WP File Download filhämtningstillägg: synkronisering

I varje typ av molnanslutning ser du synkroniseringsinställningen längst ner. Du hittar på WP File Download Configuration> Cloud Connection . Synkroniseringsmetoden och synkroniseringsperiodiciteten inkluderar:

  • Synkroniseringsmetod: Molnsynkroniseringsmetoden. Standard är CURL, endast avancerad användare.
    • Använd Curl
    • Använd Ajax
    • Crontab url
  • Synkroniseringsperiodicitet: Automatisk fördröjning av synkronisering av molninnehåll.
      Standard är 30 minuter.

fil-nedladdning-moln-synk

 

På WP File Download instrumentpanelen, efter att du anslutit framgångsrikt, körs synkroniseringen automatiskt efter dina inställningar.

 

molnmappar

 

Och om du manuellt trycker på knappen genom att klicka på molnikonerna som växlas till synkroniseringstillstånd. Då visas ett meddelande om att ladda om igen efter avslutad process.

 

synkronisera-bekräfta