WP Table Manager: Tips & tricks

1. Beräkning

Du har en grundläggande beräkningsimplementering i WP Table Manager. Tillgängliga element är:

  • SUM, COUNT, CONCAT
  • MIN, MAX, AVG
  • DATUM, DAG, DAGAR, DAGAR360
  • ELLER, XOR OCH OCH

För att göra summan skriver du så här: = SUM (A1; B2) eller = SUM (A1: B2)

 

sum-beräkning

 

2. Användarroller

Tabellhanteringen definieras av WordPress-användarroller som har möjlighet att utföra vissa specifika åtgärder. Alla användare i en användarroll har samma tillstånd när det gäller tabellhantering.
Använd menyn för att konfigurera åtkomst WP Table Manager> Användarroller.

 

user-roller-settings

 

När användaren är inloggad kommer han att ha sin grupprättighet för att hantera filer.

Du kan ange användarägare för kategorier och tabeller på Mer flik.

 

set-user-roll