WP Table Manager Developer-documentatie

wptm_add_chart

Actie maak een nieuwe grafiek

Parameters:

geheel getal $ id Id van grafiek
draad $ datas lijstcel in grafiek
geheel getal $ id_table Id-tabel contant-diagram

Terugkeer:

nietig

In bestanden:

/app/admin/controllers/chart.php line 67

wptm_change_database_table

Actie wijzig gegevenstabel uit databasetabel

Parameters:

matrix $ table_data lijstinformatie van SQL
geheel getal $ id_table Id van tabel

Terugkeer:

nietig

In bestanden:

/app/admin/controllers/dbtable.php line 105

wptm_copy_table

Actie kopieertabel

Parameters:

voorwerp $ table gegevenstabel
geheel getal $ id Id-tabel

Terugkeer:

nietig

In bestanden:

/app/admin/controllers/table.php line 143

wptm_create_database_table

Actie maak een nieuwe tabel vanuit de databasetabel

Parameters:

voorwerp $ table_data Lijstinformatie van SQL
geheel getal $ result Id van tabel

Terugkeer:

nietig

In bestanden:

/app/admin/controllers/dbtable.php line 82

wptm_delete_table

Actie schraptabel

Parameters:

geheel getal $ id Id-tabel

Terugkeer:

nietig

In bestanden:

/app/admin/controllers/table.php line 170

wptm_export_table

Actietabel exporteren

Parameters:

draad $ file link bestand export
geheel getal $ id id van geëxporteerde tabel

Terugkeer:

nietig

In bestanden:

/app/admin/controllers/excel.php line 517

wptm_import_table

Actie vóór importtabel

Parameters:

draad $ file link file import
geheel getal $ id_table id van geïmporteerde tabel

Terugkeer:

nietig

In bestanden:

/app/admin/controllers/excel.php line 61

wptm_init_action

Actie hook init wptm

Parameters:

draad WPTM_VERSION Versie van wptm

Terugkeer:

nietig

In bestanden:

/app/admin/init.php regel 425

wptm_save_changes_role_owner

Action hook slaat de wijzigingen op naar roleigenaar

Parameters:

geheel getal $ id Id van tabel / categorie
draad $ type check tabel / categorie
voorwerp $ data Gegevens van tabel / categorie
matrix $ params Id van tabel / categorie

Terugkeer:

nietig

In bestanden:

/app/admin/controllers/user.php regel 44

wptm_save_table

Actie opslaan wijzigingsgegevenstabel

Parameters:

geheel getal $ id_table Id-tabel
draad $ datas json string gegevenstabel

Terugkeer:

nietig

In bestanden:

/app/admin/controllers/table.php line 91

wptm_select_database_table

Actie selecteer databasetabellen bij het maken / wijzigen van een tabel vanuit de database

Parameters:

matrix $ tabellen lijst naam databasetabel geselecteerd
matrix $ datas lijstkolommen van geselecteerde databasetabel

Terugkeer:

nietig

In bestanden:

/app/admin/controllers/dbtable.php line 38

wdt_before_generate_mysql_based_query

Filters hook genereert een op mysql gebaseerde query

Parameters:

matrix $ table_data Array van queryparameters

Terugkeer:

matrix

In bestanden:

/app/admin/models/dbtable.php regel 142

wptm_after_render_by_insert

Filter verandert tabel na tabel / diagram die is gemaakt met de knop Invoegen en voordat tabel naar pagina wordt gerenderd

Parameters:

draad $ content Inhoud html van tabel / grafiek
geheel getal $ id Id van tabel / diagram

Terugkeer:

draad

In bestanden:

/app/site/filters.php line 151

wptm_after_render_by_shortcode

Filter verandert tabel na tabel / diagram gemaakt door shortCode en voordat tabel naar pagina wordt gerenderd

Parameters:

draad $ html Inhoud van tabel / diagram shortCode weergeven
geheel getal $ id Id van grafiek / tabel

Terugkeer:

draad

In bestanden:

/app/site/filters.php line 79

wptm_after_replace_chart

Filterhaak wijzigen html na vervangen grafiek

Parameters:

draad $ content Html-inhoud van de grafiek
geheel getal $ id_chart Id van diagram
voorwerp $ table_config Gegevensconfiguratie van tabel

Terugkeer:

draad

In bestanden:

/app/site/filters.php line 519

wptm_after_replace_table

Filterhaak wijzigen html na vervangingstabel

Parameters:

draad $ content html-inhoud van de tabel

Terugkeer:

draad

In bestanden:

/app/site/filters.php line 375

wptm_before_replace_chart

Filterhaak wijzig html voordat tabel wordt vervangen

Parameters:

matrix $ data Gegevens van grafiek
geheel getal $ id_chart Id van diagram

Terugkeer:

matrix

In bestanden:

/app/site/filters.php line 409

wptm_before_replace_table

Filterhaak wijzig html voordat tabel wordt vervangen

Parameters:

matrix $ data Gegevens van tabel
geheel getal $ id_table Id van tabel

Terugkeer:

matrix

In bestanden:

/app/site/filters.php regel 178

wptm_change_result_calculator

Filterwisselaarresultaat van rekenmachine bij renderen van tabel op site, voeg nieuwe calculator toe op site

Parameters:

draad $ cellHtml Inhoud van cel Inhoud van cel
draad $ komt overeen met [1] Wiskundige symbolen van rekenmachine
draad $ table-> id Id van tabel

Terugkeer:

draad

In bestanden:

/app/site/helpers/wptmHelper.php line 805

wptm_change_result_convert_date

Filterwisselaarresultaten van dagconversie

Parameters:

string | boolean $ data_return Resultaten van dagconversie
matrix $ date_array Datumnotatie
matrix $ nummer Var van datum

Terugkeer:

string | boolean

In bestanden:

/app/site/helpers/wptmHelper.php line 965

wptm_changer_htmlTabel_before_create

Wijzig de gegevens van de tabel voordat u de tabel maakt

Parameters:

voorwerp $ table Gegevens van de tafel

Terugkeer:

voorwerp

In bestanden:

/app/site/helpers/wptmHelper.php line 329

wptm_check_role_table

Filter wptm_check_role_table verander check roltabel

Parameters:

geheel getal $ data Var komt terug
geheel getal $ id Id van tafel
draad $ check Var check-functie get checkRoleTable

Terugkeer:

geheel getal

In bestanden:

/app/admin/controllers/table.php regel 66

wptm_compile_style

Filterhaak verander de gegevensstijl van de tabel / grafiek voordat u de stijl compileert

Parameters:

matrix $ data Gegevensmatrix van tabel / diagram

Terugkeer:

matrix

In bestanden:

/app/site/helpers/wptmHelper.php line 61

wptm_content_table_read_from_spreadsheet

Filterhaak wijzigen inhoud van tabelupdate van spreadsheet

Parameters:

matrix $ tableContent Inhoud van de tabel
geheel getal $ id_table Id van tabel

Terugkeer:

matrix

In bestanden:

/app/admin/controllers/excel.php line 950

wptm_get_query_and_preview_data

Filters hook haal query- en voorbeeldgegevens op

Parameters:

voorwerp $ result Object geretourneerd
matrix $ table_data Array van queryparameters

Terugkeer:

voorwerp

In bestanden:

/app/admin/controllers/dbtable.php regel 62

wptm_save_changes_chart

Filters haken de wijzigingen van de grafiek op

Parameters:

matrix $ datas Gegevens van grafiek
geheel getal $ id_chart Id van diagram

Terugkeer:

matrix

In bestanden:

/app/admin/controllers/chart.php regel 38

wptm_style_table_after_render_style

Verander de stijl van de tabel voordat u het stijl-bestand (.css) maakt en renderen naar stijl (.css)

Parameters:

draad $ content content style in file (.css)

Terugkeer:

draad

In bestanden:

/app/site/helpers/wptmHelper.php line 289

wptm_style_table_before_create_styleFile

Wijzig de stijl van de tabel voordat u het stijlbestand (.css) maakt

Parameters:

voorwerp $ table Stijlgegevens van de tabel

Terugkeer:

voorwerp

In bestanden:

/app/site/helpers/wptmHelper.php regel 135

wptm_updateTableFromSpreadsheet

URL-spreadsheet voor filterhaak wijzigen

Parameters:

draad $ spreadsheet_url Link-URL uploadtabel
geheel getal $ id_table Id van tabelupload

Terugkeer:

draad

In bestanden:

/app/admin/controllers/excel.php regel 859