WP Speed of Light: CDN-integration

 

Först går du till WP Speed of Light> Hastighetsoptimering> CDN-integration på vänster meny.

 

cdn-menyn

 

Då aktiverar du CDN och fyller i din CDN-information här.

 

cdn-instrumentbräda

 

  • CDN-URL: Lägg till din CDN-URL, utan det efterföljande snedstrecket (i slutet).

  • CDN-innehåll: Ditt WordPress-innehåll serveras via CDN-resurser, åtskilda av ett komma. Som standard innehåller wp-innehåll, wp-innehåll.

  • Utesluta innehåll: Uteslut filtyp eller kataloger från CDN-nätverket.

  • Relativ sökväg: Aktiverad som standard, Aktivera / inaktivera CDN för relativa sökvägar. Används för vissa kompatibiliteter med specifika Wordpress-plugins.

 

PRO ADDON ENDAST - innehåller speciell automatisk cache cleanup för:

  • Siteground-cache: städa upp cache-cachen när en cache-rengöring utförs

  • MaxCDN-cache: städa upp MaxCDN-cachen när en cache clean utförs

 

max-cdn

 

  • KeyCDN-cache: städa upp KeyCDN-cachen när en cache clean utförs

  • CloudFlare cache: Rensa CloudFlare-cacHemsidainnet när en cache clean utförs

  • Lack cache: städa upp Lack cachen när en cache clean utförs

 

cdn-cache