WP Table Manager : Diagram från tabeller

1. Skapa en tabell med data

Sedan version 2.0 har du nu möjlighet att lägga till diagram i ditt innehåll. Skapa först en tabell med data för att generera diagram.

 

image50

 

Sedan gör du val för att generera diagram, här är hela tabellen vald, klicka på Lägg till diagramknapp.

 

image51

 

Ett diagram kommer att genereras med respekt för det dataområde du har valt. Till höger kan du välja tabelltyp. Du kan skapa en graf som du behöver från en datauppsättning.

 

image52

 

Grafen uppdateras dynamiskt angående dataförändringen i tabellen.

 

2 . Grafparametrar

När din graf har lagts till har du några alternativ i den högra kolumnen.

image53

 

"Byt rad / kolumn" är bara tillgänglig om du bara har valt nummer i datasatsen. Du har möjlighet att växla data från kolumn till rad.

Med parametern "Använd första raden / kolumnen som etiketter" kan du lägga till etikett i din graf

 

Graf

 

Sedan har du alternativ för att ställa in bredd / höjd, justera, färg till ditt diagram.