Hoppa till huvudinnehållet

Supportpolicy

Support definieras som kundservice som tillhandahålls av JoomUnited för att lösa programvarukonflikter och användbarhetsproblem och för att leverera uppdateringar och korrigeringar för buggar och säkerhetshål i programmet.

Supportavgifter och behörighet

Supporttiden beror på prenumerationstypen. Om du inte har supportabonnemang kan du hitta något svar i förförsäljningsforumet. Du är berättigad till support endast om du riktar dina förfrågningar till JoomUnited genom att fylla i formuläret i medlemsområdet i biljettkundsupporten. Eventuella uppföljningar och svar sker mellan JoomUnited och abonnenten och kommer inte att delas med tredje part såvida det inte krävs enligt lag. Du är ensam ansvarig för den information du tillhandahåller i ovan nämnda form.

Alla andra kommunikationsmedel godkänns inte om de uttryckligen antyds.

Ett offentligt forum är tillgängligt för registrerade medlemmar på webbplatsen endast för frågor före försäljning.

I speciella fall kräver JoomUnited åtkomst till din Joomla! Administrationsavsnitt eller till andra webbplatsrelaterade administrationsavsnitt (inklusive men inte begränsat till: ditt FTP-konto, din MySQL-databas, din värdkontrollpanel) för att lösa din supportförfrågan. Denna information kan vara obligatorisk för att lösa problem på webbplatsen, särskilt om vi inte kan återge problemet du står inför på våra servrar.

All information du tillhandahåller kommer inte att delas med tredje part och kommer bara att lagras av JoomUnited för framtida referenser.

Din prenumeration aktiveras omedelbart efter att vi har tagit emot din betalning. Även om betalningar vanligtvis görs direkt eller på följande minuter kanske vår betalningsprocessor inte accepterar din betalning, i vilket fall JoomUnited inte hålls ansvarigt.

Supportbegränsning

Support erbjuds ENDAST på engelska, med ENDAST vårt biljettsystem.
Om ett administratörskonto och åtkomst till serverfiler krävs måste det tillhandahållas annars kommer supporten inte att kunna hantera alla serverrelaterade problem. Som ett sista alternativ kan vi erbjuda kunden att skapa en testkopia av webbplatsen i felsökningssyfte.

Supporten är begränsad till:

  • Hjälp och råd angående våra prenumerationer och tjänster;
  • Hjälp när det gäller användning av vår webbplats tjänster och funktioner;
  • Hjälp när det gäller användning av våra produkter;
  • Icke-dokumenterade frågor, tips och tricks angående vår programvara;
  • Mindre förändringar och förändringar av våra produkter för att arbeta med din Joomla / WordPress-installation.

Support inkluderar inte:

  • PHP eller någon annan träningssida för programmeringsspråk på serversidan; Om du vill modifiera våra produkter är du fritt att göra det under GNU / GPL-licensen. Vi förbinder oss inte att utbilda dig eller förklara några PHP-relaterade frågor;
  • SQL eller annan databasspråkutbildning; Om du vill modifiera våra produkter är du fritt att göra det under GNU / GPL-licensen. Vi förbinder oss inte att utbilda dig eller förklara några SQL-relaterade frågor;
  • Javascript eller någon annan utbildning för programmeringsspråk på klientsidan; Om du vill modifiera våra produkter är du fritt att göra det under GNU / GPL-licensen. Vi åtar oss inte att utbilda dig eller förklara några Javascript-relaterade frågor;

CSS- och XHTML-utbildning:

  • Om du vill modifiera våra produkter är du fritt att göra det under GNU / GPL-licensen. Vi förbinder oss inte att utbilda dig eller förklara några CSS- eller XHTML-relaterade problem. Webkompatibilitet med webbläsare är Joomla! mallrelaterade frågor. Våra produkter testas i flera webbläsare (inklusive men inte begränsat till: Firefox, Internet Explorer, Apple Safari, Opera, Google Chrome) och de uppfyller deras standarder helt.
  • Ändring eller modifiering av våra produkter eller andra produkter (Joomla! Relaterade eller ej relaterade) för att tillgodose ett visst behov.

Vi tillhandahåller emellertid en serie tutorials och tips för att uppnå vissa funktioner med våra produkter, under våra produkters dokumentation.

Vi erbjuder inget stöd via e-post eller på annat sätt för installation, anpassning, administration av Joomla eller andra förfrågningar som inte är direkt relaterade till våra produkter.

Supportperiod

JoomUnited är inte skyldig att tillhandahålla support utöver slutet av den period som anges i ditt prenumeration om du inte förnyar ditt prenumeration på eller före utgångsdatumet genom avtal mellan JoomUnited och dig.

Support tillhandahålls måndag till fredag, från 09:00 till 17:00 UTC + 1.

Vi garanterar svar inom högst två arbetsdagar. Arbetsdagar är: måndag till fredag, med undantag för nationella helgdagar.

Användning av prenumerationen

Även om antalet nedladdningar inte är begränsat kan prenumerationer inte delas. Dela eller andra metoder som möjliggör flera nedladdningar samtidigt (och därmed påverkar webbplatsens prestanda) är strängt förbjudna och kan leda till att ditt prenumeration upphör.

Du får inte sublicensera, tilldela eller överföra denna licens eller ditt abonnemang till någon annan utan föregående skriftligt medgivande från JoomUnited.

Du får inte kräva intellektuellt eller exklusivt ägande till någon av produkterna, modifierade eller omodifierade. Alla produkter tillhör JoomUnited. Produkterna tillhandahålls "som den är" utan garanti av något slag, antingen uttryckt eller underförstått.

Under inga omständigheter ska vår juridiska person vara ansvarig för skador inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador eller andra förluster som uppstår till följd av användningen av eller oförmågan att använda produkterna.

Prenumerationens utgång innebär att supporten, uppdateringen (medlemsuppgifter och produktkällkod) och andra nedladdningsspecifika tjänster upphör.

Produktuppdateringar

Alla produkterna är designade för den senaste versionen av Joomla !, men vi kan inte garantera att produkterna kommer att köras med framtida versioner av Joomla !.

Prenumeranter kan använda någon av de godkända kommunikationsmetoderna för att hantera problem relaterade till programvaruversioner.

Under prenumerationstiden garanterar vi inga nya uppdateringar och vi tillhandahåller inga tidsfrister eller utvecklingsvägar för uppdateringar. Uppdateringsfrister och utvecklingsvägar är endast för privat bruk av JoomUnited och kommer inte att släppas för allmänheten om inte annat anges.

Vi åtar oss dock att tillhandahålla en bra service för våra abonnenter och vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att våra produkter är uppdaterade och funktionella.

Uppsägning av tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att säga upp din tjänst om supportpolicyn bryts. I händelse av uppsägning av tjänsten är du fritt att använda våra produkter under beviljande av GNU / GPL-licensen men du kommer inte att få support eller uppdateringar från JoomUnited.

Vi ger och förväntar oss gemensam artighet under tillämpningen av supportpolicyn. Något felaktigt språk kommer inte att tolereras, vare sig det är från JoomUnited eller från den person som begär tjänsten.

Uppdateringar och ändringar

JoomUniteds supportpolicyer kan uppdateras då och då och kan komma att ändras efter JoomUniteds bedömning. Vi förbehåller oss rätten att ändra supportpolicyn när som helst utan föregående meddelande.

Även om denna supportpolicy endast är effektiv för prenumeranter förbehåller vi oss rätten att tillämpa hela eller delar av den på icke-prenumeranter.