WP File Download filhämtningstillägg: synkronisering

I varje typ av molnkoppling ser du synkroniseringsinställningen längst ner. Du kan hitta på WP File Download Configuration > Cloud Connection . Synkmetoden och synkroniseringsperiodiciteten inkluderar:

 • Synkroniseringsmetod: Molnsynkroniseringsmetoden. Standard är CURL, endast avancerad användare.
  • Använd Curl
  • Använd Ajax
  • Crontab url
 • Synkroniseringsperiodicitet: Automatisk fördröjning av synkronisering av molninnehåll.
    Standard är 30 minuter.

fil-nedladdning-moln-synk

 

WP File Download instrumentpanelen, efter att du anslutit framgångsrikt, körs synkroniseringen automatiskt efter dina inställningar.

 

molnmappar

 

Och du kan synkronisera molnkategorier manuellt på två sätt:

 • Högerklicka på WP File Download och tryck sedan på vilken plattform du vill synkronisera.
 • Högerklicka på den specifika kategorin i trädkategorin och tryck sedan på knappen Synkronisera i snabbmenyn.

 

synk-moln