WP Table Manager : Diagram från tabeller

1. Skapa en tabell med data

Sedan version 2.0 har du nu möjlighet att lägga till diagram i ditt innehåll. Skapa först en tabell med data för att generera diagram.  

 

 

skapa-diagram

 

Välj sedan för att skapa diagram, här väljs hela tabellen, klicka på Meny Diagram> Skapa diagram från dataknappen .

 

diagrammet-från-tabell

 

Ett diagram kommer att genereras med respekt för det dataområde du har valt. Till höger kan du välja tabelltyp. Du kan skapa en graf som du behöver från en datauppsättning.

 

diagram-lista

 

Grafen uppdateras dynamiskt angående dataförändringen i tabellen. 

Eller så kan du klicka på Meny Diagram> Visa befintliga diagram om du redan har skapat diagram.

 

2. Grafparametrar

När din graf har lagts till har du några alternativ i den högra kolumnen.

 

diagram-settings-1

 

Välj intervall: ditt dataområde på tabellen.

Kortkod: kortkod som du kan infoga i redigeraren.

"Byt rad / kolumn" är bara tillgänglig om du bara har valt nummer i datasatsen. Du har möjlighet att växla data från kolumn till rad.

Alternativet "Använd första raden / kolumnen som etiketter" låter dig lägga till etikett till din graf.

 

Graf

 

Sedan har du alternativ för att ställa in bredd / höjd, justera, dataset och en färg till ditt diagram.

 

diagram-settings-2