Team Chart : På Frontend

1. Lägg till ett flödesschema i redigeraren

Slutligen, för att visa ett flödesschema på frontend, klicka på Sätt in diagram övre högra knappen. Spara din sida / inlägg så är du klar!

 

infoga-flödesschema

 

Sedan materialiseras ditt Team Chart flödesschema i din redigerare.

 

editor-knappen

 

2 . Ladda ett diagram i en anpassad HTML-modul

Team Chart är byggt för att användas i varje WYSIWYG-redigerare - du behöver bara ha innehållsplugin. Merparten av tiden aktiveras som standard.
Observera att detta inte är fallet i Joomla anpassade HTML-modul - du måste aktivera den som ovan.

 

beställnings-modul

 

3 . Teman översikt

Standardtema

 

default-theme

 

Platt och cirkel tema

 

platt-och-cirkel

 

Natura tema

 

natur-theme-ljus