Het installatieprogramma voor componenten vertelt me ​​dat ik mijn htaccess moet bijwerken, wat moet ik doen?

Dropfiles heeft gedetecteerd dat uw .htaccess niet up-to-date is. Het zou moeten resulteren in een onmogelijkheid om andere bestanden dan pdf te downloaden.

Het htaccess-bestand in de laatste Joomla-versie kan verschillen van het uwe.
Waarom? Omdat tijdens een update het .htaccess-bestand niet altijd wordt bijgewerkt.

Wat moet ik doen?
U kunt een nieuw J3.3-installatiepakket downloaden en het htaccess-bestand kopiëren en plakken.
U kunt ook de onderstaande regel uit uw htaccess-bestand verwijderen:
RewriteCond% {REQUEST_URI} /component/|(/[^.//*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$ [NC]