WP Speed of Light : Configuration

1. Allmänna inställningar

  • Visa ren cache i det översta verktygsfältet: Visa en knapp i den övre fältet för att rengöra hela webbplatsens cache

  • Din WebPagetest API-nyckel: Din WebPageTestAPI-nyckel kommer här. Det krävs för att köra hastighetsanalysverktyget.

  • Inaktivera optimering för adminanvändare: När en administratör är inloggad kan du inaktivera hastighetsoptimering (cache, komprimering, ...)

 

  • PRO ADDON ONLY - Inaktivera optimering för: Inaktivera också all hastighetsoptimering för specificerade användarroller

 

WP-speed-of-ljus-konfiguration

 

2 . Import Export

Först går du till WP Speed of Light > Hastighetsoptimering> Konfiguration> fliken Importera / exportera. Sedan kan du importera / exportera konfigurationen till en json- eller en XML-fil.

 

import Export

 

3 . Systemkontroll

Du kan kontrollera ditt webbplatssystem genom att gå till WP Speed of Light > Hastighetsoptimering> Systemkontroll. Det kommer att kontrollera din PHP-version, Apache-moduler, ...

 

systemkontroll