WP Table Manager Developer Documentatie

wptm_add_chart

Actie maak een nieuwe grafiek

Parameters:

integer $id Id of chart
string $datas list cell in chart
integer $id_table Id table contant chart

Return :

void

In bestanden:

/app/admin/controllers/chart.php regel 67

wptm_change_database_table

Actie wijzig gegevenstabel uit databasetabel

Parameters:

array $table_data list information of SQL
integer $id_table Id of table

Return :

void

In bestanden:

/app/admin/controllers/dbtable.php lijn 105

wptm_copy_table

Actie kopieertabel

Parameters:

object $table data table
integer $id Id table

Return :

void

In bestanden:

/app/admin/controllers/table.php regel 143

wptm_create_database_table

Actie maak een nieuwe tabel vanuit de databasetabel

Parameters:

object $table_data List information of SQL
integer $result Id of table

Return :

void

In bestanden:

/app/admin/controllers/dbtable.php lijn 82

wptm_delete_table

Actie schraptabel

Parameters:

integer $id Id table

Return :

void

In bestanden:

/app/admin/controllers/table.php regel 170

wptm_export_table

Actietabel exporteren

Parameters:

string $file link file export
integer $id id of table exported

Return :

void

In bestanden:

/app/admin/controllers/excel.php lijn 517

wptm_import_table

Actie vóór importtabel

Parameters:

string $file link file import
integer $id_table id of table imported

Return :

void

In bestanden:

/app/admin/controllers/excel.php regel 61

wptm_init_action

Actie hook init wptm

Parameters:

string WPTM_VERSION Version of wptm

Return :

void

In bestanden:

/app/admin/init.php regel 425

wptm_save_changes_role_owner

Action hook slaat de wijzigingen op naar roleigenaar

Parameters:

integer $id Id of table/category
string $type check table/category
object $data Data of table/category
array $params Id of table/category

Return :

void

In bestanden:

/app/admin/controllers/user.php regel 44

wptm_save_table

Actie opslaan wijzigingsgegevenstabel

Parameters:

integer $id_table Id table
string $datas json string data table

Return :

void

In bestanden:

/app/admin/controllers/table.php lijn 91

wptm_select_database_table

Actie selecteer databasetabellen bij het maken / wijzigen van een tabel vanuit de database

Parameters:

array $tables list name database table selected
array $datas list columns of database table selected

Return :

void

In bestanden:

/app/admin/controllers/dbtable.php regel 38

wdt_before_generate_mysql_based_query

Filters hook genereert een op mysql gebaseerde query

Parameters:

array $table_data Array of query parameters

Return :

array

In bestanden:

/app/admin/models/dbtable.php regel 142

wptm_after_render_by_insert

Filter verandert tabel na tabel / diagram die is gemaakt met de knop Invoegen en voordat tabel naar pagina wordt gerenderd

Parameters:

string $content Content html of table/chart
integer $id Id of table/chart

Return :

string

In bestanden:

/app/site/filters.php regel 151

wptm_after_render_by_shortcode

Filter verandert tabel na tabel / diagram gemaakt door shortCode en voordat tabel naar pagina wordt gerenderd

Parameters:

string $html Display content of table/chart shortCode
integer $id Id of chart/table

Return :

string

In bestanden:

/app/site/filters.php regel 79

wptm_after_replace_chart

Filterhaak wijzigen html na vervangen grafiek

Parameters:

string $content Html content of chart
integer $id_chart Id of chart
object $table_config Data config of table

Return :

string

In bestanden:

/app/site/filters.php regel 519

wptm_after_replace_table

Filterhaak wijzigen html na vervangingstabel

Parameters:

string $content html content of table

Return :

string

In bestanden:

/app/site/filters.php regel 375

wptm_before_replace_chart

Filterhaak wijzig html voordat tabel wordt vervangen

Parameters:

array $data Data of chart
integer $id_chart Id of chart

Return :

array

In bestanden:

/app/site/filters.php regel 409

wptm_before_replace_table

Filterhaak wijzig html voordat tabel wordt vervangen

Parameters:

array $data Data of table
integer $id_table Id of table

Return :

array

In bestanden:

/app/site/filters.php regel 178

wptm_change_result_calculator

Filterwisselaarresultaat van rekenmachine bij renderen van tabel op site, voeg nieuwe calculator toe op site

Parameters:

string $cellHtml Content of cellContent of cell
string $matches[1] Math symbols of calculator
string $table->id Id of table

Return :

string

In bestanden:

/app/site/helpers/wptmHelper.php lijn 805

wptm_change_result_convert_date

Filterwisselaarresultaten van dagconversie

Parameters:

string|boolean $data_return Results of day conversion
array $date_array Date format
array $number Var of date

Return :

string|boolean

In bestanden:

/app/site/helpers/wptmHelper.php lijn 965

wptm_changer_htmlTabel_before_create

Wijzig de gegevens van de tabel voordat u de tabel maakt

Parameters:

object $table Data of table

Return :

object

In bestanden:

/app/site/helpers/wptmHelper.php regel 329

wptm_check_role_table

Filter wptm_check_role_table verander check roltabel

Parameters:

integer $data Var return
integer $id Id of table
string $check Var check function get checkRoleTable

Return :

integer

In bestanden:

/app/admin/controllers/table.php lijn 66

wptm_compile_style

Filterhaak verander de gegevensstijl van de tabel / grafiek voordat u de stijl compileert

Parameters:

array $data Data array of table/chart

Return :

array

In bestanden:

/app/site/helpers/wptmHelper.php regel 61

wptm_content_table_read_from_spreadsheet

Filterhaak wijzigen inhoud van tabelupdate van spreadsheet

Parameters:

array $tableContent Content of table
integer $id_table Id of table

Return :

array

In bestanden:

/app/admin/controllers/excel.php lijn 950

wptm_get_query_and_preview_data

Filters hook haal query- en voorbeeldgegevens op

Parameters:

object $result Object returned
array $table_data Array of query parameters

Return :

object

In bestanden:

/app/admin/controllers/dbtable.php regel 62

wptm_save_changes_chart

Filters haken de wijzigingen van de grafiek op

Parameters:

array $datas Data of chart
integer $id_chart Id of chart

Return :

array

In bestanden:

/app/admin/controllers/chart.php regel 38

wptm_style_table_after_render_style

Verander de stijl van de tabel voordat u het stijl-bestand (.css) maakt en renderen naar stijl (.css)

Parameters:

string $content content style in file(.css)

Return :

string

In bestanden:

/app/site/helpers/wptmHelper.php lijn 289

wptm_style_table_before_create_styleFile

Wijzig de stijl van de tabel voordat u het stijlbestand (.css) maakt

Parameters:

object $table Style data of table

Return :

object

In bestanden:

/app/site/helpers/wptmHelper.php lijn 135

wptm_updateTableFromSpreadsheet

URL-spreadsheet voor filterhaak wijzigen

Parameters:

string $spreadsheet_url Link url upload table
integer $id_table Id of table upload

Return :

string

In bestanden:

/app/admin/controllers/excel.php lijn 859