WP Media Folder Cloud Addon: Synkronisering

Gå till om du vill ställa in synkroniseringsmetoden och synkronisera periodiciteten till molnmapparna Inställningar> WP Media Folder > Moln> fliken Synkronisering.

  • Synkroniseringsmetod: Metoden Cloud synkronisering. Standard är AJAX, endast avancerad användare.
    • Använd Curl
    • Använd Ajax
    • Crontab url
  • Synkroniseringsperiodicitet: Fördröjning av automatisk synkronisering av molninnehåll. Standard är 5 minuter.

 

sync-inställningar

 

På instrumentpanelen för WP Media Folder finns en synkikon förutom huvudmolnmappen vid synkronisering.

 

synk-symbol

 

Och om du manuellt trycker på Kör full synkronisering genom att högerklicka på molnmappen visas ett meddelande i det övre högra hörnet.

 

sync-molnmappar