WP Table Manager : Tips & tricks

1. Beräkning

Du har en grundläggande beräkningsimplementering i WP Table Manager . Tillgängliga element är:

  • SUM, COUNT, CONCAT
  • MIN, MAX, AVG      
  • DATE, DAY, DAYS, DAYS360
  • ELLER, XOR OCH

 

Du hittar dessa funktioner i verktygsfältet:

 

beräkningsfunktioner

 

För att göra en summa skriver du så här: = SUM (A1; B2) eller = SUM (A1: B2)

 

summan-beräkning

 

2 . Användarroller

Tabellhanteringen definieras av WordPress användarroller som har möjlighet att utföra vissa specifika åtgärder. Alla användare i en användarroll har samma behörigheter när det gäller tabellhantering.
För att konfigurera åtkomst använder du menyn WP Table Manager > Configuration> User Rolls.

 

user-roller-settings

 

När användaren är inloggad kommer han att ha sitt gruppbehörighet att hantera filer.