Droptables : tabellen uit database

 

Droptables kunt u tabellen maken van uw databasetabellen. Vanuit de instellingen van de component zou je dat moeten doen  Databasetabel inschakelen.

 

database-configuratie

 

Terug naar het dashboard, kies eerst Tabel uit database categorie en klik vervolgens op Maak een tafel , dan worden alle tabellen in uw database hieronder vermeld. Vervolgens kunt u tabellen en kolommen uit uw database selecteren. Door op control te drukken kunt u verschillende tabellen, kolommen selecteren.

 

database-selectie


Bij kolomselectie kunt u een aangepaste titel en een standaardvolgorde voor uw gegevens in de tabel definiëren, wanneer deze aan de openbare kant worden weergegeven.

 

kolomtitelbestelling

 

Dan heb je een aantal opties en filters om op je tafels toe te passen:

  • Een standaardniveau voor paginering (te gebruiken met een grote hoeveelheid gegevens)
  • Aantal rijen voor de paginering
  • Pas een filter toe op uw gegevens, bijv. een kolom kan gelijk zijn, verschillend ... van een gedefinieerde waarde
  • De mogelijkheid om enkele waarden in de kolommen te groeperen

 

database-tabel-optie


Ten slotte kunt u uw tabel bekijken en genereren zoals elke andere tafel. Wanneer uw tabel wordt gegenereerd, heeft u nog steeds toegang tot de tabel Database-bron en kunt u bijvoorbeeld een kolom toevoegen aan uw tabel.

 

database-tabel gegenereerd

 

Opmerking: het enige verschil is dat thema's niet op tabellen kunnen worden toegepast, maar u kunt alle weergave aanpassen zoals in elke andere tabel.