WP Table Manager : Tabeller från databas

WP Table Manager kan du skapa tabeller från dina databastabeller.

Klicka på WP Table Manager instrumentpanelen Skapa ny> databastabell  knapp längst upp till vänster.

 

nya databastabell

 

Då kan du välja tabeller och kolumner från din databas. Genom att slå kontroll kan du välja flera tabeller, kolumner.

 

databas-val

 

kolumner-val

 

I kolumnval kan du definiera en anpassad titel och en standardordning för dina data i tabellen, när den visas på offentlig sida.

 

kolonn-titleandordering

 

Sedan fick du några alternativ och filter för att använda på dina tabeller:

  • En standardnivå för pagination (används med en stor mängd data)
  • Antal rader för paginering
  • Använd ett filter på dina data, dvs. en kolumn kan vara lika, olika ... från ett definierat värde
  • Möjligheten att gruppera vissa värden i kolumnerna

 

databas-table-alternativ

 

Slutligen kan du förhandsgranska och generera ditt bord som alla andra tabeller.

Den enda skillnaden är att teman inte kan tillämpas på tabeller men du kan anpassa hela skärmen som i andra tabeller.

 

När din tabell genereras har du fortfarande åtkomst till databasen genom att gå till Meny Tabell> Datakälla för att uppdatera tabellen.

 

databas-table-genererade