Kunnen gebruikers bestanden uploaden vanaf frontend?

Er is geen speciaal formulier, maar u kunt daarvoor rollen gebruiken. U kunt een gebruikersgroep (gebruikersrol) maken die alleen bestanden mag uploaden.