Team Chart : On Frontend

1. Lägg till ett flödesschema i redigeraren

Slutligen, för att visa ett flödesschema på frontend, klicka på Infoga diagram uppe till höger. Spara din sida/inlägg och du är klar!

 

infoga-flödesschema

 

Sedan din Team Chart är display flödesschema materialiserad i editorn.

 

editor-knappen

 

2. Ladda ett diagram i en anpassad HTML-modul

Team Chart är byggt för att användas i varje WYSIWYG-redigerare - du behöver bara ha innehållspluginen anropad. För det mesta är det aktiverat som standard.
Observera att detta inte är fallet i Joomla anpassade HTML-modul - du måste aktivera den som ovan.

 

beställnings-modul

 

3. Teman översikt

Standardtema

 

default-theme

 

Platt och cirkel tema

 

platt-och-cirkel

 

Natur tema

 

natur-theme-ljus