Creative commons-licens

Licens Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Detta är en mänsklig läsbar sammanfattning av (och inte en ersättning för) licensen.

 

Dela - kopiera och omfördela materialet i alla medier eller format

Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren.
Under följande villkor:

Tillskrivning - Du måste ge lämplig kredit, ange en länk till licensen och ange om ändringar gjordes. Du kan göra det på något rimligt sätt, men inte på något sätt som antyder att licensgivaren godkänner dig eller din användning.

Icke-kommersiellt - Du får inte använda materialet för kommersiella ändamål.
Inga derivat - Om du remixar, transformerar eller bygger på materialet får du inte distribuera det modifierade materialet.
Inga ytterligare begränsningar - Du får inte tillämpa juridiska villkor eller tekniska åtgärder som lagligt begränsar andra från att göra något som licensen tillåter.
Lägger märke till:

Du behöver inte följa licensen för delar av materialet i det offentliga området eller där din användning är tillåten genom ett tillämpligt undantag eller begränsning.
Inga garantier ges. Licensen kanske inte ger dig alla behörigheter som är nödvändiga för din avsedda användning. Till exempel kan andra rättigheter som publicitet, integritet eller moraliska rättigheter begränsa hur du använder materialet.

Läs hela licensen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode