WP Team Display dokumentation för utvecklare

Denna dokumentation hjälper erfarna utvecklare att ansluta alla andra tjänster med vårt plugin. Här är alla åtgärder och filter för detta plugin, om du behöver lite mer, gärna fråga genom att använda detta för dedikerat forum. Tack för att du använder vårt plugin!

Composer

kompositörens logotyp Här är lösningen för att använda våra plugins som ett kompositörsberoende.
Du måste deklarera joomunited-arkivet i din composer.json-fil, se till att ersätta YOUR_TOKEN i webbadressen med din egen token. Du hittar det under https://www.joomunited.com/my-account under Composer token-dragspelet.
{

"repositories":[
{
"type":"paket",
"paket":{
"name":"joomunited/wp-team-display",
"version":"master",
"type":"wordpress-plugin ",
"dist":{
"type":"zip",
"url":"https://www.joomunited.com/extra/download/wp-team-display/YOUR_TOKEN",
"reference":"master"
}
}
}
],
"require":{
"composer/installers":"~1.0",
"joomunited/wp-team-display":"dev-master"
}
} Observera att kommandot composer update inte kan fungera på privat repositories (för mer förklaring se kompositörens dokumentation )
Du kan dock manuellt uppdatera plugin-programmet till den senaste versionen med detta kommando:
composer remove joomunited/wp-team-display && composer clearcache && composer require joomunited/wp-team-display :dev-master