WP Speed of Light : Configuration

1. Allmänna inställningar

  • Visa ren cache i det översta verktygsfältet: Visa en knapp i det övre fältet för att rensa hela webbplatsens cache

  • Din WebPagetest API-nyckel: Din WebPageTestAPI-nyckel går här. Det krävs för att köra hastighetsanalysverktyget.

  • Inaktivera optimering för adminanvändare: När en admin är inloggad kan du inaktivera hastighetsoptimering (cache, komprimering, ...)

 

  • ENDAST PRO ADDON - Inaktivera optimering för: Inaktivera också all hastighetsoptimering för angivna användarroller

 

WP-speed-of-ljus-konfiguration

 

2. Importera / exportera

Först går du till WP Speed of Light >  Hastighetsoptimering >  Konfiguration > fliken Import/Export. Sedan kan du importera/exportera konfigurationen till en json- eller en XML-fil.

 

import Export

 

3. Systemkontroll

Du kan kontrollera ditt webbplatssystem genom att gå till WP Speed of Light >  Hastighetsoptimering > Systemkontroll. Det kommer att kontrollera din PHP-version, Apache-moduler, ...

 

systemkontroll