Integritetspolicy

Insamling av personlig information

JoomUnited samlar in personlig information, till exempel din e-postadress, namn, hem- eller arbetsadress eller telefonnummer. JoomUnited samlar också anonym demografisk information, som inte är unik för dig, till exempel ditt postnummer, ålder, kön, preferenser, intressen och favoriter.

Det finns också information om din hårdvara och programvara som automatiskt samlas in av JoomUnited. Denna information kan inkludera: din IP-adress, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttider och hänvisande webbplatsadresser. Denna information används av JoomUnited för driften av tjänsten, för att bibehålla kvaliteten på tjänsten och för att ge allmän statistik om användningen av JoomUnited webbplats.

Kom ihåg att om du direkt avslöjar personlig identifierbar information eller personligt känslig information genom JoomUnited offentliga anslagstavlor, kan denna information samlas in och användas av andra. Obs: JoomUnited läser inte någon av dina privata onlinekommunikationer.

JoomUnited uppmuntrar dig att granska sekretessförklaringarna på webbplatser du väljer att länka till från JoomUnited så att du kan förstå hur dessa webbplatser samlar in, använder och delar din information. JoomUnited ansvarar inte för sekretessförklaringar eller annat innehåll på webbplatser utanför JoomUnited och JoomUnited webbplats av familjer.

 

Användning av din personliga information

JoomUnited samlar in och använder din personliga information för att driva JoomUnited webbplats och leverera de tjänster du har begärt. JoomUnited använder också din personlig identifierbar information för att informera dig om andra produkter eller tjänster tillgängliga från JoomUnited och dess dotterbolag. JoomUnited kan också kontakta dig via enkäter för att undersöka din åsikt om nuvarande tjänster eller om eventuella nya tjänster som kan erbjudas.

JoomUnited säljer, hyr inte eller hyr ut sina kundlistor till tredje part.

JoomUnited använder eller avslöjar inte känslig personlig information, till exempel ras, religion eller politiska anknytningar, utan ditt uttryckliga medgivande.

JoomUnited håller reda på de webbplatser och sidor som våra kunder besöker inom JoomUnited, via Google Analytics, för att avgöra vilka JoomUnited-tjänster som är de mest populära. Denna information används för att leverera anpassat innehåll och reklam inom JoomUnited till kunder vars beteende indikerar att de är intresserade av ett visst ämnesområde.

JoomUnited webbplatser kommer att avslöja din personliga information, utan föregående meddelande, endast om det krävs enligt lag eller i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att: (a) följa lagens uppgifter eller följa den rättsliga process som serveras på JoomUnited eller sajten; (b) skydda och försvara JoomUniteds rättigheter eller egendom; och, (c) agera under akuta omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för användare av JoomUnited, eller allmänheten.

 

Ändringar av detta uttalande

JoomUnited kommer ibland att uppdatera denna integritetsförklaring för att återspegla feedback från företag och kunder. JoomUnited uppmuntrar dig att regelbundet granska detta uttalande för att få information om hur JoomUnited skyddar din information.

 

RGPD (Europa)

Europeiska medborgare: Kontrollera vår RGPD-sida

 

Molnanslutning

Molnanslutningens automatiska läge kommer att:

  • Hjälp dig att autentisera mot Google Drive API eller Google Photo API
  • Skaffa en åtkomsttoken som är kopplad till ditt konto
  • Överför denna åtkomsttoken till din webbplats och lagra den lokalt på din webbplats
  • Den automatiska plattformen (dvs. den här webbplatsen) som använder autentiseringen fungerar bara som en proxy och kommer inte att bestå några personuppgifter. Vi håller inte koll på vem våra användare är.
  • Den här webbplatsen behåller endast den förhandlade åtkomsttoken tillfälligt i sessionsfiler men kommer inte att bestå den permanent.

 

Cloud-anslutningskomponenten för WordPress lagrar din åtkomsttoken i din WordPress-installation, vilket innebär att din webbplats kommer att vara den enda enheten som kan komma åt token.

JoomUniteds förhandsgranskare

JoomUnited tillhandahåller ett förhandsgranskningssystem. För att skapa förhandsgranskningen skickas dina filer till vår server. Den genererade förhandsgranskningen lagras i en dag innan den tas bort helt från våra servrar, originalfilen tas bort direkt.