aby napisać powiadomienie o imporcie

Parametry:

none

Return :

void

W plikach:

app / admin / views / wpfd / tpl / ui-default.php wiersz 134
app / admin / views / iconsbuilder / tpl / default.php wiersz 40
app / admin / views / config / tpl / ui-default.php wiersz 38

wpfd_addon_update_version_description

Wersja aktualizacji i opis działania po skopiowaniu

Parametry:

string Version
string Description
string Category from
string Category TermId

Return :

void

W plikach:

app/admin/controllers/files.php line 539
app/admin/controllers/files.php line 633
app/admin/controllers/files.php line 1867
app/admin/controllers/files.php line 666
app/admin/controllers/files.php line 978
app/admin/controllers/files.php line 1485
app/admin/controllers/files.php line 2281
app/admin/controllers/files.php line 2773
app/admin/controllers/files.php line 731
app/admin/controllers/files.php line 1945
app/admin/controllers/files.php line 790
app/admin/controllers/files.php line 917
app/admin/controllers/files.php line 1244
app/admin/controllers/files.php line 2006
app/admin/controllers/files.php line 2148
app/admin/controllers/files.php line 2485
app/admin/controllers/files.php line 854
app/admin/controllers/files.php line 1365
app/admin/controllers/files.php line 2075
app/admin/controllers/files.php line 1037
app/admin/controllers/files.php line 1147
app/admin/controllers/files.php line 2209
app/admin/controllers/files.php line 2625
app/admin/controllers/files.php line 1113
app/admin/controllers/files.php line 2367
app/admin/controllers/files.php line 1180
app/admin/controllers/files.php line 1544
app/admin/controllers/files.php line 2699
app/admin/controllers/files.php line 2831
app/admin/controllers/files.php line 1308
app/admin/controllers/files.php line 1424
app/admin/controllers/files.php line 1619
app/admin/controllers/files.php line 1780
app/admin/controllers/files.php line 2414
app/admin/controllers/files.php line 2552
app / admin / kontrolers / files.php wiersz 2919

wpfd_admin_after_file_title_field

Akcja rzucona za pole tytułu

Parametry:

string Current file information

Return :

void

W plikach:

app/admin/forms/file.xml line 37

wpfd_after_bottom_file_save_settings

Działanie rzucone po przycisku ustawień zapisywania dolnego pliku

Parametry:

string Current file information

Return :

void

W plikach:

app/admin/forms/file.xml line 212

wpfd_after_category_main_settings

Akcja ognia po głównych ustawieniach kategorii w prawym panelu

Parametry:

integer Current category id

Return :

void

W plikach:

app/admin/views/category/tpl/default.php line 170

wpfd_after_create_new_category

Działanie po utworzeniu nowej kategorii

Parametry:

integer New category id
string Category created name

Return :

void

W plikach:

app/admin/controllers/category.php line 78

wpfd_after_fieldset_category_main_settings

Akcja ognia po ustawieniu pola głównych ustawień kategorii w prawym panelu

Parametry:

integer Current category id

Return :

void

W plikach:

app/admin/views/category/tpl/default.php line 179

wpfd_after_file_file_main_settings

Działanie rzucone po echu wszystkich danych wejściowych ustawień pliku

Parametry:

string Current file information

Return :

void

W plikach:

app / admin / form / file.xml wiersz 192

wpfd_after_single_file_info

Uruchamianie po informacji o pliku na ekranie pojedynczego pliku

Parametry:

object File object

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/templates/tpl-single.php line 65

wpfd_after_template_part

Pożar akcji po nazwie części szablonu

Parametry:

string Template name
string Template path dir
string Template path
array Template variables

Return :

void

W plikach:

app/functions.php line 647

wpfd_before_category_main_settings

Strzelaj przed ustawieniami głównymi kategorii w prawym panelu

Parametry:

integer Current category id

Return :

void

W plikach:

app/admin/views/category/tpl/default.php line 69

wpfd_before_fieldset_category_main_settings

Akcja ognia przed ustawieniem głównego pola kategorii kategorii w prawym panelu

Parametry:

integer Current category id

Return :

void

W plikach:

app/admin/views/category/tpl/default.php line 56

wpfd_before_index_remove

Akcja jest uruchamiana przed usunięciem indeksu

Parametry:

integer Post id

Return :

void

W plikach:

app/admin/models/fts.php line 914

wpfd_before_single_file_info

Uruchomienie akcji przed wyświetleniem informacji o pliku na ekranie pojedynczego pliku

Parametry:

object File object

Return :

void

W plikach:

app / site / themes / templates / tpl-single.php wiersz 49

wpfd_before_template_part

Wystrzelenie akcji przed częścią szablonu o nazwie

Parametry:

string Template name
string Template path dir
string Template path
array Template variables

Return :

void

W plikach:

app/functions.php line 635

wpfd_file_deleted

Wywołanie akcji po usunięciu pliku

Parametry:

array Deleted file info
WP_Term Category the file was deleted from
array Additional information

Return :

void

W plikach:

app/admin/controllers/file.php line 474
app / admin / kontrolers / file.php wiersz 536

wpfd_plik_pliku do pobrania

Akcja ognia tuż przed pobraniem pliku.
Nie odbijaj tutaj żadnych treści, ponieważ pobieranie pliku ulegnie uszkodzeniu

Parametry:

object File id
array Source

Return :

void

W plikach:

app/site/controllers/file.php line 231
app/site/controllers/file.php line 312
app/site/controllers/file.php line 355
app/site/controllers/file.php line 396
app/site/controllers/file.php line 455

wpfd_file_indexed

Uruchamianie po zaindeksowaniu pliku

Parametry:

integer Inserted post id
array Post content to index

Return :

void

W plikach:

app/admin/models/fts.php line 1016

wpfd_file_uploaded

Akcja jest uruchamiana po przesłaniu pliku

Parametry:

integer|WP_Error The file ID on success. The value 0 or WP_Error on failure.
array Additional information

Return :

void

W plikach:

app/admin/models/files.php line 619

wpfd_save_category

Akcja ognia po zapisaniu parametrów kategorii

Parametry:

integer Term id
array Category params

Return :

void

W plikach:

app/admin/controllers/category.php line 155

wpfd_save_category_settings_button

Strzelaj przed przyciskiem Zapisz kategorię w prawym panelu

Parametry:

integer Current category id

Return :

void

W plikach:

app / admin / views / category / tpl / default.php wiersz 299

wpfd_save_file_params

Po zapisaniu danych pliku do bazy danych

Parametry:

array File data array

Return :

void

W plikach:

app/admin/models/file.php line 160

wpfd_update_category_name

Zaktualizuj nazwę kategorii

Parametry:

integer Term id to change name
string New category name

Return :

void

W plikach:

app/admin/controllers/category.php line 114

wpfd _ {$ themeName} _after_template_hooks

Akcja ognia po zawieszeniu szablonu

Parametry:

none

Return :

void

W plikach:

app / site / themes / wpfd-tree / theme.php wiersz 83
app / site / themes / wpfd-ggd / theme.php wiersz 115
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 457

wpfd _ {$ themeName} _after_theme_content

Wydruk akcji po treści motywu

Parametry:

object Current theme instance
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-default/tpl.php line 240
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php line 212
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php line 236
app/site/themes/templates/tpl-default.php line 218

wpfd _ {$ themeName} _before_files_loop

Akcja jest uruchamiana przed zapętleniem plików

Parametry:

object Current theme params
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-default/tpl.php line 152
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php line 172
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php line 138
app/site/themes/templates/tpl-default.php line 138

wpfd _ {$ themeName} _before_files_loop_handlebars

Strzelaj, zanim pliki zapętlą się w szablonie kierownicy

Parametry:

array Current theme params
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-default/tpl.php line 31
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php line 95
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php line 31
app/site/themes/templates/tpl-default.php line 29

wpfd _ {$ themeName} _before_template_hooks

Strzelaj do akcji, zanim szablony podpiądą

Parametry:

none

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 367

wpfd _ {$ themeName} _before_theme_content

Wydruk akcji przed treścią motywu

Parametry:

object Current theme params

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-tree/tpl.php line 138
app/site/themes/wpfd-tree/tpl.php line 189
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php line 116
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php line 136
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php line 102
app/site/themes/templates/tpl-default.php line 106

wpfd _ {$ themeName} _buttons

Działanie, aby wyświetlić przyciski

Parametry:

object Current file object
array Global config
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-default/tpl.php line 217
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php line 212
app/site/themes/templates/tpl-default.php line 197

wpfd _ {$ themeName} _buttons_handlebars

Przyciski drukowania akcji w szablonie kierownicy

Parametry:

array $config Main config
array $params Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-tree/tpl.php line 73
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php line 95
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php line 71
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php line 78
app/site/themes/templates/tpl-default.php line 87

wpfd _ {$ themeName} _columns

Działanie, aby wyświetlić kolumny

Parametry:

array Main config
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/tpl.php line 163

wpfd _ {$ themeName} _file_block

Działanie, aby wyświetlić blok pliku

Parametry:

object Current file object
array Global config
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php line 192

wpfd _ {$ themeName} _file_block_handlebars

Działanie, aby wyświetlić blok pliku w szablonie kierownicy

Parametry:

array Main config
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php line 117

wpfd _ {$ themeName} _file_content

Akcja, aby wyświetlić zawartość pliku

Parametry:

object Current file object
array Global config
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-default/tpl.php line 176
app/site/themes/templates/tpl-default.php line 160

wpfd _ {$ themeName} _file_content_handlebars

Akcja wydrukuj zawartość pliku w szablonie kierownicy

Parametry:

array $config Main config
array $params Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-tree/tpl.php line 33
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php line 55
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php line 32
app/site/themes/templates/tpl-default.php line 51

wpfd _ {$ themeName} _file_info

Działanie, aby wyświetlić informacje o pliku

Parametry:

object Current file object
array Category config

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-default/tpl.php line 197
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php line 192
app/site/themes/templates/tpl-default.php line 179

wpfd _ {$ themeName} _file_info_handlebars

Działanie, aby wyświetlić informacje o pliku w szablonie kierownicy

Parametry:

array Global config
array Category config

Return :

void

W plikach:

app / site / themes / wpfd-tree / tpl.php linia 55
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php line 76
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php line 53
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php line 58
app/site/themes/templates/tpl-default.php line 70

wpfd _ {$ themeName} _folder_tree

Drzewo folderów wydruku akcji

Parametry:

object Current theme params
array Category config

Return :

void

W plikach:

app / site / themes / wpfd-default / tpl.php wiersz 132
app / site / themes / wpfd-ggd / tpl.php linia 152
app / site / themes / wpfd-table / tpl.php wiersz 118
app / site / themes / templates / tpl-default.php wiersz 121

wpfd_

Dodatkowe klasy do stołu

Parametry:

array

Return :

void

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php line 126

wpfd_before_save_category

Filtruj według parametrów kategorii przed zapisaniem w bazie danych

Parametry:

array Category params
integer Term id

Return :

array

W plikach:

app/admin/controllers/category.php line 145

wpfd_before_save_file_metadata

Filtruj pozwala modyfikować metadane pliku przed zapisaniem w bazie danych

Parametry:

array File meta data array

Return :

array

W plikach:

app/admin/models/file.php line 151

wpfd_before_save_file_params

Filtr pozwala modyfikować dane pliku przed zapisaniem w bazie danych

Parametry:

array File data array

Return :

array

W plikach:

app / admin / models / file.php linia 101

wpfd_before_update_category_name

Filtruj nazwę kategorii aktualizacji

Parametry:

string New category name
integer Term id to change name

Return :

string|boolean

W plikach:

app / admin / kontrolers / category.php wiersz 106

wpfd_before_upload_file

Filtruj przed przesłaniem pliku

Parametry:

array File data
integer Current user id

Return :

array

W plikach:

app / admin / models / files.php linia 572

wpfd_categories_order

Filtry pozwalają na zmianę kierunku porządkowania kategorii

Parametry:

string

Return :

string

W plikach:

app/site/models/categoriesfront.php line 44
app/site/models/categoriesfront.php line 236
app/site/models/categoriesfront.php line 287
app/site/controllers/categories.php line 70

wpfd_categories_orderby

Filtry pozwalają na zmianę kolumny kategorii

Parametry:

string

Return :

string

W plikach:

app/site/models/categoriesfront.php line 55
app/site/models/categoriesfront.php line 247
app/site/models/categoriesfront.php line 298
Aplikacja / witryna / kontrolery / kategorie. linia 79 linii

wpfd_clean_interval

Filtruj, aby zmienić czas czyszczenia śmieci, spowoduje to zastąpienie stałej WPFD_CLEAN_INTERVAL

Parametry:

$interval Time in second

Return :

void

W plikach:

app/functions.php line 1251

wpfd_default_category_params

Filtry umożliwiają ustawienie domyślnych parametrów dla nowej kategorii

Parametry:

array Default values: order, orderby, roles, private

Return :

array

W plikach:

app / site / models / categoryfront.php wiersz 67
app / site / models / categoriesfront.php wiersz 413
app / admin / models / category.php linia 469

wpfd_default_category_visibility

Filtry umożliwiają konfigurację domyślnej widoczności

Parametry:

array Default values: roles, private

Return :

array

W plikach:

app/functions.php line 1869

wpfd_file_info

Filtruj informacje o pliku z przodu

Parametry:

object File object

Return :

object

W plikach:

app/site/models/filefront.php line 270
app/site/models/filefront.php line 343

wpfd_file_params

Filtruj, aby zaktualizować dane przed załadowaniem do pól

Parametry:

array Data load to fields

Return :

array

W plikach:

app / admin / views / file / view.php wiersz 102

wpfd_file_title

Filtruj, aby zmienić tytuł pliku

Parametry:

string File title
integer File id

Return :

string

W plikach:

app/site/models/filesfront.php line 192
app / site / models / filesfront.php wiersz 286
app/site/models/filefront.php line 109
app/site/models/filefront.php line 310
app / site / models / filefront.php linia 223

wpfd_generate_preview_queue_interval

Filtruj, aby zmienić, generuj okres podglądu, spowoduje to zastąpienie stałej WPFD_GENERATE_PREVIEW_QUEUE_INTERVAL

Parametry:

$interval Time in second

Return :

void

W plikach:

app/functions.php line 1822

wpfd_get_support_cloud

Obsługiwana platforma chmurowa obsługująca filtr zwrotów
Wymagaj wykrycia, skąd pochodzą kategorie / pliki

Parametry:

array Cloud platform list

Return :

array

W plikach:

app/functions.php line 769

wpfd_get_template

Zezwalaj na filtr wtyczek innych firm

Parametry:

string Template path
string Template name
array Template variables
string Template path dir
string Default path dir

Return :

string

W plikach:

app/functions.php line 625

wpfd_index_file

Filtruj, aby dodać zawartość pliku do indeksu

Parametry:

array Chunks
WP_Post Post object

Return :

void

W plikach:

app / admin / models / fts.php linia 1000

wpfd_locate_template

Filtruj po ścieżce znalezionego szablonu zwrotu

Parametry:

string Template path
string Template name
string Template path dir

Return :

void

W plikach:

app/functions.php line 587

wpfd_locate_theme

Filtruj po ścieżce znalezionego szablonu zwrotu

Parametry:

string Template path
string Template name
string Template path dir

Return :

void

W plikach:

app/functions.php line 712

wpfd_not_authorized_redirect_url

Filtruj, aby przekierować użytkownika, gdy nie ma autoryzacji do pobrania bieżącego pliku

Parametry:

string

Return :

void

W plikach:

app/site/controllers/file.php line 185

wpfd_preview_service_url

Filtruj, aby zmienić adres URL usługi podglądu

Parametry:

string Preview url with %s placeholder for url

Return :

string

W plikach:

app/site/helpers/WpfdHelperFile.php line 84

wpfd_preview_url

Filtruj, aby zmienić adres URL podglądu

Parametry:

string Output url
string Preview url with %s placeholder for file encoded url
string Ajax Url to preview file

Return :

string

W plikach:

app / site / helpers / WpfdHelperFile.php wiersz 95

wpfd_previews_path

Filtruj, aby zmienić ścieżkę podglądu pliku

Parametry:

$path

Return :

void

W plikach:

app / admin / models / generatedpreview.php wiersz 735

wpfd_search_results

Filtry wyników wyszukiwania

Parametry:

array Files results
array Search filters

Return :

array

W plikach:

app/site/models/search.php line 350

wpfd_search_results_file_title_length

Pozwól zmienić długość pliku w wynikach wyszukiwania

Parametry:

integer

Return :

void

W plikach:

app/site/models/search.php line 510

wpfd_search_tags_relation

Filtr pozwala na zmianę relacji znaczników

Parametry:

string

Return :

void

W plikach:

app / site / models / search.php linia 106

wpfd_selected_file

Filtr pliku wybranego do pobrania

Parametry:

array

Return :

void

W plikach:

app/site/controllers/files.php line 176

wpfd_selected_files

Filtruj pliki wybrane do pobrania

Parametry:

array

Return :

void

W plikach:

app / site / kontrolers / files.php wiersz 55

wpfd_statistics_filter_by

Filtruj statystyki według

Parametry:

array

Return :

void

W plikach:

app/admin/views/statistics/tpl/filters.php line 44

wpfd_statistics_filter_by_placeholder

Filtrowanie statystyk według symboli zastępczych

Parametry:

array

Return :

void

W plikach:

app / admin / views / statistics / tpl / filter.php wiersz 51

wpfd_statistics_get_selection_arguments

Statystyki otrzymują argumenty wartości wyboru

Parametry:

array
string
string

Return :

void

W plikach:

app/admin/models/statistics.php line 169

wpfd_statistics_get_selection_posts_clauses

Statystyki otrzymują klauzule postów wyboru

Parametry:

array
string
string

Return :

void

W plikach:

app/admin/models/statistics.php line 353

wpfd_statistics_get_selection_value

Statystyki uzyskują wartość wyboru

Parametry:

array
string

Return :

void

W plikach:

app/admin/models/statistics.php line 96

wpfd_statistics_type

Zmień typ statystyki

Parametry:

string
string
string

Return :

void

W plikach:

app / admin / models / statistics.php linia 362

wpfd_token_live_time

Filtruj, aby zmienić czas działania tokena

Parametry:

int Token live time in seconds

Return :

int

W plikach:

app/site/models/tokens.php line 123
Aplikacja / witryna / modele / tokens.php linia 170
app/functions.php line 1229

wpfd_user_can

Możliwość sprawdzania filtru bieżącego użytkownika do zarządzania plikami

Parametry:

boolean The current user has the given capability
string Action name

Return :

boolean

W plikach:

app / admin / klas / install-wizard / install-wizard.php wiersz 54
app/functions.php line 804
app/functions.php line 821
app/functions.php line 865
app/functions.php line 885
app/functions.php line 905
app / functions.php wiersz 925
jutranslation / jutranslation.php wiersz 100

wpfd_user_can

Możliwość sprawdzenia filtru bieżącego użytkownika w celu edycji ustawień uprawnień

Parametry:

boolean The current user has the given capability
string Action name

Return :

boolean

W plikach:

app / admin / klas / install-wizard / install-wizard.php wiersz 54
app/functions.php line 804
app/functions.php line 821
app/functions.php line 865
app/functions.php line 885
app/functions.php line 905
app / functions.php wiersz 925
jutranslation / jutranslation.php wiersz 100

wpfd_you_dont_have_permission_redirect_url

Filtruj, aby przekierować użytkownika, gdy nie ma uprawnień do pobierania bieżącego pliku

Parametry:

string

Return :

void

W plikach:

app / site / kontrolers / file.php wiersz 166

wpfd _ {$ themeName} _back_button_handlebars

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy przycisku Wstecz

Parametry:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1548

wpfd _ {$ themeName} _category_item

Filtruj, aby zmienić element HTML i argumenty kategorii

Parametry:

array Template array
object Current category object
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1697

wpfd _ {$ themeName} _category_item_handlebars

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownic pozycji kategorii

Parametry:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1642

wpfd _ {$ themeName} _category_title

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty tytułu kategorii

Parametry:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1602

wpfd _ {$ themeName} _category_title_handlebars

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy tytułu kategorii

Parametry:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1569

wpfd _ {$ themeName} _category_tree

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty drzewa kategorii

Parametry:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1738

wpfd _ {$ themeName} _column_created_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML utworzonej kolumny daty

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php line 719

wpfd _ {$ themeName} _column_description_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML kolumny opisu

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php line 623

wpfd _ {$ themeName} _column_download_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML kolumny pobierania

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php line 767

wpfd _ {$ themeName} _column_hits_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek html kolumny wyników

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php line 695

wpfd _ {$ themeName} _column_modified_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML zmodyfikowanej kolumny daty

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php line 743

wpfd _ {$ themeName} _column_size_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML kolumny rozmiaru

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php line 671

wpfd _ {$ themeName} _column_title_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML kolumny tytułu

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php line 599

wpfd _ {$ themeName} _column_version_header_html

Filtruj, aby zmienić nagłówek HTML kolumny wersji

Parametry:

string Header html

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php line 647

wpfd _ {$ themeName} _content_wrapper

Filtruj, aby zmienić wyjście opakowania zawartości

Parametry:

string Content wrapper
object Current theme object

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 497

wpfd _ {$ themeName} _content_wrapper_input

Filtry do drukowania ukrytych danych wejściowych poniżej opakowania zawartości

Parametry:

string Input html
object Current theme object

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 522

wpfd _ {$ themeName} _file_download_button_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty przycisku pobierania

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1297

wpfd _ {$ themeName} _file_download_button_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy przycisku pobierania

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1244

wpfd _ {$ themeName} _file_info_created_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty utworzone

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 955

wpfd _ {$ themeName} _file_info_created_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty utworzonych kierownic

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 917

wpfd _ {$ themeName} _file_info_description_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty opisu

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 652

wpfd _ {$ themeName} _file_info_description_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy opisu

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 612

wpfd _ {$ themeName} _file_info_hits_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty trafień

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 881

wpfd _ {$ themeName} _file_info_hits_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić kod HTML i argumenty kierowania trafień

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 843

wpfd _ {$ themeName} _file_info_icon_hanlebars

Filtruj, aby zmienić ikonę HTML dla szablonu kierownicy

Parametry:

string Output html for handlebars template
array Main config
array Current category config

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php line 196
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1068

wpfd _ {$ themeName} _file_info_icon_html

Filtruj, aby zmienić ikonę HTML

Parametry:

string Output html for handlebars template
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

string

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php line 281
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1112

wpfd _ {$ themeName} _file_info_modified_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty zmodyfikowane

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1029

wpfd _ {$ themeName} _file_info_modified_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty zmodyfikowanej kierownicy

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 991

wpfd _ {$ themeName} _file_info_size_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty rozmiaru

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 807

wpfd _ {$ themeName} _file_info_size_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty rozmiaru kierownicy

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 768

wpfd _ {$ themeName} _file_info_title_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty tytułu

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php line 311
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1195

wpfd _ {$ themeName} _file_info_title_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy tytułu

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app / site / themes / wpfd-table / theme.php wiersz 224
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1152

wpfd _ {$ themeName} _file_info_version_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty wersji

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 731

wpfd _ {$ themeName} _file_info_version_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy wersji

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 690

wpfd _ {$ themeName} _file_open_pdf_button_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty przycisku Otwórz pdf

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1434

wpfd _ {$ themeName} _file_open_pdf_button_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty otwartych kierownic przycisków pdf

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1346

wpfd _ {$ themeName} _file_preview_button_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty przycisku podglądu

Parametry:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php line 1469

wpfd _ {$ themeName} _file_preview_button_handlebars_args

Filtruj, aby zmienić HTML i argumenty kierownicy przycisku podglądu

Parametry:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

W plikach:

app / site / themes / templates / wpfd-theme.class.php wiersz 1378

Composer

logo kompozytora Oto rozwiązanie pozwalające wykorzystać nasze wtyczki jako zależność kompozytora.
Musisz zadeklarować w swoim pliku composer.json repozytorium Joomunited, pamiętaj o zastąpieniu YOUR_TOKEN w adresie URL własnym tokenem. Możesz to znaleźć pod https://www.joomunited.com/my-account pod akordeonem tokena Composer .
{
   "repositories":[
      {
         "type":"package",
         "package":{
            "name":"joomunited/wp-file-download",
            "version":"master",
            "type":"wordpress-plugin",
            "dist":{
               "type":"zip",
               "url":"https://www.joomunited.com/extra/download/wp-file-download/YOUR_TOKEN",
               "reference":"master"
            }
         }
      }
   ],
   "require":{
      "composer/installers":"~1.0",
      "joomunited/wp-file-download":"dev-master"
   }
}