Kan ik een bestandscategorie toevoegen in een aangepaste module?

Ja!

Dropfiles is gebouwd om in elk WYSIWYG-editorveld te worden gebruikt, u hoeft alleen een inhoudsplug-in te hebben om te worden aangeroepen.
Meestal is het standaard geactiveerd. Dit is niet het geval in de aangepaste Joomla HTML-module, u moet deze activeren.

Op het optietabblad moet u de optie Inhoud voorbereiden instellen op Ja.