WP Table Manager: Tabeller från databas

WP Table Manager låter dig skapa tabeller från dina databastabeller.

Från admin, klicka på WP Table Manager> Databas tabeller.

 

 

Då kan du välja tabeller och kolumner från din databas. Genom att hita kontroll kan du välja flera tabeller, kolumner.

 

databas-val

 

I kolumnval kan du definiera en anpassad titel och en standardordning för dina data i tabellen när den visas på den offentliga sidan.

 

kolonn-titleandordering

 

Sedan fick du några alternativ och filtrera för att applicera på dina bord:

  • En paginationsstandardnivå (som ska användas med stor mängd data)
  • Antal rader för paginering
  • Applicera ett visst filter på dina data, dvs. en kolumn kan vara lika, olika ... från ett definierat värde
  • Möjligheten att gruppera några värden i kolumnerna

 

databas-table-alternativ

 

Slutligen kan du förhandsgranska och skapa ditt bord som alla andra tabeller.

Den enda skillnaden är att teman inte kan tillämpas på tabeller men du kan anpassa hela skärmen som i något annat bord.

 

När ditt bord genereras kommer du fortfarande ha tillgång till bordet Databaskälla och du kan till exempel lägga till "Status" kolumnen i din tabell på Datakälla flik.

 

databas-table-genererade