WP File Download : konfiguration

1. Parametrar

 

För att komma åt WP File Download , gå till WP File Download > Configuration> Main Setting.

 

config-menyn

 

Det finns 3 flikar i huvudinställningen: Admin, Frontend och Statistik.

Administratörsflik

 • Tillåtna tillägg: Filformatet som du vill godkänna att din webbplats laddas upp
 • Antal filhistoriker (0 till 100): WP File Download lagrar filhistorik när du uppdaterar dem för att återställa dem senare. Ställ in antalet versioner som ska lagras per fil
 • Max filstorlek för uppladdning: Max filstorlek för uppladdning
 • Ny filkategoriposition: När du skapar en ny filkategori kan den läggas till överst eller i slutet av listan
 • Kategorieägare lägger till en användare som Kategorieägare
 • File räkna är antalet filer bredvid varje fil kategorinamn
 • Enkelanvändarbegränsning ger åtkomst till en fil / en kategori för en enskild användare (att plocka upp från Wordpress-användare)
 • Stäng kategorier: Om du vill öppna WP File Download med kategoriträdet stängt eller öppnat som standard
 • Visa kortkod i kategori: för att ladda en kategori av filer i redigeraren
 • Visa filer import: Visar en fil importör som bläddra din server för att importera filer i WP File Download kategorier
 • Använd WYSIWYG-redigeraren i filbeskrivningen
 • Lägg till fjärrfil: Fjärrfil är möjligheten att lägga till en nedladdningsbar fjärrhostad fil
 • Admin-fillistatema: välj tema för backend
 • Ta bort alla filer vid avinstallation: Åtgärda data vid avinstallation (se kapitel 1)

 

admin-inställning

 

Fliken Frontend

 • Tillägg som kan öppnas med visaren: Använd filförhandsgranskningen och på vilken filtyp
 • Öppna PDF i en ny webbläsarflik istället för Google Drive Viewer
 • Ikonuppsättning: Ikonuppsättningen används i teman, SVG, PNG eller Standard.
 • Standardtema per kategori: Om tema per kategori är inställt på Nej ovan, välj ett tema som ska tillämpas på alla dina kategorier som standard
 • Filförhandsgranskare: kan göras av Google-förhandsgranskaren eller JoomUnited-förhandsgranskaren. Välj hur filförhandsgranskningen ska öppnas
 • Tema per kategorier: Aktivera eller inte möjligheten att definiera ett tema per filkategori annars kommer komponenten att använda temat från alternativet nedan
 • JoomUnited förhandsgranskningsserver: Skapa filförhandsgranskning automatiskt med extern server. Stödfiltyper: ai, csv, doc, docx, html, json, odp, ods, pdf, ppt, rtf, sketch, xd, xls, xlsx, xml. Om formatet inte stöds använder vi Google förhandsgranskare.
  • Säker genererad fil: Din förhandsgranskningsfil har samma åtkomstbegränsning som den nedladdningsbara filen, vilket innebär att om filen är under åtkomstbegränsning kommer icke auktoriserade användare inte att kunna komma åt förhandsgranskningen.
 • SEO-URL: Rotsuffixet för alla nedladdningsbara filer
 • Datumformat: Datumformat för uppladdning och uppdatering av fildatum
 • Nedladdningskategori gör det möjligt för användare att ladda ner alla filer från en kategori som en global .zip-fil med en knapp. Ej tillämpligt på molnfilkategorier
 • Hämta filval: Användare kan göra ett filval med kryssrutorna och ladda ner dem som .zip-fil. Ej tillämpligt på molnfilkategorier
 • Anpassad ikon laddar upp en anpassad bild eller ikon för enstaka filer
 • Sidnumret är antalet filer per sida
 • Ladda plugin på frontend i sidbyggare
 • Visa tomma mappar: Visa tomma mappar i frontend
 • Omdirigera inte auktoriserad användare: Omdirigera inte auktoriserad användare till denna sida. Standard blank

 

frontend-inställning

 

 

Om X-SendFile är korrekt konfigurerad på din webbserver kan du se och aktivera det här alternativet för att förbättra prestanda för nedladdning av filer på din server.

 

 

x-sendfil

 

 

Statistikfliken

 • GA-nedladdningsspårning är aktiveringen av nedladdningsspårning från Google Analytics
 • Spåra nedladdning av användare (vilken fil som laddas ner per användarkonto). Om du gör din fil tillgänglig i EU-regionen kan du lägga till ett meddelande om GDPR för dina kunder.
 • Statistiklagring: Definiera varaktigheten för nedladdningsstatistiklagringen. Observera att alternativet Forever kan generera stora databastabeller.

 

statistik-inställning

 

Alternativ för höger sida definierar inställningen för temadesign. Observera att dessa temaparametrar laddas automatiskt om du väljer att inte aktivera tema per kategori.

 

default-theme-inställning

 

2. Sökmotor

För att redigera sökinställningsalternativen, gå till WP File Download Configuration> Search Setting.

 • Sök sida: standardsidan laddad när en sökfråga startas
 • Inkludera filer i WordPress-sökning: Inkludera filer i WordPress-sökresultatlistan. Bara filens titel är sökbar.
 • Vanlig textsökning: låter dig söka i innehållet i dokumenten som PDF, Word-filer
  (Du bör klicka på Build Search Index- knappen när du använder första gången eller bygga om när du vill)

 

sökmotor-filer

 

För att ta en kortnummer för sökfunktionen bör du gå till WP File Download  Konfiguration> Kortkoder> Sökmotorns kortnummergenerator . En särskild sökmotor är tillgänglig från parametrarna. Du kan generera en kortnummer från parametrarna och infoga en eller flera sökmotorer där du vill. När du väljer en kategori för parametern "Sök i den här kategorin" , söker sökfunktionen endast efter filer inom denna kategori och dess underkategorier.

Exempel: [wpfd_search catid = "2" exclude = "4" cat_filter = "1" tag_filter = "1" display_tag = "sökruta" create_filter = "1" update_filter = "1" file_per_page = "5" theme = "table"]

 

sök-kortkod-generator

 

Parametrar för sökmotorns kortkod:

 • Filtrera efter kategori: ladda in kategoriträdet som ett filter
 • Sök i denna kategori: välj den kategori du vill söka på frontend
 • Uteslut kategorier från sökning: Uteslut ett urval av filkategorier från sökfrågor
 • Filtrera efter tagg: du kan lägga till taggar i dina filer (och hantera taggar från WPFD-taggmenyn)
 • Visa tagg som kryssruta (för få taggar) eller som sökruta med prediktiv typning (för en stor mängd taggar)
 • Filtrera efter skapelsedatum: lägg till en datumintervallväljare som ett filter
 • Filtrera efter uppdateringsdatum: lägg till en datumintervallväljare som ett filter
 • Fil per sida: antal filer per sida i sökresultaten

 

Här är förhandsvisningen av sökmotorn med alla parametrar aktiverade:

 

file-sökmotor

 

3. Importera / exportera

Exportera filer / kategorier

Du kan exportera filer och kategorier från en server till en annan med ett klick i vårt plugin för närvarande.

Först bör du välja vilken typ av export du vill ha och klicka sedan på Kör export- knappen.

 

export-filer-kategorier

 

Det finns 3 val tillgängliga:

 • Alla kategorier och filer
 • Endast kategoristrukturen
 • Ett urval av kategorier och filer

Det kommer att finnas en * .xml-fil som laddas ned automatiskt i din webbläsare. Behåll det för att återhämta sig på din nya webbplats.

Importera filer / kategorier

När du har en * .xml-fil efter exporten kan du använda den för att importera på samma eller en annan webbplats. Först måste du välja * .xml-filen och klicka sedan på Kör import- knappen. Vid popup väljer du en kategori där filer och kategorier importeras och klickar sedan på Importera- knappen.

 

import-filer-kategorier

 

Då visas ett framgångsrikt meddelande i avsnittet. Du kan bara importera kategoristruktur genom att markera alternativet "Importera endast kategoristruktur" .

 

import-filer-kategorier-lyckade

 

Importera servermappar

WP File download har en unik filimportör tillgänglig för WP. För att importera kategorier och filer från din server bör du gå till WP File download > Konfiguration> Importera / exportera> Importera servermappar .

Observera att importören endast kommer att vara tillgänglig för WP File download i backend av säkerhetsskäl eftersom den visar alla servermappar.

Välj en mapp som du vill importera till WP File download och klicka sedan på Importera mapp- knappen. I popup-fönstret väljer du den kategori där mapparna och filerna ska importeras och väljer Importera alternativ (Alla undermappar eller Endast valda mappar). Klicka slutligen på Importera- knappen.

 

file-import

 

Importera WP Download Manager

Om du använder WP Download Manager-plugin kan du från och med nu enkelt importera till vår WP File download några få klick. Välj först kategorin från WP Download Manager och klicka sedan på Kör import- knappen, välj sedan kategori där mapparna och filerna ska importeras. Slutligen importeras alla filer i den valda kategorin i WP Download Manager-plugin till vårt plugin.

 

wp-download-manager-import