Integritetspolicy

Insamling av personlig information

JoomUnited samlar in personligt identifierbar information, till exempel din e-postadress, namn, Hemsida- eller arbetsadress eller telefonnummer. JoomUnited samlar också in anonym demografisk information, som inte är unik för dig, till exempel din postnummer, ålder, kön, preferenser, intressen och favoriter.

Det finns också information om din hårdvara och mjukvara som automatiskt samlas in av JoomUnited. Denna information kan innehålla: din IP-adress, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttider och refererande webbadresser. Denna information används av JoomUnited för driften av tjänsten, för att upprätthålla tjänstens kvalitet och för att ge allmän statistik om användningen av JoomUnited webbplats.

Kom ihåg att om du direkt avslöjar personligt identifierbar information eller känslig data via JoomUnited offentliga uppslagstavlor, kan den här informationen samlas in och användas av andra. Obs! JoomUnited läser ingen av dina privata online kommunikation.

JoomUnited uppmanar dig att läsa sekretesspolicyerna av de webbplatser du väljer att länka till från JoomUnited så att du kan förstå hur dessa webbplatser samlar, använder och delar din information. JoomUnited är inte ansvarig för sekretesspolicyer eller annat innehåll på webbplatser utanför JoomUnited och JoomUnited-familjen på webbplatser.

 

Användning av din personliga information

JoomUnited samlar in och använder din personliga information för att driva JoomUnited webbplats och leverera de tjänster du efterfrågat. JoomUnited använder också din personligt identifierbara information för att informera dig om andra produkter och tjänster tillgängliga från JoomUnited och dess dotterbolag. JoomUnited kan också kontakta dig via kartor för att undersöka din åsikt om nuvarande tjänster eller om potentiella nya tjänster som kan komma att erbjudas.

JoomUnited säljer inte, hyr eller hyr ut sina kundlistor till tredje part.

JoomUnited använder inte eller avslöjar känslig personlig information, t ex ras, religion eller politiska tillhörigheter utan ditt uttryckliga samtycke.

JoomUnited registrerar de webbplatser och sidor våra kunder besöker inom JoomUnited, via Google Analytics, för att kunna avgöra vilka JoomUnited-tjänster som är mest populära. Denna data används för att leverera anpassat innehåll och annonsering inom JoomUnited till kunder vars beteende indikerar att de är intresserade av ett visst ämnesområde.

JoomUnited-webbplatsen kommer att avslöja din personliga information utan föregående meddelande, om det behövs för att göra det enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att: a) överensstämma med lagens bestämmelser eller följa den rättsliga processen som serveras JoomUnited eller webbplatsen; (b) skydda och försvara JoomUniteds rättigheter eller egendom och, (c) agera under akuta omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för användare av JoomUnited eller allmänheten.

 

Ändringar av denna uttalande

JoomUnited kommer ibland uppdatera denna programförklaring för att återspegla företagets och kundens återkoppling. JoomUnited uppmanar dig att periodvis läsa igenom denna uttalande för att vara informerad om hur JoomUnited skyddar din information.

 

RGPD (Europe)

Europeiska medborgare: Kolla vår RGPD-sida