Is het mogelijk om het formaat van de datum voorin te wijzigen

Ja natuurlijk, dit is opgenomen in de parameters.

Het formaat dat wordt gebruikt om de datum weer te geven, is het standaard php-formaat: php-formaat